Nytårstale 2021 v/Kurt Kirkedal Jensen

Del på Facebook

Vi vil på Skagen Online og SKAGEN App hvert år give en lokalkendt person ordet, og lade denne skrive årets nytårstale. Dette bliver således den første nytårstale på vores medier, og byrådspolitiker Kurt Kirkedal Jensen takkede ja til opgaven!

Herunder bringes Kurt Kirkedal Jensens nytårsbetragtninger:

Godt Nytår 2022!

Her på tærsklen til et nyt år og en ny byrådsperiode er der mange ting at tænke over.

Valget er overstået og en ny byrådsperiode starter her om få dage/timer. Heldigvis var valget klart og entydigt. Vælgerne ønskede fire år mere med Birgit S. Hansen som borgmester og dermed er retningen sat for de næste fire år.

Det nye byråd er en blanding af erfarne politikere og nye engagerede medlemmer. Byrådets medlemmer er heldigvis fordelt således at stort set alle kommunens små som store samfund er repræsenteret i rådet. Det giver god spredning og god mening. Uanset om du bor i Gærum, Hulsig, Elling, Strandby, Sæby, Frederikshavn, Skagen eller hvor du nu bor, er der sager der specielt optager borgerne i det samfund de har deres hverdag.

Fra det gamle Skagen kommune er der valgt ikke mindre end 8 medlemmer til byrådet. Vi otte vil naturligvis arbejde for hele kommunen, men have et særligt øje til de opgaver der vedrører det område vi bor og lever i.
Er der så specielle opgaver at tage fat i? Ja jeg vil her opliste nogle af de sager den nys overståede valgkamp tydeliggjorde. Jeg vil ikke gå i detaljer med emnerne, men blot ridse dem op så I ved vi og det samlede byråd er opmærksomme på dem.

Partyturisme er et begreb der i den grad er på dagsordenen. Vi skylder hinanden at finde en model hvor vi alle kan finde ro med turismeudviklingen i vor by.

Kasernegrunden og den tidligere skagen radios bygninger er en højaktuel sag som bestemt afventer en afklaring så denne skændsel kan få sin ende.

Det manglende fodslag mellem det nye Destination Nord og Turisthus Nord presser på for en løsning. Ingen tvivl i mit sind om at Destination Nord er et gode for vores område, men der er brug for at turisterhvervet står sammen så de fremtidige opgaver finder løsninger med størst mulig fodslag.

Det stadig faldende befolkningstal og den stadig mere og mere skæve aldersfordeling kræver fokus og handling hvor det er muligt.

Vores hovederhverv er igen presset. Brexit og ændrede kvoteringer betyder erhvervet er i en kritisk situation. Det berører os alle, vores havn og vores industrier. Det er ikke opgaver byrådet kan løse alene. Her er det vigtigt med gode kontakter til regering og folketing således vi kan presse på for løsninger der bærer i den rigtige retning. Her er det godt vi har en stærk borgmester med kontakter ind i regering og folketing. Det er altid vigtigt for en kommune med sådanne kontakter.

Vi har mange områder der trænger til en velgennemtænkt byplanlægning og til fornyelse af samme. Vi har en boligmasse hvor boliger til ældre medborgere trænger til fornyelse og modernisering. Derudover også boliger for unge.

Vores idrætshaller er under pres på flere måder. Et krav om harmonisering af tilskud til samme er på dagsordenen. Antal, og alderssammensætningen af frivillige til vores foreninger er et stigende problem. Den administrative byrde for foreningerne ved de komplicerede støttemuligheder kalder på løsninger der er til at forstå og arbejde med.

På det regionale område er vi heldigvis også godt repræsenteret, så alt i alt står vi godt rustet til at tage fat i de opgaver der presser sig på.

Denne oplistning er bare nogle af de spændende opgaver det nye byråd står over for at finde løsninger på. Jeg tror man kunne tage alle vores samfund og lave lignende lister for dem.

Jeg kan ikke love vi får løst alle opgaverne, men jeg kan i den grad love der vil blive forsøgt hvad der er muligt.
Udover opgaver der presser sig på, er der heldigvis også masser af visioner og masser af lyst til at arbejde for og med en
nyudvikling på blandt andet, kultur området med vores fyrtårn Skagen Kunstmuseer som spydsspids. Alle vores kulturelle foreninger sprudler af iderigdom og lyst til udvikling af vores lokalsamfund.

Med disse ord vil jeg ønske et godt og lykkebringende nytår 2022 til alle!

Kurt Kirkedal Jensen

Læs også