Ny aftale skal sikre Sandormen investeringer for op mod 4 mio. kroner

Del på Facebook

Den nuværende aftale udløber ultimo 2023, og koncessionshaverne kan indtil et år før
aftalernes udløb anmode om forlængelse af aftalen.

Koncessionshaverne har henvendt sig til Frederikshavn Kommune den 26. november
2021 og anmodet om en forlængelse af aftalen frem til 2030.

Koncessionshaverne står overfor væsentlige investeringer i de kommende år, som er
nødvendige for at opretholde driften, det nuværende serviceniveau og de fortsat stigende
sikkerhedskrav.

Kommende investeringer:
 2 nye traktorer
 Renovering og nybygning af passagervogne, der opfylder tidens krav
 Betalingsautomat

Den samlede investering, der må foretages i løbet af 2022 og 2023, andrager således et
niveau på knap 4 mio. kroner.

På den baggrund ansøger Jens Stadum, på vegne af koncessionshaverne, at den
nuværende koncessionsaftale forlænges med 7 år, således at den udløber ved udgangen
af 2030. Forlængelsen giver baggrund for, at koncessionshaverne kan foretage de
pågældende investeringer

Center for Park og Vej indstiller, at Teknisk Udvalg:

  1. forlænger koncessionsaftalen, før den nuværende udløber.
  2. giver fagcenteret bemyndigelse til at genforhandle koncessionsaftalen.

Læs også