Frederikshavn Kommune vil spare 2,3 mio. kr. på det tekniske område

Del på Facebook

Torsdag d. 30. juni 2022 mødes Frederikshavn Kommunes tekniske udvalg og drøfter, hvilke tiltag som kan iværksættes for at overholde budgettet for 2022 og 2023.

Budgetlægningen for Teknisk Udvalgs budget 2023 tager sit udgangspunkt i budgetrammen udmeldt af økonomiudvalget.

For at sikre stabilitet i kommunes fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger i udvalgets budget for 2023 for i alt 2,3 mio. kr. Forslagene er fundet indenfor både Center for Ejendomme og Center for Park og Vejs område. Forslagene er vurderet til at have minimal indvirkning på serviceområdet. Alle forslag har fuld effekt fra 2023 og i overslagsårene.

I bilagsmaterialet oplyses der blandt andet, at man påtænker at minimere køb af vejsalt – og en reduktion af rengøringen på offentligere toiletter. Man skriver desuden, at man er klar over, at dette vil påføre klager, da specielt de offentlige toiletter i Skagen vil lide under disse tiltag.

Du kan læse alt bilagsmaterialet, og blive klogere på, hvor teknisk udvalg foreslår at svinge sparekniven her!

Læs også