Frederikshavn Kommune afviser tilskud til Skt. Hans Bål

Del på Facebook

Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget en ansøgning fra Turistforeningen for Toppen af Danmark om forhøjet driftstilskud til Skt. Hans Bål i Skagen i 2022.

Turistforeningen for Toppen af Danmark er en medlemsbasseret forening, der har til for- mål at fremme og markedsføre området i den nordligste del af Danmark som turistmål.

Medlemmerne i foreningen er borgere, erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger. Foreningen Toppen af Danmark modtager årligt et driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til afholdelse af Skt. Hans Bål i Skagen.

Der er i år budgetteret med 21.220 kr. til foreningen, som søger et forhøjet driftstilskud til bålafholdelse i år på 70.000 kr.

Foreningens begrundelse for at søge om et forhøjet driftstilskud skyldes, at de ønsker et løftet og mere professionaliseret arrangement. Det forhøjet driftstilskud skal bruges til en større markedsføringsindsats.

Center for Kultur og Borgerservice bemærker, at foreningen har haft en samarbejdsaftale med Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg indtil udgangen af 2020.

Udvalgets kulturbudget er allerede disponeret for indeværende år, og en eventuel finan- siering af det forhøjet tilskud til Toppen af Danmark kan ske ved at tage midler fra puljen De Frie Midler eller en omprioritering inden for udvalget samlede ramme.
Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Toppen af Danmark meddeles afslag på ansøgningen om forhøjet driftstilskud til afholdelse af Skt. Hans Bål i Skagen.

Den endelige afgørelse træffes på møde d. 5. maj 2022.

Læs også