Kan jeg læse til læge med en eux?

Bliv optaget på medicin: På medicin studiet skal du have taget en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller en tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen. Du skal være opmærksom på, at der er krav om overbygning for hf og eux 1. del. Læs om dine muligheder for en fagpakke her.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Hvad kan man efter en eux?

Videre efter eux

Med eux tager du gymnasiale fag og niveauer, der omtrent svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser på samme vilkår som personer med stx, hhx eller htx. Nogle videregående uddannelser ligger i naturlig forlængelse af din eux.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Kan man blive læge med en hhx?

Optagelse på bacheloruddannelsen i medicin foregår igennem Den Koordinerede Tilmelding og forudsætter en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX) eller en tilsvarende udenlandsk eller international ...

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Kan man læse jura med eux?

For at tage en bachelor i jura skal du have bestået en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller en tilsvarende udenlandsk eller international uddannelse. Har du en hf eller eux 1. del, skal du være kræver det overbygning (udvidet fagpakke) eller supplerende overbygningsforløb.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Kan man læse til læge hvis man er sygeplejerske?

Desværre er uddannelsen til sygeplejerske ikke adgangsgivende til lægeuddannelsen. For at blive optaget på medicin skal du nemlig have en adgangsgivende eksamen som fx gymnasiet, HF, EUX, HHX eller HTX.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Så du vil være LÆGE (Sådan bliver du en) [Ep. 1]Kan man læse til læge med en HF?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvad skal man gøre for at blive læge?

Medicinstudiet på universitetet (bachelor og kandidat) - 6 år. Klinisk basisuddannelse (KBU - før kendt som turnus) - 1 år. Introduktionsstilling inden for et speciale ud af 25 anerkendte specialer - 1 år. Hoveduddannelsesstilling inden for det valgte speciale - 4 til 5 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Kan man læse videre efter eux?

Et eux-forløb giver dig generel studiekompetence, hvilket gør det muligt at fortsætte på en videregående uddannelse på samme måde, som elever fra de gymnasiale uddannelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uvm.dk

Hvad skal man have i snit for at læse medicin?

Du skal have minimum 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Hvor gammel er eux?

Eux har eksisteret siden 2010 og er en erhvervsuddannelse, hvor eleverne får både en faglig uddannelse og studiekompetence. Uddannelsen er et godt supplement til udbuddet af gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, men rummer en række problemstillinger i sin nuværende form.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gl.org

Kan man blive læge uden at læse medicin?

For at blive læge kræver det, at man læser på universitetet, hvor man skal tage en bachelor i medicin og en kandidat i medicin. Efter kandidatgraden deltager man i lægeløftet i forbindelse med ens dimission på universitetet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på blog.toptutors.dk

Er 9 et højt snit?

Gennemsnittet af dine karakterer i de lovbundne prøver i 9. klasse har også betydning for din optagelse. Søger du stx, htx eller hhx skal du få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver*. Hvis du søger hf skal gennemsnittet i de lovbundne prøver være mindst 4,0.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvad er verdens sværeste uddannelse?

Uddannelsen, der kræver årets højeste gennemsnit for at komme ind, bærer den mundrette titel AP Degree in Multimedia Design.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvilket niveau er EUX?

I det studiekompetencegivende forløb i de merkantile eux-forløb og i hovedforløbet i tekniske eux-forløb indgår både fag på A-, B-, og C-niveau. Fagene på B- og A-niveau læses efter de gymnasiale læreplaner – herunder læreplanerne for de særlige gymnasiale fag til eux-forløb.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uvm.dk

Hvad svarer en EUX til?

Du får nemlig en masse kompetencer med i bagagen. Med en EUX får du en studentereksamen, der svarer til en stx, hhx eller htx i niveau. Det betyder, at du kan det samme som andre studenter, der er gået den traditionelle vej. Du har blot fået en ekstra uddannelse med i pakken samt løn under uddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på koldcollege.dk

Hvad er snittet for EUX?

semester på EUX skal du: have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere), have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ah.dk

Hvad koster det at uddanne sig til læge?

Det vil sige, at prisen for at uddanne en artist på en tre-årig uddannelse løber op i 900.000 kroner, hvilket er flere hundredetusinde dyrere end at uddanne en læge, da medicinstudiet tager seks år og dermed ender i en samlet pris omkring 600.000 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bt.dk

Hvor lang tid tager det at læse til læge?

- Det tager seks år at blive færdiguddannet læge. Herefter kan man tage en speciallægeuddannelse, som tager op mod seks år yderligere. Speciallægeuddannelsen i almen medicin giver adgang til at blive praktiserende læge.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rn.dk

Hvor svært er det at komme ind på medicin?

For mange er medicinstudiet kendetegnet ved at være svært at komme ind på, svært at gennemføre og langvarigt. Trods dette, er det et ekstremt populært studie, og ikke mindst, enormt vigtigt for samfundet. Heldigvis afspejles det i udbuddet af studiepladser. I 2021 blev knap 1800 ansøgere optaget på medicin.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieakademiet.dk

Er en EUX svær?

Eux-eleverne scorer blandt andet dårligere på indikatorerne "motivation" (3,9 mod 4,2 på eud) og "læringsmiljø" (3,8 mod 4,1 på eud). Børne- og Undervisningsministeriets trivselsmåling gennemføres en gang om året, hvor eleverne svarer på 35-42 spørgsmål afhængig af, om de går på grundforløbet eller på hovedforløbet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på altinget.dk

Er EUX og HF det samme?

Den merkantile EUX og HF er begge ungdomsuddannelser, der på mange områder kan sammenlignes. Et EUX merkantilt forløb svarer i hovedtræk til en 2 årig gymnasial uddannelse, mens HF er en 2-årig gymnasial uddannelse. Uddannelserne henvender sig til samme målgruppe; nemlig de unge fra 9 eller 10.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på deg.dk

Kan man blive ingeniør med en EUX?

EUX-uddannelsen giver både mulighed for at gøre karriere i branchen og giver adgang til en videregående uddannelse som f. eks. ingeniør eller maskinmester.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vvs-energiuddannelsen.dk

Hvilken slags læge tjener mest?

En lille gruppe lægespecialer udgør nemlig størstedelen af listerne med de løntunge læger. Det drejer sig om anæstesiologi, psykiatri, kardiologi og radiologi.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvor meget tjener en læge om året?

Lønnen for en praktiserende læge med egen praksis i Danmark varierer meget afhængigt af hvor mange patienter lægen har ansvar for, samt hvilke ydelser der tilbydes af lægen. Men en alment praktiserende læge med speciale i almen medicin tjener mellem 53.582 kr. pr. måned og 61.709 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bemlo.dk

Hvor meget tjener en nyuddannet læge?

En nyuddannet læge tjener i runde tal med pension og alt andet cirka 40.000 kroner om måneden. Dem med mest erfaring i vores organisation - dem, som går på pension som speciallæger - kommer op omkring 76.000 kroner med pension.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk