Hvordan er en nyhedsartikel bygget op?

Nyhedsartikler er altid bygget op på samme måde, man kalder strukturen for omvendt nyhedstrekant. Det vigtige kommer først, og jo længere artiklen er, des flere detaljer kommer der med om nyheden. Den opbygning sikrer at man altid kan skære i artiklen fra neden, hvis der ikke er plads til det hele i avisen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvordan laver man en nyhedsartikel?

En nyhedsartikel opbygges med nyhedstrekanten som skabelon. Nyhedstrekanten er en skabelon, som journalister bruger. Artiklen begynder derfor med det allervigtigste, nemlig afsløringen af nyheden. Derefter uddybes der med citater, diskussion, detaljer, før afslutningen sammenfatter indholdet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tekstfokus.dk

Hvordan opbygges en artikel?

En artikel består typisk af:
 1. Rubrik – artiklens titel/overskrift (1-2 linjer)
 2. Manchet – artiklens samlede essens, dvs. ...
 3. Brødtekst med underoverskrifter – artiklens udfoldede historie (med uddybet svar på hvem, hvad, hvor,
 4. Kilder – citater fra nøglepersoner, der kan underbygge historien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på brydning.dk

Hvordan sætter man en nyhedsartikel op?

Layout i en nyhedsartikel
 1. Spalter: Sæt artiklen op i to spalter i Word. ...
 2. Avis og dato: Skriv dato og navnet på den avis, du skriver for, i sidehovedet.
 3. Byline (dit navn): Skriv gerne dit navn i en byline, hvor det står, hvem der har skrevet artiklen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad skal der være i en nyhedsartikel?

En nyhedsartikel er en artikel i en avis, som fortæller om en aktuel nyhed. Den informerer om hvad der er sket, hvornår det er sket, hvem der er involveret osv. En nyhedsartikel tager ikke stilling til noget – den informerer bare.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på indidansk.dk

ESL - Writing a newspaper article (step-by-step guide)Hvordan ser en nyhedsartikel ud?

En nyhedsartikel handler om aktuelt og samfundsrelevant stof. Den skal informere læseren om en sag ved at svare på spørgsmålene ”hvem”, ”hvad”, ”hvor” og ”hvornår”. Den svarer også tit på spørgsmålene ”hvorfor” og ”hvordan” længere ned i artiklen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad kendetegner en nyhed?

En nyhed er en meddelelse, som bibringer modtageren ny viden. Da modtagerens vidensniveau alene er afgørende for definitionen, kan en gammel meddelelse godt være en nyhed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan starter man en artikel ud?

Brug krudt på at skrive indledningen! Den første sætning skal fænge læsernes øje og opmærksomhed. Den skal være sigende for artiklens tone og indhold, og du må gerne være kreativ med interessante formuleringer. Drop lange sætninger og gem dem til længere henne i artiklen!

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aroskurser.dk

Hvad er formålet med en nyhedsartikel?

Nyhedsartikler – meddelte og fortalte nyheder

Nyhedsartiklen har som primært formål at give faktuelle oplysninger af væsentlig interesse for læserne. Nyheden er helt aktuel, og den er produ- ceret tæt på deadline. Nyhedsartikler med dette ene formål kaldes også 'meddelte nyheder'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gyldendal-uddannelse.dk

Hvad er layout i en artikel?

Når avisens artikler er skrevet, skal de layoutes. Historierne placeres i avisen, og der indsættes billeder, faktabokse og citater. Det vigtigste i layout er, at få avisen og dens artikler til at se godt ud, så man kan overskue avisens indhold, og får lyst til at læse det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skoleavis.dk

Hvad er en god artikel?

En god artikel er en artikel som wikipedianerne mener er værd at læse. En sådan artikel er godt skrevet, indeholder fyldige redegørelser for emnet og henvisninger til eksterne kilder, som underbygger artiklens indhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betegner en artikel?

Artiklen er det klassiske produkt af den journalistiske proces. Meget bredt kan den defineres som en sammenhængende og afgrænset bid af redaktionelt tilvirket og skriftligt udformet indhold i blade, aviser og magasiner. Mere specifikt kan den opdeles i en række journalistiske genrer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor mange ord skal der være i en artikel?

En artikel indeholder normalt mellem 500 og 2000 ord (ca. 1 - 4 standard A4 sider). Skriver du i Word, kan du nemt tælle ordene i din artikel, og de fleste andre skriveprogrammer har også en indbygget ordtæller.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nlp-foreningen.dk

Hvor lang er en nyhedsartikel?

En standardartikel har et omfang på mellem 2.000 og 6.000 tegn (ca. 350-1000 ord). De fleste artikler i et fagområde skal være standardartikler. Hvis artikelteksten bliver længere end 6.000 tegn, bør du først overveje, om der er dele af artiklen, der kan trækkes ud som egne artikler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på om.lex.dk

Hvornår er det en nyhedsartikel?

En nyhedsartikel er opbygget af referat og citater og er typisk opbygget efter nyhedstrekanten. Det vil sige, at de vigtigste informationer står først i artiklen: Nyhedshistorien tager udgangspunkt i referatet, altså at noget har fundet sted.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvordan laver man en nyhedstrekant?

Du skal på kort tid få fortalt alt det væsentligste til læseren. Det gør du ved hurtigst muligt at besvare de seks hv-spørgsmål i indledningen af teksten: hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvordan. Jo længere læseren kommer igennem artiklen, jo flere detaljer kommer du på, og jo mindre vigtige bliver oplysningerne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ritzau.com

Hvad er de fem nyhedskriterier?

De 5 nyhedskriterier
 1. Aktualitet. Er historien relevant nu og her? ...
 2. Væsentlighed. Hvor stor betydning og konsekvens har historien for læsere, lyttere og seere? ...
 3. Identifikation. Kan læsere, lyttere og seere identificere sig med historien? ...
 4. Sensation. ...
 5. Konflikt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dgi.dk

Hvad er de 5 nyhedskriterier og hvad betyder de?

De 5 nyhedskriterier, som er de journalistiske grundprincipper bruges af alle journalister. Dette er både bevidst og ubevidst. VISAK dækker over: Væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan slutter man en nyhedsartikel?

Din afslutning skal afrunde og åbne din artikel
 1. Den skal afrunde artiklen ved at opsummere de vigtigste pointer fra hoveddelen.
 2. Den skal åbne for nye perspektiver på emnet, så læseren får mulighed for at reflektere videre selv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvilke typer artikler findes der?

Genre (journalistik)
 • Anmeldelse.
 • Causeri.
 • Debatindlæg.
 • Klumme – (Debaterende artikler, med subjektiv genre)
 • Kommentage.
 • Kommentar.
 • Kronik – (Debaterende artikler, med subjektiv genre)
 • Leder (journalistik) – (Debaterende artikler, med subjektiv genre. Ofte skrevet af avisens redaktør.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er en rubrik i en artikel?

En rubrik er et fagudtryk inden for journalistik og layout, der betyder overskrift. Som regel vil journalisten forsøge at finde en rubrik, der kort, objektivt og dækkende opsummerer artiklens vinkel (hovedpointe). I blødere artikler som features og opinionsstof ser man dog ofte også mere kreative løsninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvilken ordklasse er artikel?

Artikel er en ordklasse eller endelse, der angiver substantivers bestemthed. Artikel har ubestemt og bestemt form.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er en klassisk nyhedsartikel?

Karakteristik for den klassiske nyhedsartikel er, at journalisten holder sig fra at komme med egne holdninger og kun gengiver fakta og citater, som andre har sagt. Derfor holder journalisten sig fra at bruge farvet sprog ved værdiladet ord og stemningsbeskrivelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gymdansk.dk

Hvem skriver nyhedsartikler?

Hvem skriver nyhedsartikler? De fleste artikler og nyhedsartikler skrives af journalister, som er tilknyttet et bestemt blad, magasin eller avis. Dog kan mange artikler også være bestillingsarbejde, hvor virksomheder finder en dygtig tekstforfatter eller journalist til at skrive artikler for sig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cortekst.dk

Hvad er forskellen på en reportage og en nyhedsartikel?

​Det særligt karakteristiske ved reportagen er fremstillingsformen, der markant adskiller sig fra en nyhedsartikel. Journalisten kan være eksplicit til stede i form af et 'jeg' i teksten. Det betyder altså, at journalisten træder frem for læseren.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gymdansk.dk