Hvad kalder man 10 meter?

For at få nogle mindre og større længdemål kaldte man 1/10 m en decimeter (1 dm ), 1/100 m for en centimeter ( 1 cm ) og 1/1000 m for en millimeter ( 1 mm ). 10 m kaldtes 1 decameter ( 1 dam ), 100 m en hektometer ( 1 hm ) og 1000 m en kilometer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad kommer efter meter?

De mest anvendte metriske afstandsenheder er millimeter, centimeter, meter og kilometer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.khanacademy.org

Hvor meget er et dusin?

1 dusin = 12.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvad er mindre end en my?

Alt afhængig af sprog og land: Micron, my, mikrometer eller µm. 1µ er en milliontedel meter eller en tusindedel millimeter (0,001 millimeter). En omvendt osmose membran har porer eller huller på en titusindedel µ (0,0001µ). Måleenheden er micron, my eller blot µm.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rent-postevand.dk

Hvor mange meter er en mikrometer?

Mikrometer, 1) µm, enhed for længde (1 µm = 1 milliontedel meter).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

How far IS 10 metres?Hvor mange meter er en favn?

Favn (længdemål), tidligere dansk længdemål, som blev anvendt fra middelalderen og frem til metersystemets indførelse i 1907. Der gælder: 1 favn = 3 alen = 6 fod. I 1907 omregnedes 1 favn til 1,883 m.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad kaldes et antal af 80 stykker?

Ol er fire snese og 80 stykker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor meget er en skok?

En skok betegner 60 stykker, svarende til 3 snese eller 5 dusin.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskeaner.dk

Hvorfor hedder det en meter?

Ordet meter kommer af græsk metron 'mål'. I 1790 fremlagde den franske politiker C.M. de Talleyrand-Périgord i Nationalforsamlingen et forslag om at definere et længdemål på basis af en uforanderlig størrelse, og valget faldt på afstanden mellem Jordens nordpol og ækvator målt langs den meridian, der går gennem Paris.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvor mange meter er en decimeter?

En decimeter svarer til 10 centimeter og 100 millimeter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er et giga tal?

De mest almindelige anvendte præfikser er: giga = 109 = milliard = 1.000.000.000 (dvs. ét tusind millioner) mega = million = 1.000.000.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor er der en 10 meter vippe?

« Det eneste sted i Danmark, hvor der er en 10-meter-vippe indendørs, er i Greve. Men ifølge Martin Bang Christensen er den ikke tilladt til brug af eliteudøvere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jyllands-posten.dk

Hvad kommer efter et dusin?

1 dusin = 12 stk. 1 tylt / tylvt = 12 stk. 1 snes = 20 stk. 1 stieg = 20 stk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på karetmager.dk

Hvad hedder 90?

90 (Halvfems, Halvfemsindtyve) er: Det naturlige tal efter 89, derefter følger 91. Et heltal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad hedder 12 tommer?

En fod (1′) opdeles i 12 tommer (12″), der hver opdeles i 12 linjer (12′′′).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår brugte man alen?

En alen er en længdeenhed, som i Danmark udgjorde 62,77 cm, indtil metersystemet blev indført i 1907. En rhinsk alen og fod, offentlige mål i Mannheims gamle rådhus (1711). En alen var lig med to fod. Fra 1683 til 1835 var en alen 62,81 cm.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder det at favne?

favne verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈfɑwnə] afledt af favn 1 tage i sin favn; omslutte med armene – poetisk omfavne 1. a have samleje med – poetisk eller forskønnende 1.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad er 1 my?

En micron - også kaldet en my (µ) - er 1/1000 mm. Måleenheder i denne størrelsesorden kan være vanskelige at forholde sig til. Derfor er størrelserne på forskellige partikler og organismer angivet, så det er lettere at se et indbyrdes størrelsesforhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på scan-tech.org

Hvor langt er 1 meter?

Vi kunne også have regnet arealet ud i cm. 1 m er det samme som 100 cm, så firkanten er 100 cm lang og 100 cm bred.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på matematikg2.praxis.dk

Hvor meget er en nano meter?

I videnskabelig notation skrives en nanometer som 1×10-9 m eller 1 E-9 m. En nanometer er det samme som ti Ångstrøm. En nanometer svarer til 0,001 mikrometer og 1.000 pikometer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org