Hvem kan rejse ind i Danmark uden visum?

Som statsborger fra Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sydkorea og USA kan man frit indrejse og opholde sig i Danmark i nedenstående perioder, uanset at man forud for indrejsen i Danmark har opholdt sig i et andet Schengenland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Hvem skal have visum for at komme ind i Danmark?

Hvornår skal man have visum til Danmark? Hvis du ønsker at besøge Danmark for en kort periode, og du er statsborger i et visumpligtigt land, skal du have et visum. Du kan tjekke, om du bor i et visumpligtigt land her. Et visum giver dig ret til at opholde dig i Danmark i op til 90 dage.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvilke lande kan man rejse til uden visum med dansk pas?

Disse pas giver visumfri adgang til flest lande
 • Japan, Singapore (192 destinationer)
 • Tyskland, Sydkorea (190)
 • Finland, Italien, Luxembourg, Spanien (189)
 • Danmark, Østrig, Frankrig, Holland, Sverige (188)
 • Irland, Portugal (187)
 • Belgien, New Zealand, Norge, Schweiz, Storbritannien, USA (186)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jyllands-posten.dk

Hvor længe må man opholde sig i Danmark uden visum?

Formålet med et visum er, at man kan besøge Danmark og/eller de andre Schengenlande i en kortere periode. Som visumfri statsborger, kan man opholde sig i Schengenområdet i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. De 90 dage kan enten bruges til ét sammenhængende ophold eller til flere kortere ophold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på um.dk

Hvordan kan man invitere nogen til Danmark?

 1. Log på med MitID.
 2. Start invitationen.
 3. Indtast information om værten – dig, der inviterer.
 4. Indtast information om visumansøgeren – personen, der skal have visum.
 5. Indtast information om besøget.
 6. Indtast og vedhæft eventuel yderligere information om besøget.
 7. Signér invitationen med MitID.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

NEW VISA: MOVE TO DENMARK WITHOUT VISA SPONSORSHIP (step-by-step process)Kan min kæreste rejse ind i Danmark?

Der skal være en vært for besøget, men det er ikke en betingelse, at du har en bestemt tilknytning til værten i Danmark. Udlændingemyndighederne kan desuden give visum til ægtefæller, faste samlevere og kærester samt mindreårige børn af danske statsborgere, som er fast etableret i udlandet (udlandsdanskere).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Hvordan får man sin udenlandske kæreste til Danmark?

Krav til jer begge
 1. I skal have et gyldigt ægteskab eller fast samliv. ...
 2. Ægteskabet eller samlivet skal være indgået efter jeres eget ønske. ...
 3. Ægteskabet eller samlivet må ikke være indgået kun for at få opholdstilladelse. ...
 4. I skal begge være mindst 24 år. ...
 5. I skal opfylde integrationskravet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Hvad er kravene for at få opholdstilladelse i Danmark?

For at få permanent opholdstilladelse skal du, som er ansøger mellem 18 og 19 år, opfylde en række betingelser.
 • Du skal være mellem 18 og 19 år. ...
 • Du skal have været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen. ...
 • Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Hvor kan man rejse uden visum?

Disse regler gælder i 27 EU-lande: 23 EU-lande: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt fire lande uden for EU: Island, Liechtenstein, ...

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på europa.eu

Hvor længe kan man opholde sig i Danmark uden opholdstilladelse?

Som statsborger i et EU/EØS-land kan du frit rejse ind og opholde dig i Danmark i op til tre måneder. Hvis du søger arbejde i denne periode, kan du forlænge opholdet fra tre til seks måneder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvem kan rejse ind i Danmark?

Som visumfri vil du normalt kunne indrejse i Danmark, hvis du opfylder følgende grundlæggende betingelser:
 • Du skal have et gyldigt pas eller anden gyldig rejselegitimation. ...
 • Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Hvilke lande kan man ikke komme ind i som dansker?

Med disse 14 pas kan du få adgang til hele verden
 • Aserbajdsjan.
 • Republikken Congo.
 • Maldiverne.
 • Singapore.
 • Syrien.
 • Tyrkiet.
 • Turkmenistan.
 • Uganda.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Hvem skal have visum?

Hvis du er statsborger i et visumpligtigt land, og du ønsker at opholde dig i Danmark i en kortere periode, skal du normalt have et visum. Et visum giver dig normalt ret til ophold i hele Schengenområdet i op til 90 dage. Ønsker du at opholde sig i Danmark i længere tid, skal du ansøge om en opholdstilladelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Kan man bo i Danmark uden opholdstilladelse?

Hvornår skal man have en opholdstilladelse i Danmark? Hvis du ønsker at bo midlertidigt eller permanent i Danmark, skal du have en opholdstilladelse, hvis du hverken har statsborgerskab i Norden, Schweiz eller et EU/EØS-land.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Kan en tyrker rejse til Danmark?

Danmark repræsenterer Grønland, Færøerne og Island for visumudstedelser i Tyrkiet. Indehavere af tyrkiske diplomatpas, servicepas og specialpas (grønne pas) kan indrejse i op til 90 dage i Danmark og Island uden visum.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tyrkiet.um.dk

Kan man rejse uden opholdstilladelse?

Hvis du er udlænding i Danmark og ikke har et gyldigt opholdskort, har du brug for en tilbagerejsetilladelse, hvis du – efter udrejse af Danmark – ønsker at rejse tilbage til Danmark igen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Hvornår har man brug for visum?

Der findes forskellige typer visum afhængigt af, hvad formålet er med din rejse. Skal du fx på ferie, skal du have et turistvisum, mens du skal have et arbejdsvisum, hvis du skal arbejde udenlands. De mest almindelige visa er: Turistvisum.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på if.dk

Hvad er de stærkeste pas i verden?

Nu er verdens bedste pas fra Singapore, hvor man har visumfri adgang til hele 192 lande. På andenpladsen af den nye liste ligger Tyskland, Italien og Spanien, hvis pas giver visumfri adgang til 190 lande. Henley Passport Index udkommer hvert år, og i år er Danmark på en fjerdeplads.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvornår skal man ansøge om visum?

Hvornår skal visumansøgningen indgives? En ansøgning om visum kan tidligst indgives tre måneder før den planlagte indrejsedato. Hvis ansøgningen indleveres tidligere, vil den blive afvist af repræsentationen, og ansøgeren vil blive bedt om at komme tilbage på et senere tidspunkt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk

Hvad er kravene for at få dansk statsborgerskab?

ved lov, skal du opfylde en række betingelser, som drejer sig om:
 • afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet.
 • tidsubegrænset opholdstilladelse i minimum 2 år når loven vedtages og bopæl i Danmark.
 • ophold.
 • kriminalitet.
 • gæld til det offentlige.
 • selvforsørgelse.
 • danskkundskaber.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvor længe kan man bo i Danmark uden statsborgerskab?

Det er som udgangspunkt en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uim.dk

Hvor lang tid tager det at få dansk statsborgerskab?

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation afgjort i december 2022 var ca. 22 måneder. At der er tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid betyder, at nogle sager har haft en kortere og nogle en længere sagsbehandlingstid.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uim.dk

Hvor mange år skal man være i Danmark for at få dansk pas?

Det er normalt en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uim.dk

Hvad kræver det at få sin ægtefælle til Danmark?

1) Din ægtefælle skal have haft mindst ét lovligt ophold i Danmark. 2) Din ægtefælle skal bestå en prøve i dansk (A1-niveau) senest 6 måneder efter der er meddelt opholdstilladelse, samt en prøve i dansk (A2-niveau) senest 9 måneder efter der er meddelt opholdstilladelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Kan man få dansk pas uden at være dansk statsborger?

For at få udstedt dansk, grønlandsk eller færøsk pas skal ansøgeren være dansk statsborger (det vil sige have dansk indfødsret). Der er ikke krav om, at personen skal have (fast) bopæl i Danmark.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk