Hvad er det modsatte af fysisk?

Psykisk, (efter gr. psychikos), sjælelig; vedr. sjælelivet; det modsatte af fysisk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder ordet fysisk?

fysikalsk; især fagl.) 1) som alene henhører til ell. grunder sig paa naturen, undertiden særlig den uorganiske (mods. aandelig, moralsk olgn.).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad betyder ordet psykisk?

psychique; efter gr. psȳchikós; især filos., med.) adj. til Psyke (1): som vedrører, er knyttet til sjælelivet, bevidsthedslivet; sjælelig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvilke fordele er der ved at være fysisk aktiv?

Fysisk aktivitet kan bl. a. forebygge hjertekarsygdomme, type-2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft, og det har også en positiv indflydelse på stofskiftet og på hormonsystemet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Hvornår er man fysisk inaktiv?

Sundhedsstyrelsens anbefaling er »mindst 30 minutters fysisk aktivitet af moderat intensitet, helst alle ugens dage«. Ved ovenstående definition opnås der en operationel definition af fysisk inaktivitet: »Fysisk inaktive« er personer, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ugeskriftet.dk

Bevægeapparatet: Fysisk aktivitet og sundhedHvad sker der hvis man ikke er fysisk aktiv?

Er du fysisk inaktiv, øges risikoen for at få 35 fysiske og psykiske sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, cancer, demens, type 2-diabetes, impotens hos mænd, angst, stress og depression. Manglende bevægelse i dagligdagen påvirker dig både på kort og lang sigt. Det går ud over dit humør og energiniveau.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sygeforsikring.dk

Hvor fysisk aktiv skal man være?

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for fysisk aktivitet lyder på minimum 30 minutters fysisk aktivitet for voksne og 60 minutter for børn. Til gengæld er det ikke så vigtigt, hvordan man er aktiv, hvis bare man som minimum bliver let forpustet og nogle gange også så forpustet, at man har svært ved at føre en samtale.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sst.dk

Er stress fysisk eller psykisk?

Stress er en reaktion på ydre fysisk eller psykisk belastning og er altså ikke en sygdom. Omfanget af stress-reaktionen afhænger af, i hvor høj grad belastningen opfattes som truende sammenholdt med de ressourcer, man oplever at have til rådighed til at tackle situationen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sst.dk

Er ADHD en mental sygdom?

ADHD er en forkortelse af Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - altså forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en kognitiv funktionsnedsættelse, som i højere grad bliver betragtet som et psykisk handicap end en psykisk sygdom.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sind.dk

Hvordan føles psykisk stress?

Problemer med at huske basale ting eller bevare overblikket over almindelige arbejdsopgaver. Problemer med angst eller voldsom fysisk uro. Hvis man får det fysisk dårligt på arbejdspladsen eller på uddannelsen. Hvis man ikke kan slappe af i kroppen, oplever rastløshed og har tankemylder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på apopro.dk

Hvad betyder ordet styrke?

Styrke, udtryk for den største påvirkning, et materiale kan optage, uden at der sker brud eller anden form for ødelæggelse. Styrke kan opfattes både som en materialeegenskab og som en egenskab ved en konstruktion.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder ordet træning?

Ved træning indenfor sport forstås systematisk udførsel af øvelser med henblik på opnåelse af fysisk form (fysisk træning), færdigheder eller erfaring. Undertiden benyttes ordet også om motion, der ikke nødvendigvis er systematisk, og hvor målet snarere er rekreation og bevarelse af et godt helbred.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder ordet fleksibilitet?

overført som nemt lader sig ændre eller tilpasse til skiftende forhold eller behov om genstand, forhold, ordning el. lign.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad betyder styrke?

Betydninger. gøre stærkere, mere kraftfuld, mere magtfuld el. lign.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad betyder +1 syn?

Et plustegn (+) i boksen betyder, at du er langsynet (du ser bedre langt væk og har svært ved at se ting tæt på dig), mens et minustegn (-) betyder, at du er nærsynet (du ser bedre tæt på og har svært ved at se ting, der er langt væk). Tallet kan være meget lille (som 0,25) eller stort (som 6,00).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på louisnielsen.dk

Hvad er visus?

DIN EVNE TIL AT SE

Synsevnen er den visuelle opløsningsevne eller visus, som det hedder på fagsprog. Synsevnen udmåles på en synstavle, som består af bogstaver, der bliver mindre, jo længere ned på tavlen man ser. Målingen bestemmer den mindste synsvinkel, der kan adskille to punkter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på optikerforeningen.dk

Hvad er 50% syn?

Kategorisering af synsevnen

*Stærkt svagtseende kan også benævnes 'Social blindhed'. Kravet til at køre bil er en synsevne på minimum 50%. Et øje med 50% syn er tilstrækkeligt. Det forudsætter ikke, at man kan se 50% på begge øjne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vision4kids.dk

Hvad vil det sige at være dynamisk?

Dynamisk, (af gr. dynamikos kraftig), vedr. dynamik; energisk; handlekraftig; voldsom; virkende ved egen kraft.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er det modsatte af fleksibel?

Fleksibilitet, (af lat. flexibilitas), bøjelighed; smidighed; tilpasningsmulighed; det modsatte af rigiditet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er det modsatte af dynamisk?

Statisk og dynamisk er to modsatte begreber, der kan være udgangspunkt for bedømmelsen af et billedes udtryk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på billedkunstbogen.ibog.forlagetcolumbus.dk

Hvad er en cardio?

Cardiotræning er konditionstræning. Du kan også kalde det kredsløbstræning, da det er en form for motion, der styrker dit kredsløb, dit hjerte (deraf ordet cardio) og dermed din kondition. Cardiotræning kan være mange forskellige ting.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på arla.dk

Hvad gør kondition ved kroppen?

Udover evnen til at optage og udnytte ilten, så sker der mange andre molekylære tilpasninger i muskulaturen som følge af konditionstræning. Blandt andet bliver kroppen bedre til at regulere blodsukkeret og til at forbrænde næringsstoffer som sukker og fedt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på netdoktor.dk

Hvad betyder ordet aktivitet?

Begrebet aktivitet bruges i hverdagssproget i mange forskellige sammenhænge. Det kan forstås som daglige handlinger i hjemmet, på arbejdspladsen eller i fritiden. Eller det kan være bestemte aktiviteter, man udfører for at nå et bestemt mål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnomhandicap.dk

Hvad er det modsatte af styrke?

svaghed — Den Danske Ordbog.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad er det modsatte af motivation?

Det modsatte af motivation er demotivation, hvor der er et synligt og nogle afgange udtalt fravær af motivation for at løse opgaver.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på garuda.dk