Dyster prognose for Skagens befolkningstal

Del på Facebook

Hvordan ser Skagen ud om 30 år?

Vi skal ikke mange år tilbage før Skagen var en by med 4 aktive skoler. Om små 30 år kan de blive meget svært at opretholde både folkeskole og privatskole i Skagen – det viser de forventede demografiske fremskrivning i Skagen.

Skagens befolkningstal vil falde med 2.591 indbyggere i 2051.

Der vil være 302 færre børn i alderen 0-16 år.

Der vil være 1.790 færre indbyggere i den arbejdsdygtige alder 16-64 år, og 941 færre indbyggere mellem 65-79 år.

Den eneste befolkningsgruppe som vokser er indbyggere over 80 år – her forventes der at blive 442 flere indbyggere.

Frederikshavn Kommune har startet initiativet “Vil vil være flere”, for at tiltrække flere folk til landsdelen.

På byrådets seminar, blev det vedtaget, at der skal arbejdes videre med en samlet analyse for tiltrækning og bosætning under overskriften ”vi vil være flere”. Der er ikke, efter sammenlægningen af kommunerne, arbejdet med en samlet analyse for
tiltrækning og bosætning.

I 2017 blev der udarbejdet en tiltrækningsstrategi – ”Muligheder for vækst – Muligheder for Mennesker”. Strategien blev udarbejdet på baggrund af analyser af ind- og udpendling og til- og fraflytning over en 6 årige periode. Strategien vedlægges.
En udløber af strategien blev 3 spor:

– Tiltrækning (Move North), der skal sikre specialiseret arbejdskraft udefra.
– Bosætning, fra pendler til borger.
– Velkomst, at føle sig set og velkommen, ved bl.a. at skabe en forbindelse til
lokalsamfundet.

Direktionssekretariatet indstiller, at der indhentes konkret tilbud på analyse arbejdet, der
skal klarlægge følgende elementer: Befolkningsudvikling, flyttemønstre, boligformer,
muligheder for tiltrækninger/parametre, vigtige elementer for fremtidig tiltrækning,
job/bolig/natur/uddannelse mv.

*Alle data stammer fra Cowi’s befolkningsprognose anno 2021.

Læs også