Birgit Hansen indstilles til bestyrelsespost i Karstensens Fonden

Karstensens Skibsværft Skagen
Del på Facebook

Karstensens Skibsværft A/S er etableret med 3 driftsselskaber:

  • Karstensens Skibsvært A/S,
  • Karstensen Udlejning A/S
  • Danish Yacht A/S

Disse ejes med 50,1 % af KDK Holding Fond A/S og 49,9% a Kaship Holding ApS.

KDK Holding A/S har indskudt hele sin ejerandel i en selvstændig fond, kaldet Karstensen Fonden. Fonden har ingen driftsmæssig aktivitet, idet enhver beslutning om drift ligger i henholdsvis KDK Holding Fond A/S og Kaship Holding ApS.

Fondens formål er, at være en overbygning på KDK Holding Fond A/S og dermed indirekte at eje kapitalandele i Karstensens Skibsværfts A/S og de øvrige driftsselskaber, at søge at sikre udvikling af skibsværftsselskaberne, samt i øvrigt via uddeling at tilgodese almennyttige formål inden for kulturelle og sociale områder, som det fremgår af fondens vedtægter.

Af Fondens vedtægter, fremgår det, at fondsbestyrelsen skal være på 4 medlemmer og at et af disse medlemmer er den til enhver tid siddende borgmester i Frederikshavn Kommune.

Det indstilles, at borgmesteren træder ind i Karstensens Fonden.

Drøftelse heraf tages på byrådsmøde d. 26. januar 2022.

Læs også