3 etagers boligejendom indstilles til offentlig høring

Del på Facebook

Bygherres rådgiver har fremsendt forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01, der skal skabe mulighed for at etablere 12 boliger i en bygning på 3 etager.

Planen sikrer, at bygningen formidler overgangen fra den høje og massive bygning, der huser Skagen Fritids- og Kulturcenter til det lavere institutions- og boligbyggeri mod vest og nord. Den sikrer bl.a.: bygningsudtryk, med elementer fra Skagens traditionelle byggestil – samt etablering af friarealer, det vil sige: vejadgang, parkeringspladser for personbiler og cykler, udendørs opholdsarealer, der både har fælles og mere privat karakter.

I overensstemmelse med parkeringsnormen for etageboliger etableres der 1 plads pr. bolig. Heraf er 2 handicappladser, 1 til en stor kassebil og 1 til en alm. bil. Bygherre gennemfører pt. en forureningsundersøgelse af arealet med henblik på at sikre
jordens egnethed til boligformål.

Eksisterende bygning (tidl. Taxacentral) – beliggende mod nord – indrettes som depotrum til de nye boligerne.

For at få en hensigtsmæssig indretning af friarealet, forudsættes nedrivning af eksisterende bevaringsværdige bygning
mod syd (tidl. pumpestation), Bygningen er SAVE-vurderet til 4.

Der etableres vejadgang til området fra Kirkevej via parkeringsanlægget til Skagen Fritids- og Kulturcenter. Anlægget er offentligt og Fritids- og Kulturcentret er indforstået med løsningen. Vejadgang til institutionen umiddelbart nord for lokalplanområdet sikres via parkeringsanlægget til de nye boliger. Adgangen til den eksisterende hovedstiforbindelse fra bevares.

Beregning af trafikstøj fra Chr. X´s Vej godtgør, at der ikke er behov for, at træffe bestemmelser i lokalplanen om etablering af støjvold eller – hegn.

I Kommuneplanen er områdets anvendelse fastlagt til offentlige formål. For at kunne lokalplanlægge til boligformål, skal der besluttes en væsentlig ændring af Kommuneplanen.

Læs også