Kan man starte en sætning med mens?

Jo, det må du godt. Og du må også indlede en sætning med 'men'. Det er en udbredt misforståelse, at vi ikke må indlede sætninger med 'og' og 'men'; for der er absolut intet grammatisk eller sprogligt forkert ved at gøre det. Det er et stilistisk greb, der giver sætningerne en anderledes rytme end normalt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på wearebro.dk

Kan man starte en ny sætning med men?

Man kan starte sætninger med lige præcis det ord, man nu vil. Så længe sætningen giver mening og passer ind i konteksten. Skrive- og retskrivningsregler kan være gode. De kan være en guidende rettesnor, som man kan bruge til at træffe beslutninger, hvis man er i tvivl om noget.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på scribus.dk

Kan man indlede en sætning med men?

4. Brug altid tegn foran 'men'. 'Men' kan indlede en finit sætning (sætning med sub- jekt/grundled og verbum/udsagnsled) efter forudgående punktum. Hvis 'men' står inde i en periode omgivet af punktumer, skal der et tegn – komma, semikolon, tan- kestreg – foran 'men'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studerende.au.dk

Hvordan kan man starte en sætning?

Forslag til start-sætninger:
  1. Jeg har valgt at inddrage kilderne…. det har jeg gjort fordi….
  2. Kilderne er forskellige fordi…
  3. Fælles for kilderne er … det kan man se …
  4. I forhold til i dag var....
  5. I nutiden ville denne tekst forstås anderledes, fordi…
  6. Disse/denne forandring blev vigtig, fordi …

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnomlaesning.dk

Kan man starte en sætning med samt?

Hvor påstanden stammer fra, skal jeg ikke kunne sige, for Retskrivningsordbogen indeholder ikke en regel om, at der altid skal komma foran samt. Lad os begynde med en sætning som eksempel: “Nye og gamle biler samt diverse reservedele sælges på markedet.”

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på marcusjanby.dk

Sådan bruger du GUY og GUYSKan man starte en sætning med et tal?

Tal i starten af en sætning

Start aldrig en sætning med et taltegn. Brug bogstaver eller omformuler sætningen, så taltegnet forekommer senere i rækken af ord.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på btech.medarbejdere.au.dk

Hvordan bruger man Samt?

Man kan sige, at samt svarer til et stort og eller desuden. Det var frygt, afmagt, lidelse samt dårlig økonomi, der tvang befolkningen på flugt. Den unge skuespiller er drevet af ambition, drømme og glæde samt stor kærlighed til faget. Af eksemplerne fremgår det, at samt kan erstattes af desuden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studiekorrektur.dk

Hvorfor hedder det jeg og ikke mig?

Jeg og mig og vi to

Hvis personerne i sætningen er grundled, bruges “jeg”. Fx “Bo og jeg går en tur”. Men hvis personerne i sætningen indtager andre roller, bruges “mig”.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på publicimage.dk

Hvad er Sætningsstartere?

Brug af fagbegreber og fagsprog

De skal bruge fagsprog. En måde at stimulere elevernes brug af fagsprog - og generelt akademisk sprog - er såkaldte sætningsstartere. Sætningsstartere er stilladser for, hvordan eleven kan bruge konkrete udtryksmåder, mundtligt eller skriftligt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på klfnet.dk

Kan man skrive men efter et punktum?

Mange har lært i skolen, at det er forbudt at skrive og eller men efter et punktum. Det er det ikke længere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogkontoret.dk

Kan man sige det er fordi at?

For mange mennesker opfatter det som forkert, men der er mig bekendt ikke mange, som vil hævde, at det er forkert ikke at have at efter fordi. I den nyeste udgave af Håndbog i nudansk står der klart, at den rigtige skrivemåde er uden at.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på marcusjanby.dk

Kan man sige Mig og min mor?

Det hedder således ikke “min mor og mig” – du ville nok aldrig sige, at “mig synes, at det er sjovt at være på bakken”. Når du eksempelvis modtager en gave, har ”du” grammatisk funktion som et “hensynsled” (indirekte objekt) i sætningen, og her skal man bruge “mig”.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på translatedbyus.com

Kan man godt sige hvad klok?

Ja, det kan man i en del tilfælde, og hvad tid har mange år på bagen. Hvad tid og hvornår kan bruges i mange af de samme sammenhænge. Hvad angår syntaks, kan både hvad tid og hvornår bruges i spørgsmål der er helsætninger, og i afhængige spørgesætninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Kan man starte en sætning med således?

To af betydningerne af biordene sådan og således er 'på den måde' og 'med den følge'. I den første betydning kan de to biord optræde som sætningsled, i den anden betydning kan de indlede ledsætninger. Vi sætter altid komma efter sådan/således og altså før at, når de betyder 'på den måde', f.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Kan man sige og at?

Og eller at? Det kan være rigtig svært at høre, hvornår man skal bruge ”og” eller ”at”. Som en huskeregel kan man i stedet udskifte og/at med de engelske and/to. Hvis sætningen på engelsk lyder rigtig med to, skal man bruge at, og lyder den rigtig med and, skal man bruge og.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samvirke.dk

Kan man sige efter at?

Efter eller efter at

Eller skal det være med at: Hun ankom til festen efter at jeg var taget hjem? Det er før i tiden blevet regnet for ukorrekt at udelade at når efter står før en ledsætning. Begrundelsen var at en ledsætning skulle indeholde at når den var styret af en præposition, i dette tilfælde efter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Kan man starte en sætning med da?

Jo, det må du godt. Og du må også indlede en sætning med 'men'. Det er en udbredt misforståelse, at vi ikke må indlede sætninger med 'og' og 'men'; for der er absolut intet grammatisk eller sprogligt forkert ved at gøre det. Det er et stilistisk greb, der giver sætningerne en anderledes rytme end normalt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på wearebro.dk

Kan man starte en sætning med hvor?

Vær forsigtig med at bruge ord der gør sætningerne unødigt lange og uoverskuelige. Fx: "idet", "hvilket", "hvorfor", "hvoraf" og "ligesom".

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvad kan man sige i stedet for jeg?

Man kan bruge "man" i stedet for jeg som en distancerende faktor - f. eks.: "Man tror, alle kigger på én" = "Jeg tror, alle kigger på mig". Man kan også bruge "man" i stedet for "du" - f. eks.: "Nå, hvordan har man det så i dag?" Igen som en distancerende faktor, hvis man skal tale om noget ubehageligt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på amino.dk

Er i går et eller to ord?

Svaret er entydigt: i dag - i morgen - i går: altid i to ord. Idag, imorgen og igår er ikke godkendte skrivemåder på dansk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kathrinemedh.dk

Kan man skrive osse i stedet for også?

"Også" kan udtales "osse", men den korrekte stavemåde er "også". At skrive "osse" er en fejl, som oftest forekommer i teenageres sms-beskeder, men man støder også på den i flere voksnes kommunikation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på philip-foxil.dk

Hvornår bruger man jo og ja?

Jo (det er billigt). Resultatet af et ja er altid et udsagn med positivt fortegn, men ja bruges kun som respons på udsagn med positivt fortegn, og altså ikke til at vende fortegn. Det gælder også jah og tja, som dog bruges til at udtrykke forbehold over for udsagnets sandhedsværdi, fx fordi den ikke gælder ubetinget.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Hvad hedder genitiv af vi?

Den traditionelle genitivform af forbindelsen vi andre er vi andres (Mikkelsen 1911, s. 256, 257 f., Diderichsen 1968, s. 113).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Hvornår bruger man megen?

Siden 1986 har der i Retskrivningsordbogen stået, at det valgfrit kan hedde »vi fik for megen el. meget mad«. Selv om de to former altså officielt er lige gode, er der vist ingen tvivl om, at mange finder det gammeldags eller formelt at bruge megen. De fleste foretrækker at sige både meget snak og meget vrøvl.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad er dild i flertal?

BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning. Dild, en. flt. d. s. (æda.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk