Kan man se hvem der læser ens journal?

På Sundhed.dk kan du selv tjekke din log og se, hvem der har tilgået din journal og medicinoplysninger (arkivfoto).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tvmidtvest.dk

Kan jeg se hvem der har kigget i min journal?

Du kan derfor til enhver tid kontrollere, hvem der har set dine oplysninger på sundhed.dk inden for de seneste to år, samt hvilke oplysninger de har set. På den måde kan du sikre dig, at oplysningerne ikke bliver misbrugt. Derfor bør du tjekke, hvem der ser dine sundhedsdata/fordelene ved Min Log.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nordsjaellandshospital.dk

Hvor kan man se hvem der tjekker ens journal?

På "Min Sundhedsplatform" kan du se, hvilke pårørende og sundhedspersoner, der har set i din journal.
 • Gå til minsundhedsplatform.dk og log ind med NemID/MitId.
 • Klik på "Din Menu" i øverste venstre hjørne.
 • Klik på "Log over journalopslag"
 • Klik på "Sundhedspersonale" - her kan du se, hvem der har slået op i din journal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tv2kosmopol.dk

Hvem har snaget i min journal?

Klik på "Din Menu" i øverste venstre hjørne. Klik på "Log over journalopslag". Klik på "Sundhedspersonale". Herefter kan du se, hvem der har slået op i din journal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tv2east.dk

Hvem har adgang til min journal?

Hvem har adgang til mine sundhedsdata? Du har selv adgang til at se og følge med i nogle af dine sundhedsdata på sundhed.dk. Sundhedspersonalet hos din læge, på hospitalet eller i kommunen, hvor du er i behandling, har adgang til oplysningerne i din journal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhedsdatastyrelsen.dk

Sådan journaliserer du (som en filosof)Hvem kan se min sundhedsplatform?

Pårørende eller andre fortrolige over 18 år kan få adgang til en patients Min Sundhedsplatform. Patienten kan give fuldmagt digitalt eller ved at printe en erklæring, udfylde og aflevere den på hospitalet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på minsundhedsplatform.dk

Hvor kan jeg se hvad lægen skriver om mig?

Du kan selv hente din journal på sundhed.dk og gemme den på din computer. Herefter kan du sende den til styrelsen
 • Log på Borger.dk ved at trykke på Digital Post i højre hjørne.
 • Vælg Ny besked øverst i venstre hjørne.
 • Vælg myndighed (statslige myndigheder)
 • Vælg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få slettet sin journal?

Må jeg slette oplysninger fra en patientjournal? Oplysninger i journalen må ikke slettes eller gøres ulæselige.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Kan man se sin journal fra lægen?

Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionh.dk

Hvorfor skal man skrive journal?

Hvorfor skal jeg føre journal? Journalen er først og fremmest et arbejdsredskab til dokumentation af den fysioterapeutiske behandling. Journalføringen er til for patientsikkerheden. Patientjournalen skal derfor alene indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fysio.dk

Hvem har adgang til MinSundhed?

Det er primært dig selv, der har adgang til dine sundhedsdata på sundhed.dk. Men adgangen til dine sundhedsdata kan også blive aktuel for sundhedsfaglige i en behandlingsituation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Hvor kan jeg se hvad lægen har skrevet i min journal?

Hvis du ønsker indsigt i dine journaloplysninger, skal du kontakte den, der har skrevet journalen, enten din egen læge, speciallæge eller den region, hvor du er blevet behandlet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhedsdatastyrelsen.dk

Hvor kan jeg læse om min fødsel?

Fødselsregisteret rummer oplysninger om alle fødsler på hospital og om hjemmefødsler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhedsdatastyrelsen.dk

Hvem skal føre journal?

Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson og personer, der handler på disses ansvar, jf. sundhedsloven § 6, når disse som led i udførelsen af sundhedsmæssig virksomhed foretager behandling af en patient, jf. § 1.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvad skal der stå i en journal?

Ved en patientjournal forstås optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvor længe skal man gemme journaler?

Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvorfor kan jeg ikke se journal fra egen læge?

Du har ret til at læse din egen journal fra besøg hos lægen, undersøgelser og behandlinger. Du skal kontakte din læge eller hospitalet, hvis du vil have aktindsigt. Personale i sundhedsvæsenet skal føre journal over patienter. På den måde bliver dit behandlingsforløb dokumenteret, og det øger din sikkerhed som patient.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aeldresagen.dk

Kan man få aktindsigt i afdødes journal?

Aktindsigt i afdødes journal

Derudover er det muligt at videregive afdødes journaloplysninger, hvis det er nødvendigt for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse, eller der er væsentlige hensyn til afdøde patient, en sundhedsperson eller andre. Det er dog ikke en patientrettighed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvornår har man ret til at få slettet sine oplysninger?

Betingelserne for sletning kan bl. a. være, at den dataansvarliges formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at den dataansvarlige udelukkende behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, som du nu har trukket dit tilbage.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan man altid få slettet sine personoplysninger?

Oplysningerne skal ikke slettes

Politikeren kræver, at historien fjernes, fordi den behandler hans personoplysninger. Da personoplysningerne benyttes til at udøve jeres ytringsfrihed, er jeres virksomhed/organisation i princippet ikke forpligtet til at slette disse oplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Hvordan får man aktindsigt i sin lægejournal?

Sådan gør du:

Henvend dig til behandlingsstedet, f. eks. et sygehus eller en klinik, og bed om aktindsigt i din journal, eller log på sundhed.dk og se din e-journal (kun for elektroniske patientjournaler fra offentlige sygehuse).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Hvad lægerne skriver om dig?

På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagligsenior.dk

Hvor kan jeg se mine besøg hos lægen?

Mange af de sundhedsdata, der registreres om dig, kan du se i sundhedsjournalen på sundhed.dk. Du kan fx se, hvornår du har været på skadestuen, hvilken medicin du har købt, og hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m. fl.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhedsdatastyrelsen.dk

Hvor kan man se beskeder fra lægen?

Undersøgelsessvar – se hvor du finder dine svar
 • minsundhedsplatform.dk under 'Se prøvesvar'
 • sundhed.dk under 'Sundhedsjournalen'
 • Min læge app.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionh.dk

Hvad er forskellen på MinSundhed og min sundhedsplatform?

Der er et vist overlap mellem Min sundhedsplatform og sundhed.dk. Den største forskel er dog, at du i Min sundhedsplatform også kan kommunikere med sundhedspersonalet, se aftaler og bestille tid til udvalgte undersøgelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på femina.dk