Kan man miste sin anciennitet?

Du må ikke selv udmelde dig af en a-kasse og melde dig ind et andet sted. Gør du det, mister du din anciennitet. Og for at kunne få ret til dagpenge igen, skal du have været medlem i mindst et år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Kan jeg beholde min anciennitet?

Melder du dig selv ud af en a-kasse, mister du din anciennitet og så skal du altså starte helt forfra med et medlemskab i 12 måneder før du har ret til dagpenge igen. Altså for at beholde din anciennitet, skal du blot vælge en ny a-kasse og kontakte dem med et ønske om indmeldelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skift-a-kasse.dk

Hvornår skal anciennitet regnes fra?

Din anciennitet regnes fra den dag, du ansættes. Det betyder, at en eventuel prøvetid tæller med. Hvis du har været vikar og fortsætter i stillingen umiddelbart efter udløbet af vikaransættelsen, bliver vikaransættelsen talt med i din anciennitet. Det gælder både i forhold til opsigelsesvarsel, godtgørelse mv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ase.dk

Hvordan beregnes ens anciennitet?

Som lønmodtager optjener du anciennitet ud fra det antal timer med beskæftigelse, du har haft i de enkelte kalenderår.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvor lang tid anciennitet?

Det vil sige, at hvis du har været medlem af noget i fire år, har du fire års anciennitet. Når man taler om anciennitet i forbindelse med en a-kasse, betyder det den tid, hvor du har været medlem af en a kasse. Hvis du skal have ret til dagpenge, skal du have minimum 12 måneders anciennitet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tjekakasse.dk

Undgå fejl på din lønseddelKan man blive fyret efter 25 år?

Ifølge den såkaldte 25 års-regel skal arbejdsgiver kunne godtgøre, at der har været ”afgørende hensyn” til at afskedige medarbejdere med mere end 25 års anciennitet. Arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at det er nødvendigt at opsige den type medarbejdere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fho.dk

Hvad er din anciennitet?

Hvad betyder anciennitet? Anciennitet beskriver en persons erfaring i forhold til hvor mange år, vedkommende har arbejdet inden for et specifikt område. Betegnelsen bruges til at fastsætte forskellige bestemmelser i et ansættelsesforhold, som typisk er løn og opsigelsesvarsel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Kan man overføre anciennitet?

Du må ikke selv udmelde dig af en a-kasse og melde dig ind et andet sted. Gør du det, mister du din anciennitet. Og for at kunne få ret til dagpenge igen, skal du have været medlem i mindst et år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvordan fungerer anciennitet?

Anciennitet beskriver en persons erfaring i forhold til hvor mange år, vedkommende har arbejdet inden for et specifikt område. Betegnelsen bruges til at fastsætte forskellige bestemmelser i et ansættelsesforhold, som typisk er løn og opsigelsesvarsel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvad er den gennemsnitlige anciennitet?

Samlet set har lønmodtagerne i gennemsnit været i deres job i 7,2 år. De selvstændige er mere stabile og har i gennemsnit haft det samme job i 12,5 år. Det er en udbredt opfattelse, at offentligt ansatte bliver ved læsten længere tid end de ansatte i det private erhvervsliv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Kan min arbejdsgiver ændre mine arbejdstider?

Som udgangspunkt har din arbejdsgiver ret til at ændre og tilrettelægge arbejdet, hvis det bliver nødvendigt. Hvis det er væsentlige ændringer i forhold til ansættelsesvilkår, har du mulighed for at sige nej. Derfor skal der altid varsles ved væsentlige ændringer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på 3f.dk

Hvor lang opsigelse anciennitet?

Fra 6 måneders til 3 års ansættelse - 3 måneders opsigelsesvarsel. Fra 3 års til 6 års ansættelse - 4 måneders opsigelsesvarsel. Fra 6 års til 9 års ansættelse - 5 måneders opsigelsesvarsel. Over 9 års ansættelse - 6 måneders opsigelsesvarsel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ase.dk

Hvad sker der hvis man ikke møder op i sin opsigelsesperiode?

Hvis du ikke overholder funktionærlovens opsigelse

Hvis du ikke overholder reglerne for funktionærlovens opsigelse, kan din arbejdsgiver kræve en erstatning. Ifølge funktionærloven vil erstatningen være mindst en halv månedsløn.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvad er dokumentation for anciennitet?

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om: lønsedler til den personlige assistance og oplysninger om det tilskud, du har modtaget fra kommune. oplysninger i regnskabet, hvor udgifterne til personlig assistance og tilskuddet fra kommunen fremgår.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad skal man være opmærksom på når man skifter job?

Her er syv ting, du gør dig selv en tjeneste ved at huske på, når du har fået nyt job.
  • Forskudsopgørelse.
  • Husk dit transportfradrag.
  • Tjek på pension og forsikring.
  • Ny fagforening eller a-kasse?
  • Husk dine feriepenge.
  • Flere penge – hvad skal der ske med dem?
  • Behov for hjælp i hjemmet? – husk servicefradrag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskebank.dk

Hvornår får man anciennitetstillæg?

Anciennitetstillæg er som oftest noget, man får i forbindelse med en ansættelse i det offentlige. Normalt rykker man op hvert eller hvert andet år, hvorfor det ofte vil være den lønstigning, der er at se frem til. Herudover kommer nye overenskomster selvfølgelig, der som oftest også giver lønforhøjelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mitfoerstejob.dk

Hvordan beregnes Erfaringsdato?

Din erfaringsdato fremgår af din lønseddel. Erfaring tælles i måneder og år. Aktivering med dagpenge i samme jobtype tæller som erfaring. Aktivering med sociale ydelser i samme jobtype tæller ikke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvis man bliver fyret som funktionær?

Som funktionær har du ifølge funktionærloven krav på en saglig begrundelse fra din arbejdsgiver, når du bliver opsagt. Hvis opsigelsen er usaglig, har du mulighed for at rejse krav om godtgørelse. Du skal dog have været ansat i mindst et år på opsigelsestidspunktet, før det er muligt at kræve godtgørelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvordan beregnes anciennitet til tidlig pension?

Din anciennitet er afgørende

Det antal år, du har været i arbejde, når du er 61 år (opgørelsestidspunktet), er afgørende for, om du kan få det, der hedder tidlig pension: 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension. 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aeldresagen.dk

Hvad tæller med som anciennitet?

Som lønmodtager optjener du anciennitet ud fra det antal timer med beskæftigelse, du har haft i de enkelte kalenderår.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Kan man have to jobs på samme tid?

Som funktionær, har du altid haft ret til at have et ulønnet hverv som fx bestyrelses- eller foreningsarbejde, når det ikke er til ulempe for din arbejdsgiver. Din ret til et lønnet bijob fremgår i stedet af ansættelsesbevisloven, hvis dit bijob er foreneligt med dit andet arbejde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvad er Opsigelsesanciennitet?

funktionærlovens § 2, stk. 9. Det er den ansattes samlede uafbrudte ansættelsestid hos den enkelte arbejdsgiver – også kaldet opsigelsesancienniteten - der er afgørende for beregningen af opsigelsesvarslets længde. Prøvetid og vikartjeneste medregnes i opsigelsesancienniteten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pav.medst.dk

Hvordan får man anciennitet?

Som lønmodtager optjener du anciennitet ud fra det antal timer med beskæftigelse, du har haft i de enkelte kalenderår.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvordan dokumenterer man tidligere ansættelser?

Dokumentationen kunne være: Lønsedler, oplysningssedler, ansættelseskontrakt, årsopgørelser, udtalelser, søfartsbøger og lignede. Hvis du mener, at der burde være indbetalt ATP-bidrag fra din ansættelse, skal du dokumentere dine ansættelser i hele perioden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvor kan jeg se alle mine ansættelser?

Hent oplysninger om dine ansættelser

Alle dine ansættelser, hvor du har arbejdet mere end ni timer ugentlig, fremgår af oversigten. En god hjælp til fx at samle overblik, når du skal skrive CV og/eller noter til en jobsamtale. Dette link går til borger.dk/atp – Klik dig videre på 'Selvbetjening'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pensionforalle.dk