Kan man fyre en medarbejderrepræsentant?

Den valgte medarbejderrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende eller tilsvarende faglige område.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på amo-uddannelse.dk

Kan man fyre tillidsrepræsentant?

Du kun kan opsiges som tillidsrepræsentant, hvis der er 'tvingende årsager' En afskedigelsessag skal følge nogle særlige regler om varsling, forhandling og voldgift.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på services.djoef.dk

Kan man fyre en sikkerhedsrepræsentant?

- Du er beskyttet helt på samme måde som tillidsrepræsentanten, når du er arbejdsmiljørepræsentant, siger faglig sekretær og jurist i HK Handel, Søren Boelt Tyndeskov og fortsætter: - Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan blive opsagt i forbindelse med hvervet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Kan man fyre en tillidsrepræsentant?

Du er den sidste der bliver opsagt

Som tillidsvalgt er du i princippet den sidste, der bliver afskediget inden for dit område. Du kan kun opsiges, hvis der er det, man kalder tvingende årsager.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dm.dk

Hvor lang opsigelse har en sikkerhedsrepræsentant?

Den nye bestemmelse betyder, at en arbejdsmiljørepræsentant vil få et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger, hvis vedkomende ikke er beskyttet mod opsigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter efter bestemmelsen i § 10, stk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskindustri.dk

Hvad er do's og don'ts under en afslutningssamtale?Kan man blive fyret hvis man er arbejdsmiljørepræsentant?

Du er beskyttet mod opsigelse og andre forringelser af dine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanten indenfor den overenskomst, du er ansat efter, eller en sammenlignelig overenskomst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvornår kan en tillidsmand fyres?

Tillidsrepræsentanter kan kun fyres som de ”sidste blandt ligemænd” En arbejdsgiver kan kun fyre en tillidsrepræsentant, hvis han ikke passer sit arbejde, eller hvis der ikke er mere arbejde tilbage, som han kan udføre. En tillidsrepræsentant kan altså fyres ligesom alle andre, hvis han ikke passer sit arbejde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detdanskearbejdsmarked.dk

Hvad koster det at fyre en tillidsmand?

Usaglig fyring af tillidsmand koster 500.000 kroner - Fagforbund: “Det er vi meget tilfredse med” Arbejdsgiver fyrede en arbejdsmiljørepræsentant for påstået tyveri af sit eget opsigelsesbrev. Men det var ikke tyveri, fastslår faglig voldgift.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på piopio.dk

Er det lovpligtigt at have en tillidsrepræsentant?

Alle ansatte har ret til at vælge en tillidsrepræsentant, såfremt arbejdsgiver giver tilladelse til, at der kan være en tillidsrepræsentant i virksomheden. Det er altså ikke et lovkrav, at der er en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, men udelukkende op til arbejdsgiveren.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvad får man i løn som tillidsrepræsentant?

Som tillidsrepræsentant får du din sædvanlige løn. Om du bruger arbejdstiden på de normale arbejdsopgaver eller på arbejdet som tillidsrepræsentant, påvirker ikke din løn.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kost.dk

Er sikkerhedsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant det samme?

En arbejdsmiljørepræsentant (tidligere ”sikkerhedsrepræsentant”) vælges af og blandt de ansatte i virksomheden, i den pågældende del af virksomheden, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faos.ku.dk

Hvilke opgaver har en sikkerhedsrepræsentant?

Hvad laver en sikkerhedsrepræsentant? Sikkerhedsrepræsentanten er en samarbejdspartner. Det vil sige, at sikkerhedsrepræsentanten sammen med arbejdsgiver/arbejdsleder har en kontrolfunktion, hvor man kontrollerer, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på amo-uddannelse.dk

Hvad er reglerne for fyring?

Hvis du har været ansat i op til 2 år og 9 måneder, har din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Hvis du har været ansat i op til 5 år og 8 måneder, har din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel på 4 måneder. Hvis du har været ansat i op til 8 år og 7 måneder, har din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel på 5 måneder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Kan man fyre en tillidsrepræsentant suppleant?

Den særlige regel om afsked på grund af arbejdsmangel gælder kun for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvad angår suppleanter for tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, som ikke samtidig er tillidsrepræsentanter, kan afskedigelse ske med det overenskomstmæssige varsel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bupl.dk

Hvad får en tillidsmand i løn 3f?

Grundvederlaget for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter vil fremover være på 7.500 kroner om året. Og 15.000 kroner for fællestillidsrepræsentanter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagbladet3f.dk

Hvem forhandler løn for TR?

Hvem kan forhandle løn? Offentlige ansatte har normalt ikke selv retten til at forhandle deres egen løn. Det er dig som tillidsrepræsentant, der har forhandlingsretten. Tillidsrepræsentanten har fået uddelegeret retten fra Djøf.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på services.djoef.dk

Hvad er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen?

En tillidsrepræsentant skal varetage medarbejdernes interesser i forhold til ledelsen og skal bl. a. påse, at aftaler og overenskomster bliver overholdt. Tillidsrepræsentanten skal desuden gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på arbejdspladsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medst.dk

Hvad er forskellen på tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant?

Som udgangspunkt varetager tillidsrepræsentanten opgaver, der omhandler lønforhandlinger, ansættelser, advarsler og afskedigelser. Arbejdsmiljørepræsentanten varetager opgaver i forbindelse med arbejdsskader, arbejdspladsvurdering og psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dm.dk

Kan man vælte en tillidsrepræsentant?

Kan en tillidsrepræsentant væltes? Der kan opstå helt særlige situationer, hvor dine kolleger af en eller anden grund bliver så utilfredse med din måde at være tillidsrepræsentant på, og at de ikke længere ønsker, du skal repræsentere dem. I sådanne situationer kan kollegerne vælte dig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fysio.dk

Hvornår kan man vælge en tillidsrepræsentant?

Hvis du er ansat i en kommune eller en region, skal du have været ansat i mindst seks måneder for at blive valgt. Valg af tillidsrepræsentant på en privat arbejdsplads kræver som udgangspunkt, at der er indgået en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderne på arbejdspladsen eller en faglig organisation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dm.dk

Hvor mange ansatte tillidsrepræsentant?

Valgbarhed. Som anført under afsnit 6.3.1.1 skal en tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant som udgangspunkt være valgt til at repræsentere mindst 5 medarbejdere inden for samme medarbejdergruppe.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pav.medst.dk

Hvem vælger en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads?

En tillidsrepræsentant er organisationens repræsentant på arbejdspladsen. Det er derfor organisationen og dens medlemmer på arbejdspladsen, der bestemmer, om der skal vælges en tillidsrepræsentant.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medst.dk

Hvad må en tillidsrepræsentant?

Som tillidsrepræsentant har du forskellige roller i forskellige situationer. Du skal både kunne være talerør og formidler, lønforhandler, bisidder, omsorgsperson, støtte for kolleger ved advarsler og afskedigelser og forhandler ved besparelser og nedskæringer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dm.dk

Hvor længe skal man være ansat for at blive tillidsrepræsentant?

Valg af tillidsrepræsentant

eks., at du skal have arbejdet mindst ni måneder i de seneste to år på virksomheden for at kunne vælges. Overenskomsten indeholder også regler for, hvor mange ansatte I skal være for at vælge en tillidsrepræsentant.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på 3f.dk