Kan man få SU på ungdomsuddannelse?

Går du på en ungdomsuddannelse, du er startet på før den 1. januar 2015, kan du fortsat få SU til denne, uanset hvor mange ungdomsuddannelser med SU, du tidligere er begyndt på.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Er gymnasiet en SU berettiget uddannelse?

Se uddannelser på folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser og andre uddannelser uden for klippekortet, som du kan søge SU til. En uddannelse kan godkendes til SU, hvis den: har mindst tre måneders sammenhængende varighed. er en offentlig anerkendt uddannelse, der foregår på et offentligt anerkendt uddannelsessted.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får man i SU på gymnasiet?

Udeboende: 6.321 kr./md. Hjemmeboende: 982 – 3.143 kr./md.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvilke uddannelser er ikke SU berettiget?

Uddannelser du ikke kan få SU til
  • Uddannelser på deltid.
  • Enkeltstående/fritstående kurser.
  • Kunstneriske og kulturelle uddannelser, der ikke lever op til de særlige krav.
  • Del af en uddannelse - du kan kun få SU til en hel uddannelse i udlandet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvem er berettiget til SU?

du er fyldt 18 år, hvis du går på en ungdomsuddannelse. du ikke tjener for meget ved siden af din SU. Læs om, hvor meget du må tjene. du ikke modtager anden offentlig støtte til dine leveomkostninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvordan fungerer et SU-lån for dig – og for staten?Hvorfor kan udenlandske studerende få SU?

Ja, udenlandske EU-borgere kan få SU, hvis de er i Danmark for at studere og arbejder mindst 10-12 timer om ugen ved siden af studiet. EU's opholdsdirektivet siger, at hvis en udenlandsk EU-borger har status som arbejdstager, har personen ret til SU.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvornår får man ikke SU?

SU stopper ved bortvisning og lignende

Dit uddannelsessted standser din SU, hvis du som følge af en sanktion i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende. Det vil for eksempel være, hvis du i en periode bliver bortvist fra dit uddannelsessted eller din uddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor mange ungdomsuddannelser kan man få SU til?

SU til maksimalt 5 ungdomsuddannelser - su.dk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad omfatter en ungdomsuddannelse?

De to store hovedgrupper af ungdomsuddannelser er erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Der findes også andre uddannelser, som kan søges med baggrund i 9. eller 10. klasse, fx inden for de maritime uddannelser, men hvor der så kan være krav om en vis alder, erhvervserfaring eller andet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Kan man få SU til en ny uddannelse?

Søg igen, når du skifter uddannelse eller uddannelsessted

Din SU er øremærket til den specifikke uddannelse. Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du derfor søge SU i minSU igen - det samme gælder for SU-lån og andre tillægsydelser, hvis du ønsker det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvornår søger man SU til ungdomsuddannelse?

Sidste frist for at søge SU er den sidste dag i måneden. Ønsker du for eksempel SU fra august måned, skal du søge SU i minSU senest den 31. august.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Er SU afhængig af forældres indkomst?

At dine forældres indkomst er afgørende for, hvor meget du kan få i SU betyder, at du kan få SU med et fast grundsats og eventuelt et tillæg, der afhænger af, hvor meget dine forældre har i indkomst. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør, hvor stort et tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er den højeste hjemmeboende SU?

Udeboende: 6.589 kr./md. Hjemmeboende: 1.024 – 2.841 kr./md. Slutlån: 8.697 kr./md.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få SU før man er 18?

For at få SU er der nogle betingelser, som den studerende og dennes uddannelse skal opfylde: den studerende skal være 18 år, hvis han eller hun går på en ungdomsuddannelse – på de videregående uddannelser, er der ingen aldersbegrænsning. uddannelsen skal være godkendt til SU. den studerende skal være dansk statsborger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ufm.dk

Hvornår stopper SU efter gymnasiet?

Din SU stopper

Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned. Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny i minSU. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor gammel skal man være for at få SU?

Vil du have SU til en videregående uddannelse eller til en privat uddannelse, er der ingen aldersgrænse. Søger du SU-lån kan du dog først få lånet fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i april, kan du først få SU-lån fra den 1. juli.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er den sværeste ungdomsuddannelse?

Eux-uddannelsen er Danmarks sværeste ungdomsuddannelse. Det er en uddannelse for dem, som er skarpe, ambitiøse og vil lidt mere. For den enkelte har det været krævende at gennemføre uddannelsen som eux-elektriker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvad koster en ungdomsuddannelse?

De gennemsnitlige udgifter til en elev der går på en ungdomsuddannelse er 1.564 kr. pr. uge.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på refud.dk

Hvornår kan man få SU som hjemmeboende?

Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende - også selv om du er flyttet hjemmefra.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvordan får man voksen SU?

Du søger SU digitalt på www.su.dk. Kan du ikke søge digitalt, kan du søge SU på et papirskema. Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor du søger SU. Du kan ikke få SU med tilbagevirkende kraft.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på voksenuddannelse.dk

Hvilken uddannelse tager kun 1 år?

På kun to år kan du tage en erhvervsakademiuddannelse inden for netop det fagområde, der interesserer dig. Herefter kan du: læse videre på en professionsbacheloruddannelse (top-up), der tager yderligere halvandet år, eller. søge ud på arbejdsmarkedet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cphbusiness.dk

Hvor meget får man i udeboende SU på ungdomsuddannelse?

Satsen er 6.397 kr. pr. måned før skat i 2022, når du er 20 år eller derover og udeboende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ikke har fået min SU?

Hvis du har søgt SU, din ansøgning er færdigbehandlet og styrelsen har dit skattekort, skal du kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted for at få konkret vejledning om, hvorfor du ikke modtager din SU.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få udeboende SU som 17 årig?

Læs om økonomi, når du er forælder og de muligheder du har

Er du udeboende, eller bliver du udeboende mens du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, skal du ikke have en særlig godkendelse fra dit uddannelsessted for at få udeboende SU, når du får et barn.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får man i SU som hjemmeboende 18 årig?

Grundsats. Grundsatsen i 2024 er 1.509 kr. før skat pr. måned.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk