Kan man få slettet sine personoplysninger?

Ja, du kan bede om, at dine personoplysninger slettes, for eksempel når de oplysninger, en virksomhed har om dig, ikke længere skal bruges, eller hvis dine oplysninger er blevet brugt på en måde, der strider imod loven. Personoplysninger, der er givet, mens du var barn, kan slettes når som helst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Kan man altid få slettet sine personoplysninger?

Oplysningerne skal ikke slettes

Politikeren kræver, at historien fjernes, fordi den behandler hans personoplysninger. Da personoplysningerne benyttes til at udøve jeres ytringsfrihed, er jeres virksomhed/organisation i princippet ikke forpligtet til at slette disse oplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Kan man få slettet sit CPR nummer?

Det er som udgangspunkt kun muligt at slette personnummer abonnementer på sit eget kundenummer. Hvis adgangen til CPRWeb er på et andet kundenummer end ændringsudtrækket, skal kunden kontakte CPR-kontorets kundebetjening via CPR Servicedesk og oplyse, hvilket kundenummer ændringsudtrækket er på.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cpr.dk

Hvor længe må man opbevare personoplysninger?

Du må opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, de er indsamlet til. Dvs. at du kan opbevare projektbeskrivelsen, så længe du arbejder med den eller med det efterfølgende bevilgede projekt. Derefter skal den slettes.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk

Hvornår skal data slettes GDPR?

Som udgangspunkt skal personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige. Du skal som dataansvarlig selv vurdere, hvornår det er tilfældet. Det er dog også vigtigt at kende til lovbestemmelser om, hvor længe du som minimum skal behandle visse personoplysninger, eksempelvis bogføringsloven.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Sådan sletter du dine data fra internettet? Slet personlige oplysninger (TUTORIAL)Hvor længe gemmes en personalesag?

Center for HR opbevarer personoplysninger om ansatte i regionen så længe ansættelsesforholdet varer. Personalesager opbevares i 10 år efter, at den an- satte er fratrådt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionh.dk

Hvornår kan en borger få slettet dine oplysninger?

Ja, du kan bede om, at dine personoplysninger slettes, for eksempel når de oplysninger, en virksomhed har om dig, ikke længere skal bruges, eller hvis dine oplysninger er blevet brugt på en måde, der strider imod loven. Personoplysninger, der er givet, mens du var barn, kan slettes når som helst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Er en IP adresse en person oplysning?

EU-Domstolen har slået fast, at IP-adresser som hovedregel er personoplysninger. Det skyldes, at ISP'eren vil kunne knytte en IP-adresse og en fysisk person sammen, og at mange andre serviceprovidere kan knytte IP- adressen til en fysisk person ved at kombinere data.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan den registrerede altid få slettet sine personoplysninger hvis vedkommende kalder sit samtykke tilbage?

'Retten til at blive glemt' eller 'retten til sletning' er en rettighed, der sikrer dig, at du kan få dine personoplysninger slettet, hvis du anmoder om det. Du kan gøre brug af din ret til sletning hvis: Personoplysningerne ikke længere er nødvendige for den dataansvarlige. Du trækker dit samtykke tilbage.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Er adresse en personfølsom oplysning?

Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn, adresse, alder og uddannelse. Det gælder også økonomiske forhold som skat og gæld. Personoplysninger indebærer også væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage eller tjenstlige forhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvorfor kan kommunen i mange tilfælde ikke slette personoplysninger?

a., at en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at slette personoplysninger om den registrerede, hvis andre regler gør, at myndigheden ikke må slette dem. Det kan f. eks. være offentlighedslovens regler om notatpligt og journaliseringspligt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvorfor må man ikke sige sit CPR-nummer?

Datatilsynet: CPR-nummeret er ikke en følsom personoplysning, men du må alligevel ikke offentliggøre andres. Selvom CPR-numre ikke bliver betragtet som følsomme personoplysninger af Datatilsynet, og ikke bør kunne bruges til andet end at slå op i et it-system med, så er det forbudt at offentliggøre dem.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på version2.dk

Hvem har adgang til mit CPR-nummer?

Hvem har adgang til oplysninger fra CPR? En række af de oplysninger, som er registreret i CPR, kan både private og virksomheder få adgang til. Der er tale om de samme oplysninger, som enhver person kan få oplyst om en anden person ved henvendelse til en kommune, fx navn og adresse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Er fødselsdag personfølsom oplysning?

Nej. Fødselsdag er til gengæld en personlig oplysning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bysafeonline.com

Er navn og telefonnummer personfølsomme oplysninger?

Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, en e- mailadresse, et telefonnummer, et fingeraftryk, en stemmeoptagelse, lægejournaler eller bio- logisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra de pågældende oplysninger eller i kombination med andre ...

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Er løn en personfølsom oplysning?

Det er derfor vi ofte omtaler oplysninger som CPR nummer, lønoplysninger, familieforhold, kontonummer osv. som "personfølsomme", men i udgangspunktet falder alle disse i kategorien 'almindelige personoplysninger' jf. forordningen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på persondatakonsulenterne.dk

Hvilke oplysninger må man videregive?

Det vil typisk være om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold. Det kan også være oplysninger om helbred, væsentlige sociale problemer og misbrug. Familien har en særlig religiøs tilknytning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på svendborg.dk

Hvad betyder ret til sletning?

Du skal slette de oplysninger, personen beder om at få slettet, hvis: Du ikke længere skal bruge oplysningerne til det, du skulle bruge dem til, da du indsamlede dem. Du havde oplysningerne, fordi personen havde givet sit samtykke, og nu trækker personen sit samtykke tilbage.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er en personfølsom oplysning?

Følsomme oplysninger er oplysninger om:

Race og etnisk oprindelse. Politisk overbevisning. Religiøs eller filosofisk overbevisning. Fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan andre se min IP-adresse?

Det er kun internetudbyderen og politiet, der kan få personlige oplysninger om dig igennem din IP-adresse. Man bør derfor ikke være nervøs for, at hackere med ondsindede hensigter kan finde frem til din private adresse, kontooplysninger eller adgangskoder til diverse hjemmesider.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på minip.dk

Hvad kan andre bruge min IP-adresse til?

Hvis en person får fat i din ip-adresse kan de potentielt hacke din enhed. Kriminelle kan det få til at ligne at det er dig der begår kriminalitet på internettet ved at bruge din ip-adresse i stedet for deres egen. Hvis en person får fat i din ip-adresse kan de potentielt få fat i din lokation i virkeligheden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vpnguiden.dk

Er fingeraftryk personfølsomme oplysninger?

oplysninger om fingeraftryk – med henblik på entydig identifikation af en fysisk person er ifølge databeskyttelsesforordningen omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 om følsomme oplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvornår er oplysninger fortrolige?

Fortrolige oplysninger kan være indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. CPR-nummeret er også en fortrolig oplysning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gdpr.dk

Hvor længe må vi have oplysningerne liggende?

"Oplysninger om tidligere medarbejdere må under ingen omstændigheder opbevares længere end et år!" Nej, reglerne for databeskyttelse fastsætter ikke en specifik slettefrist. Man skal opbevare oplysningerne så længe, der er et behov for det - men ikke længere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan du behandle personoplysninger uden et retsgrundlag?

Du skal altid have et lovligt grundlag for at behandle personoplysninger. Her kan du læse om de forskellige grundlag, du kan basere behandlingen på. Når du behandler personoplysninger, skal du have et retligt grundlag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk