Kan man bestille tid på skadestuen?

Man kan bestille tid til skadestuen ved at ringe på telefon 70 11 07 07.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sygehuslillebaelt.dk

Kan man gå direkte på skadestuen?

Når du ringer til lægen, vurderer lægen i telefonen, hvilken behandling du har behov for. Hvis lægen vurderer, at der er behov for at komme på skadestuen, kan han eller hun henvise direkte til skadestuen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.rm.dk

Hvad skal jeg gøre for at komme på skadestuen?

Før du tager på skadestuen, skal du ringe på 70 11 07 07. Her bliver du henvist til den nærmeste åbne skadestue. På den måde slipper du for at køre forgæves, da ikke alle skadestuer er døgnåbne, og du kan henvises til den skadestue med kortest ventetid.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionsyddanmark.dk

Kan man tage på skadestuen uden at ringe 1813?

Du skal altid ringe 1813, hvis du mener at have behov for behandling på en akut modtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestuer). Akutmodtagelserne er døgnåbne. De behandler både større og mindre skader samt akut sygdom.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionh.dk

Hvornår kan man henvende sig på skadestuen?

Du skal altid ringe til egen læge, vagtlæge eller skadetelefon/akuttelefon før du kan henvende dig på skadestue/akutmodtagelse ved akut ikke-livstruende sygdom eller skader. Ved alvorlig akut sygdom, ulykker og livstruende situationer skal du altid ringe 1-1-2.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Skadestue 911 eller akut pleje eller lægebesøg | Medicinsk rådgivning med læge ERHvornår er det bedst at ringe 1818?

Psykiatriske Akutmodtagelser: Ring 1818

Hvis du har psykisk sygdom og brug for akut hjælp, eller du er pårørende til én, kontakt Psykiatriske Akutmodtagelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionsjaelland.dk

Hvad er en akut skade?

En akut skade opstår typisk i forbindelse med en kraftig eller eksplosiv bevægelse med maksimal kraftudfoldelse eller hurtigt retningsskifte. Ved akutte skader bliver ledbånd, sener, muskler eller knogler påvirket ud over deres normale evne til at strække og til at give efter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på teamdanmark.dk

Kan man få hjemmebesøg af sin læge?

Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt. Hvis du vælger en læge, som ligger længere end 15 km fra din bopæl (5 kilometer i hovedstadsområdet), har du fortsat ret til hjemmebesøg, hvis din læge vurderer det nødvendigt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad er forskellen på 1813 og 1818?

1813 erstatter lægevagten. Ved skader skal man ringe til 1813 for at få at vide, hvornår og hvor man skal møde op på en akutmodtagelse eller akutklinik. Under særlige omstændigheder rykker Akuttelefonen 1813's lægerne ud på hjemmebesøg. Region Sjælland: Akuttelefonen kontaktes på telefonnummer 1818.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår er det bedst at ringe til lægevagten?

Du kan kontakte lægevagten, når din egen læge har lukket, og det ikke kan vente til næste hverdag. For eksempel ved: Akut opstået sygdom. Akut forværring af eksisterende sygdom.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionsjaelland.dk

Hvornår må man ringe til akut?

Ulykker, alvorlige forbrydelser eller opstået brand. Situationer med fare for liv, ejendom eller miljø Situationer der kræver akut udrykning fra politiet, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab. Livstruende sygdom og tilskadekomst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politi.dk

Hvad er forskellen på vagtlægen og skadestuen?

Den tidligere lægevagt er blevet lagt sammen med regionens øvrige Akutberedskab. Lægevagtens opgaver bliver løst af lægerne og sygeplejerskerne på 1813 og på hospitalernes akutmodtagelser og akutklinikker (tidligere kaldet skadestuer). Der er fortsat kørende læger, så du efter behov kan blive tilset hjemme.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionh.dk

Hvad er forskellen på 1813 og lægevagten?

Telefonopkald besvares af forskellige faggrupper alt efter region: I regioner med vagtlægeordninger besvares alle opkald af læger. Region Sjællands akuttelefon besvares af sygeplejersker. På Akuttelefonen 1813 besvares opkald i dagtiden af sygeplejersker, mens der både er læger og sygeplejersker i vagttiden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vive.dk

Kan man ringe til 1813 i dagtimerne?

​​​Akuttelefonen 1813 modtager opkald fra borgere i Region Hovedstaden, der har behov for sundhedsfaglig hjælp, når egen læge har lukket. Du skal kontakte din egen læge ved sygdom eller skade på hverdage mellem kl. 08.00-16.00, og ringe 1813 på hverdage mellem kl. 16.00-08.00 og i weekender.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionh.dk

Hvornår er det bedst at ringe til 1813?

opkald til vagtlægen godt kan vente til næste dag, når egen læge åbner. Det betyder desværre, at andre patienter, som måske er meget dårlige, må vente i længere tid. Eksempler på situationer, hvor det kan være en god ide at kontakte vagtlægen eller 1813, er: Pludseligt opstået sygdom.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laegerformidler.dk

Hvem skal man ringe til ved skade?

Hvis du får behov for hjælp ved sygdom eller skade, skal du ringe til din egen læge eller lægevagten – medmindre det drejer sig om alvorlige eller livstruende situationer. Her skal du som altid ringe 112.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rm.dk

Hvad dækker 1818?

1818 er din indgang til lægevagt (herunder sundhedsfaglig rådgivning), skadestue og psykiatrisk akutmodtagelse. Lægevagten er til akut sygdom, der ikke kan vente til din læges åbningstid.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laegehusetregstrup.dk

Kan man ringe til 1813 hvis man har blærebetændelse?

1813-lægevagten

eks. øresmerter, halsbetændelse, ondt i ryggen, blærebetændelse, influenza og hududslæt. Børn under 12 år bliver tilset af læger med særlig viden om børn.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hvidovrehospital.dk

Hvordan fungerer lægevagten?

Lægevagten træder til, når du bliver syg uden for din egen læges åbningstid, og du ikke kan vente med behandling, til din egen læge igen har åbent. Du skal kontakte din egen læge, hvis du skal have fornyet en recept.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionsyddanmark.dk

Hvilken måned er det gratis at skifte læge?

Pris for at skifte læge

Hvis du vælger ny læge, samtidig med at du melder flytning. Hvis din læge stopper sin praksis. Når du fylder 15 år. Det er gratis at skifte læge i den måned du fylder 15 år og i måneden efter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kk.dk

Hvad gør man hvis egen læge ikke har tid?

Hvis du ikke har adgang til egen læge

lægevagten på tlf. 70 11 31 31. På hverdage fra kl. 8 til 16 er lægevagten bemandet med erfarne sygeplejersker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.rm.dk

Kan man bestille tid hos lægen online?

Elektronisk​ kom​munikation​​ Du kan på din læges hjemmeside benytte elektronisk kommunikation, herunder tidsbestilling, receptfornyelse og email-konsultation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionh.dk

Hvor sent kan man anmelde en skade?

Du skal som arbejdsgiver anmelde arbejdsulykker senest 14 dage efter første fraværsdag. Hvis du som arbejdsgiver ikke anmelder inden fristen, kan andre opfordre dig til at gøre det, fx den tilskadekomne selv eller en repræsentant for den tilskadekomne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Hvordan føles en overbelastning?

Hvordan føles en overbelastning? Overbelastningsskader kan bedst beskrives som langvarigt ubehag, der gradvist er opstået i forbindelse med øget aktivitet eller belastning. Du mærker typisk lokal smerte og evt. hævelse samt smerter ved tryk og ved aktivitet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fysioterapi.fitogsund.dk

Er skadestue og akutmodtagelse det samme?

I Akutmodtagelsen modtager vi patienter med akut opståede sygdomme og skader. Vi fungerer som visiteret skadestue. Det betyder, at alle henvendelser som udgangspunkt skal gå gennem egen læge, lægevagten eller via 1-1-2.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rhnordjylland.rn.dk