Kan man både få SU og elevløn?

Skal du i lønnet praktik, kan du ikke få SU under dit praktikophold. Du skal derfor undersøge, om du selv skal fravælge SU i minSU. Tjek i din seneste støttemeddelelse eller i minSU om ratestatus er "Lønnet praktik" i de måneder, du er i praktik, eller spørg på dit uddannelsessted.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få SU og elevløn?

I nogle tilfælde kan du få en uddannelsesaftale, der dækker noget af eller hele grundforløbet. I så fald får du også elevløn der. Hvis du har en uddannelsesaftale, der udelukkende gælder fra hovedforløbets start, kan du få SU under grundforløbet, fra du bliver 18 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Kan man få SU når man er i lære?

Du kan kun få SU til perioder, hvor du er studieaktiv. Har du pauser uden undervisning på en måned eller mere, kan du ikke få SU til disse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får man i elevløn på EUX?

Under 18 år: Du får 854 kr. om ugen. 18 år og derover: Du får 2.045 kr. om ugen det første år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvordan får jeg dobbelt SU?

Er du forsørger til et barn, der bor hos dig, kan du få supplerende SU-lån. Derudover kan du i nogle situationer få tillæg til din SU. Betingelsen for at få tillæg er, at du er forsørger og bor sammen med en anden SU-modtager, eller du er enlig forsørger. Du kan ikke få fødsels-støtte og forsørgertillæg samtidig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Money Matters: Paying for your StudiesHvor meget kan man få ved siden af SU?

Satserne for fribeløb i 2023 er: Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, må du maks tjene 13.573 kr. om måneden før skat. Hvis du er i gang med en videregående uddannelse, må du maks tjene 18.412 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvor meget får man i SU 2023?

Sats 2023. Satsen for udeboende på videregående uddannelser er 6.589 kr. pr. måned før skat i 2023.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får man i elevløn efter skat?

Som udgangspunkt kan du regne med, at elevlønnen er mellem kr. 9.500 og kr. 12.500 før skat det første år. Derefter stiger den år for år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Hvor meget må jeg arbejde ved siden af min elevløn?

Hver uge har du 37 timer som elev, og derudover må du altså arbejde 11 timer på et andet arbejde. De 11 timer er et gennemsnit.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uddannelse.kk.dk

Hvilke uddannelser får man elevløn?

Du har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med voksenelevløn, hvis du er 25 år eller derover. Det gælder på en række uddannelser, blandt andet uddannelsen til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvornår kan man få elevløn?

Din lærlingeløn starter fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Du får løn, både når du er under oplæring, og når du er på skole. Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også lærlingeløn på grundforløbet. Hvis du ikke har det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvor meget får man i SU som 18 årig hjemmeboende 2023?

Grundsatsen i 2023 er 4.227 kr. før skat pr. måned.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvornår får man ikke SU?

Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned. Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny i minSU. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget er dobbelt SU?

Dobbelt fødsels-støtte

Du får, hvad der svarer til samme beløb som to måneders almindelig SU (før skat) om måneden. Hvis du får SU-lån, bliver det også fordoblet i de måneder, du får udbetalt dobbelt fødsels-støtte.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvem betaler min elevløn?

Virksomheden skal betale løn under hele uddannelsesforløbet, også i de perioder hvor eleven/lærlingen er på skole. Men virksomheden får lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for skoleperioderne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskindustri.dk

Er man studerende hvis man er elev?

Når du begynder på en videregående uddannelse er du ikke længere elev, men studerende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ucsyd.dk

Hvad koster det at fyre en elev?

Hvis aftalen ophæves uden korrekt grund

Såfremt aftalen ophæves af virksomheden uden at en af ovenstående grunde ligger bag, skal virksomheden betale en godtgørelse – typisk på omkring 30.000 kr. (50.000 kr. for voksenelever).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på arbejdsgiver.elevplads.dk

Hvor mange timer må en elev arbejde om ugen?

Er du elev og under 18 år, skal du være opmærksom på, at du ifølge arbejdsmiljøloven højst må arbejde 8 timer om dagen og højst 40 timer om ugen. Hvis du ifølge din vagtplan skal arbejde 8 timer en dag, må du altså ikke arbejde over den dag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Kan man forhandle sin elevløn?

Satserne for elevløn er minimumssatser, men det er dog muligt at forhandle højere løn. Din elevløn bestemmes således af, hvor langt du er med dit uddannelsesforløb, og hvilken branche du arbejder indenfor.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ungarbejde.dk

Hvilken uddannelse giver mest i løn?

Øverst på listen ligger aktuar-uddannelsen, det vil sige forsikringsmatematik, med en gennemsnitsindkomst på knap 1,4 millioner kroner om året. - Det overordnede billede er, at de uddannelser, der giver den højeste indkomst, på nær jura, har udgangspunkt i en matematisk tankegang eller naturvidenskab.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på avisendanmark.dk

Hvor meget får man efter skat hvis man tjener 32000?

Find ud af din løn efter skat

Hvis du tjener 32,000 kr om året og bor i Aarhus, Danmark, vil du blive beskattet med 10,594 kr. Dette betyder, at din nettoløn vil være 21,406 kr per year eller 1,784 kr om måneden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dk.talent.com

Hvad er det højeste man kan få i hjemmeboende SU?

Udeboende: 6.321 kr./md. Hjemmeboende: 982 – 3.143 kr./md. Slutlån: 8.344 kr./md.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Er SU skattefrit?

Din SU er skattepligtig indkomst, og vi trækker skat af den, inden du får den udbetalt. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din SU. Oplysningerne om din skat får vi direkte fra Skattestyrelsen. Du skal derfor ikke sende dit skattekort til os.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er det laveste man kan få i SU 2023?

Det minimale, du kan modtage i SU, er grundsatsen på 1.024 kr. (2023) pr. måned. Hvis dine forældre har en samlet indkomst på 630.069 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk