Kan jeg søge kørselsgodtgørelse?

Hovedreglen er, at du selv sørger for samt betaler din transport til og fra hospitalet. Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Hvis du af helbredsmæssige årsager IKKE kan benytte offentlig transport, kan du blive visiteret til patientbefordring.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rn.dk

Hvornår kan man søge om kørselsgodtgørelse?

Du kan få kørselsfradrag for din transport, hvis du har over 12 km til arbejde (samlet over 24 km til og fra arbejde). Det gælder ved alle typer lønnet arbejde, du betaler am-bidrag af, fx også studiejob, lønnet praktik og løntilskud. Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skat.dk

Hvordan søger man om kørselspenge?

Du søger om at blive godkendt til kilometerpenge i selvbetjeningen, hvor du oplyser, hvilket kriterie du søger efter (Strækning, Ventetid, Rejsetid eller §114). Du skal uploade dokumentation for, at du opfylder det kriterie, du søger efter. Du kan tidligst søge 1 måned før.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ungdomskort.dk

Hvornår kan man få befordringsgodtgørelse til sygehus?

Befordringsgodtgørelse ydes i visse tilfælde til behandling hos praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sygehusbehandling, genoptræning efter udskrivning fra sygehus samt i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Hvad er reglerne for kørselsgodtgørelse?

Den skattefri kørselsgodtgørelse er begrænset til 60 dage – også kaldet '60-dages-reglen'. Det betyder, at du maksimalt kan give din medarbejder skattefri kørselsgodtgørelse for 60 dages kørsel mellem hjemmet og det samme eksterne arbejdssted i en periode på 12 måneder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på virksomhedsguiden.dk

Guide til Kørselsfradrag (Befordringsfradrag) - Sådan udfylder du på Skat.dkHvem kan få kørselsgodtgørelse?

Du kan få kørselsgodtgørelse, hvis du har erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med driften af din virksomhed. Men der er flere ting, som kan betegnes som erhvervsmæssig kørsel. Du kan få kørselsgodtgørelse, når du kører mellem dit hjem og din arbejdsplads. Dog højst i 60 dage inden for 12 måneder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på billy.dk

Hvornår har man ret til kørepenge?

Skattefrie kørepenge kan kun udbetales for erhvervsmæssig kørsel. Loven definerer det sådan: Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Befordring mellem arbejdspladser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bdo.dk

Hvad er forskellen på befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag?

Befordringsfradraget eller kørselsfradraget må ikke forveksles med befordringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse, som er en godtgørelse (eller erstatning, kan man sige), man som arbejdstager får direkte fra en arbejdsgiver, når man bruger sin egen bil i forbindelse med kørsel i arbejdstiden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dataloen.dk

Hvad er taksten for befordringsgodtgørelse?

SKAT annoncerede den 22. november 2022 at satsen for befordringsgodtgørelse i 2023 vil være, For bil: 3,73 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på driversnote.dk

Hvor meget får man udbetalt i kilometerpenge?

Satserne for indkomståret 2021 er fastsat til: 0-24 km.: Intet fradrag 25-120 km.: 1,90 kroner pr. km. Over 120 km.: 0,95 kroner pr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på 3f.dk

Hvordan indberetter jeg kilometerpenge?

Sådan skriver du, hvis du får kilometerpenge:
  1. Log på TastSelv.
  2. Vælg Forskudsopgørelsen 2023.
  3. Vælg feltet Gruppelivsforsikring via fagforening, legater og bestemte personalegoder (229). ...
  4. Skriv det beløb, du forventer at få i kilometerpenge i løbet af året.
  5. Tjek, at du har skrevet rigtigt.
  6. Vælg Overfør beløb.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skat.dk

Kan man søge kørsel til sygehus?

Hovedreglen er, at du selv sørger for samt betaler din transport til og fra hospitalet. Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Hvis du af helbredsmæssige årsager IKKE kan benytte offentlig transport, kan du blive visiteret til patientbefordring.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rn.dk

Hvad er taksten for kørsel i egen bil til sygehus?

Du kan også køre gratis med ambulance eller siddende sygetransport til og fra blandt andet læge eller sygehus, hvis for eksempel en læge mener, det er nødvendigt. Du kan eventuelt også køre i egen bil, hvis for eksempel en læge mener, det er nødvendigt. Så får du statens laveste takst, 2,23 kroner pr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på seniorhaandbogen.dk

Kan man både få kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag?

Hvis du som lønmodtager har fri befordring betalt af arbejdsgiveren, så kan du selvfølgelig ikke få befordringsfradrag. Men hvis du kun modtager delvis skattefri kørselsgodtgørelse udelukkes der kun fradrag, for den befordring, der har dannet grundlag for den godtgørelse du har modtaget.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på amino.dk

Hvad er taksten for kørsel i egen bil 2024?

Skatterådet fastsætter årligt satser for den maksimale skattefrie kørselsgodtgørelse. For de første 20.000 kilometer udgør satsen i 2024 3,79 kr. pr. kilometer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på martinsen.dk

Hvornår skal arbejdsgiver betale kørsel?

At udbetale kørselsgodtgørelse er ikke lovpligtigt for arbejdsgiver, men noget arbejdsgiver kan vælge at betale til sin medarbejder. Arbejdsgiver beslutter altså i den situation at dække medarbejderens udgifter i forbindelse med, at vedkommende kører i egen bil for at udføre sit arbejde. Det er helt sikkert god stil.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dataloen.dk

Kan man få kørsel til egen læge?

Du kan få hjælp til transport eller betalingen, hvis du bliver visiteret til at få transport (befordring)eller til at få økonomisk tilskud til din transport. Du skal søge i din kommune/kørselskontoret om enten transport eller økonomisk tilskud til transporten, når du skal til og fra læge eller en speciallæge.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aeldresagen.dk

Kan man få kørepenge til øjenlæge?

Personer har ret til befordring eller godtgørelse for befordring til og fra speciallæge, hvis afstanden mellem personens bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km. , og personen er henvist dertil af alment praktiserende læge eller speciallæge, samt uden sådan henvisning ved besøg ...

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stpk.dk

Kan man få kørsel til tandlæge?

Du kan f. eks. blive kørt til skadestuen, lægevagten, din egen læge, kiropraktoren eller tandlægen, når du har brug for akut behandling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på falck.dk

Kan man få kørsel til fysioterapi?

Kørsel til fysioterapeut, tandlæge m.v.

Hvis du skal til fysioterapeut, tandlæge, fodterapeut, kiropraktor, psykolog eller lægelaboratorium, kan du søge om tilskud til kørsel hvis du er økonomisk vanskeligt stillet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på frederikssund.dk

Kan man blive kørt hjem fra sygehuset?

Du kan være berettiget til befordring, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser: er pensionist efter de sociale pensionslove.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionsyddanmark.dk

Hvad gør jeg hvis jeg ikke har råd til tandlæge?

Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Kan man få gratis transport til genoptræning?

Hvis du selv sørger for transport

Regionen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til befordring til sygehusbehandling. Kommunen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til transport til læge og til genoptræning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk