Kan arbejdsgiver kræve kopi af vandrejournal?

Du kan enten give din arbejdsgiver en kopi af vandrejournalen, eller aflevere en attest fra din læge, der angiver datoen for forventet fødsel. Eventuelle udgifter til en sådan lægeattest skal du dog selv dække.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Kan arbejdsgiver bede om vandrejournal?

Du skal samtidig fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde orlov før fødslen. Arbejdsgiver har ikke krav på at se din vandrejournal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsr.dk

Er vandrejournal elektronisk?

Vandrejournalen gør det muligt for jordemoderen, lægen og speciellægen at danne sig et overblik over dit graviditetsforløb og se resultatet af de forskellige tidligere undersøgelser du har haft i din graviditet. Vandrejournalen er et stykke papir – og nogle steder er den elektronisk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på babyinstituttet.dk

Kan man blive fyret pga graviditetsgener?

Særlig beskyttelse af gravide i forhold til opsigelse

Graviditeten og den forestående orlov (barsel) må ikke spille en rolle ved valget om at opsige. Det betyder i praksis, at du som gravid medarbejder ikke må opsiges: Hverken helt eller delvist på grund af graviditeten. Grundet følger af graviditeten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvornår far man sin vandrejournal?

Ved første graviditetsundersøgelse hos din egen læge, opretter lægen en svangre- og vandrejournal, der sendes til fødeafdeling og jordemoder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionsyddanmark.dk

REJSEOPTAGELSER: SÅDAN ANMODER DU REJSEOPTAGELSER (indrejser og udrejser fra Australien) TRIN-FOR-STEP TUTORIALSHvor kan jeg finde min vandrejournal?

Sådan henter du din journal fra sundhed.dk
 1. Log på Borger.dk ved at trykke på Digital Post i højre hjørne.
 2. Vælg Ny besked øverst i venstre hjørne.
 3. Vælg myndighed (statslige myndigheder)
 4. Vælg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
 5. Vælg den kategori, der passer til din forespørgelse.
 6. Når du har skrevet din mail, klik ”Send”

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man melde sig syg pga graviditet?

Som gravid melder du dig syg, som du plejer, og hvis din graviditet er årsag til dit fravær, tæller det ikke med i dit almindelige sygefravær, men du skal kunne skaffe en lægeerklæring eller en tro-og-love-erklæring på, at du er sygemeldt på grund af din graviditet, hvis din arbejdsgiver beder om det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Kan man afskedige en gravid medarbejder?

Du kan godt blive opsagt, selvom du er gravid. Der gælder nemlig ikke noget forbud mod at opsige en gravid medarbejder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvad er forskellen på at blive opsagt og fyret?

En opsigelse sker ved, at du enten selv opsiger dit job, eller ved at arbejdsgiver opsiger dig - sidstnævnte kaldes en fyring. Det er også muligt, at dig og arbejdsgiver i fællesskab aftaler din opsigelses - en såkaldt fratrædelsesaftale. Med en opsigelse følger som regel et opsigelsesvarsel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Kan man sige op mens man er på barsel?

Ønsker du at sige op under din barselsorlov, skal du overholde dit almindelige opsigelsesvarsel. Siger du op i den periode, hvor du modtager løn under barsel, så stopper din løn selvfølgelig, når du fratræder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvorfor hedder det en vandrejournal?

Hvad er en vandrejournal? Vandrejournalen har fået sit navn pga., at kvinden selv har vandrejournalen med sig gennem hele graviditeten. Du skal selv medbringe den, når du skal til de forskellige undersøgelser hos din egen læge og hos jordemoderen, og du skal også selv have den med til fødestedet, når du skal føde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på min-mave.dk

Hvem laver vandrejournal?

Når du finder ud af, at du er gravid, skal du kontakte din egen læge for at lave den første undersøgelse. Her foretager lægen den første graviditetsundersøgelse og laver en gravidjournal/vandrejournal med oplysninger, der går videre til fødestedet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på holbaeksygehus.dk

Hvad er et normalt blodtryk gravid?

Normalt ligger et blodtryk, man måler hjemme, under 135/85 mmHg. Hvis dit blodtryk ved flere målinger derhjemme ligger mellem 135-145/85-95 mmHg, vil vi ofte tilbyde dig medicinsk behandling af dit blodtryk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nordsjaellandshospital.dk

Kan man gå til læge i arbejdstiden?

Hvis du har en sygdom, som kræver behandling eller undersøgelse, skal du forsøge at få behandlingen/undersøgelsen til at foregå uden for arbejdstiden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har du ret til fravær med løn, da fraværet sidestilles med sygdom, og som funktionær har man løn under sygdom.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Hvordan skal jeg fortælle min chef at jeg er gravid?

Fortæl din arbejdsgiver, at du er gravid, i god tid

Men så snart du har fortalt din arbejdsgiver, at du venter barn og derfor skal på orlov, beskytter ligebehandlingsloven dig mod at blive fyret. Mange fortæller først om det kommende barn, når de er ovre nakkefoldsscanningen og de første 12 uger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ida.dk

Hvad må man som sygemeldt gravid?

Hovedreglen er, at du skal fortælle din arbejdsgiver, at du skal have orlov, mindst tre måneder før forventet fødsel. Det kan dog være en god ide at fortælle om graviditeten tidligt, så du er beskyttet mod fyring pga. graviditet og får ret til graviditetsbetinget fravær til fx læge og jordemoderbesøg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på libero.dk

Kan man bede om at blive fritstillet?

Fritstilling er det juridiske udtryk for, at din arbejdsgiver siger nej tak til at bruge din arbejdskraft i opsigelsesperioden. Du kan altså ikke kræve at blive fritstillet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Er man stadig ansat når man er fritstillet?

At være fritstillet betyder, at du ikke fremover skal møde på arbejde. Du modtager fortsat din sædvanlige løn i fritstillingsperioden, ligesom du som udgangspunkt har ret til goder som fri telefon eller fri bil.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Kan man sige op pga stress?

En af hovedreglerne ved selvforskyldt ledighed er, at du kan blive selvforskyldt ledig, hvis du siger dit job op uden gyldig grund. En gyldig grund kan eksempelvis være at du kan sige dit job op pga. stress.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tjekakasse.dk

Hvor længe må man arbejde når man er gravid?

Det giver ret til 14 ugers fravær fra arbejdspladsen for både moderen og faderen. Kvinden har ret til at gå til jordemoder- og lægeundersøgelser under graviditeten, hvis ikke det kan placeres uden for arbejdstiden. Dette tæller som fravær.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gravid.dk

Hvad må man ikke når man er gravid?

Hvad må man ikke spise som gravid?
 • Begræns indtagelse af kaffe og te, maks. to kopper.
 • Undgå energidrikke.
 • Vælg den rigtige fisk.
 • Ingen alkohol.
 • Lakrids med måde.
 • Undgå lever og levertran.
 • Undgå Ingefærshots og rødbedejuice.
 • Ikke for meget A-vitamin.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på libero.dk

Kan man få sygedagpenge som gravid?

Om du har ret til sygedagpenge eller om løn under sygdommen, afhænger af din overenskomst, ansættelseskontrakt eller personalehåndbog. Som funktionær har du altid ret til løn under sygdom - også graviditetsbetinget sygdom. Får du løn under sygdom, kan din arbejdsgiver få refusion af sygedagpenge.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ida.dk

Hvor mange sygedage har gravide?

Gravide har i gennemsnit 48 dages graviditetsbetinget sygefravær i løbet af en graviditet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tv2east.dk

Er kvalme graviditetsbetinget sygdom?

Graviditetskvalme (Emesis gravidarum)

Det er normalt at have kvalme i begyndelsen af graviditeten. Det sker for 50 % af alle gravide. Kvalmen ledsages ofte af opkastninger og øget træthed. I langt de fleste tilfælde får du det gradvist bedre efter et par måneder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på herlevhospital.dk

Hvad står der i en vandrejournal?

Det kan du læse i vandrejournalen

Vandrejournalen indeholder nemlig informationer om dig og resultaterne fra de undersøgelser og scanninger, du har været til. Din vandrejournal fortæller bl. a. om fosterstilling, barnets vægt, hjertelyd, og hvor langt du er henne i graviditeten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på billige-teste.dk