Kan alle læger lave en lægeerklæring?

Erklæringer til offentlig brug skal underskrives af en autoriseret læge. En autoriseret læge må således ikke delegere udfærdigelse af lægeerklæringer til offentligt brug til en medhjælp. Lægen kan dog godt delegere til en anden at udføre de undersøgelser mv., der ligger til grund for erklæringen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeger.dk

Hvem kan lave en lægeerklæring?

Attesten kan udfærdiges af egen læge eller – hvis arbejdsgiver forlanger det – af en speciallæge (i andet end almen medicin), dog efter funktionærens eget valg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Hvad sker der hvis man ikke kan få en lægeerklæring?

Konsekvens ved manglende lægerklæring. Har din arbejdsgiver anmodet om en lægeerklæring, har du pligt til at indhente erklæringen hurtigst muligt. Holder din egen læge eksempelvis tre ugers ferie – skal din arbejdsgiver ikke acceptere at vente. Så må du søge anden læge.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ret-raad.dk

Kan man bare få en lægeerklæring?

Der kan være tilfælde, hvor en arbejdsgiver kan forlange en lægeerklæring som dokumentation for, at en lønmodtagers fravær skyldes sygdom. I de tilfælde behøver man ikke at mødes med medarbejder og udfylde en mulighedserklæring, hvis man ikke ønsker det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medhelp.dk

Hvad må en læge tage for en lægeerklæring?

Lægeattesten skal angive den undersøgtes navn, personnummer og adresse. En friattest skal angive lægens navn, autorisationsID, virksomhedsadresse og eventuelle speciallægetitel. I en formularattest anføres alene de oplysninger, formularen kræver.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Er der en læge til stede I Regionalvalg 2021Kan man få en lægeerklæring online?

Online læge - tal med lægen overalt

Med en Sundhedsforsikring kan I tilkøbe adgang til Online læge, som giver dine medarbejdere nem og hurtig adgang til en lægekonsultation, direkte fra mobilen. Lægen kan give lægefaglig rådgivning, udskrive recepter, udstede lægeerklæringer samt henvise til regionale sygehuse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gjensidige.dk

Kan man få en lægeerklæring uden at være syg?

Tidligere var det først på fjerde sygedag, at din arbejdsgiver kunne kræve dokumentation for dit sygefravær, men dette er ikke længere tilfældet. Din arbejdsgiver kan nu fra første sygedag reelt kræve, at du kan dokumentere dit fravær.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvordan skaffer man lægeerklæring?

Du har ret til at få en kopi af lægeerklæringerne fra kommunen. Hvis der er noget i lægeerklæringerne, som du er uenig i – eller hvis du ønsker at supplere erklæringerne – kan du selv skrive dine kommentarer til din sagsbehandler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sygeguide.dk

Hvor meget koster en lægeerklæring?

Lægeattest til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten. 650 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på xn--familielgernemiddelfart-g9b.dk

Kan man få en lægeerklæring over telefon?

Du har kun krav på betaling under sygdommen, hvis du sygemelder dig korrekt. Derfor er det vigtigt, at du følger de regler for sygemelding og dokumentation, der er fastsat af din arbejdsgiver. Siger reglerne, at du skal sygemelde dig via telefon, er det ikke godt nok, hvis du sender en sms eller mail.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Er lægeattest og lægeerklæring det samme?

Juridisk er der ingen forskel på, om man kalder dokumentet for en lægeattest eller for en lægeerklæring.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeger.dk

Hvem skal betale for lægeerklæringen?

Såfremt du ønsker lægefaglig dokumentation for medarbejderens sygdom, kan du kræve en såkaldt friattest, hvor lægen bekræfter, at medarbejderen er fraværende på grund af sygdom. Denne erklæring kan kræves fra 1. sygedag. Du skal være opmærksom på, at du som arbejdsgiver er forpligtet til at afholde udgifterne hertil.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bpa-arbejdsgiver.dk

Hvor hurtigt skal man aflevere en lægeerklæring?

Aflever mulighedserklæringen til din arbejdsgiver så snart din læge har udfyldt den, og senest 14 dage efter dig og din arbejdsgiver underskrev første del.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på 3f.dk

Kan lægen nægte sygemelding?

Når en patient ikke kan passe sit arbejde på grund af sygdom, kan du som læge blive bedt om at lave en attest, som vedrører patientens sygefravær. Du skal typisk lave enten en mulighedserklæring eller en friattest. I særlige tilfælde er der behov for en varighedsattest eller en attest vedrørende en tjenestemand.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeger.dk

Hvor lang tid varer en lægeerklæring?

Når din lægeattest er udstedt af din egen læge, skal du straks aflevere den til din kørelærer. Den holder 3 måneder indtil den er afleveret på Borgerservice (dette gør din kørelærer for dig). Når lægeattesten er godkendt og påtegnet hos Borgerservice, så er den gyldig i 12 måneder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kkort.nu

Hvor lang tid tager det at få godkendt en lægeerklæring?

Har du den mindste anmærkning i den lovpligtige lægeerklæring, når du skal tage kørekort, så kan processen trække i langdrag. På grund af anmærkningen skal lægeerklæringen nemlig sendes til godkendelse hos politiet, og det tager tid. Op til fem måneders ventetid er normalt, og det kan være problematisk på mange måder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på transportmagasinet.dk

Hvor skal man aflevere lægeerklæring?

En tro og love-erklæring, er en blanket, som du selv skal udfylde. Med din underskrift bekræfter du "på tro og love", at du er syg. Tro og love-erklæringen skal du som regel aflevere til din arbejdsgiver inden for en kort frist, også selvom du stadig er syg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvordan får man en lægeerklæring stress?

Tal med din arbejdsgiver

Har din læge sygemeldt dig, skal du fortælle det til din arbejdsgiver. Du behøver ikke fortælle, at stress er årsagen til din sygemelding. Din arbejdsgiver kan kræve at se en lægeerklæring. Den kan du få hos lægen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på krifa.dk

Hvor kan man se sine lægeerklæringer?

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad er forskellen på en lægeerklæring og en friattest?

Friattesten svarer til det, man tidligere kaldte en lægeerklæring. Din arbejdsgiver har ret til at bede dig om en friattest allerede fra din første sygedag. Du får en friattest hos din egen læge. I friattesten erklærer lægen, at du er syg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvad er forskellen på en lægeerklæring og en mulighedserklæring?

Mulighedserklæringen fungerer lidt ligesom en lægeerklæring. Men hvor lægeerklæringen alene laves ud fra lægens vurdering af sygdommen, laves mulighedserklæringen i samspil mellem læge, leder og medarbejder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Kan man få en lægeerklæring i weekenden?

16.00-08.00. Weekend og helligdage: hele døgnet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.rm.dk

Kan man sygemelde sig selv?

Du kan sygemelde dig på grund af din egen uarbejdsdygtighed, når du selv er syg. Hvis du er i arbejde, skal du sygemelde dig hurtigst muligt og senest to timer efter normal mødetid.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Kan en psykolog lave en lægeerklæring?

Det er vigtigt for patienter, at kommunen får de nødvendige helbredsmæssige oplysninger til brug for myndighedsafgørelser på det sociale område. Medarbejdere i psykiatrien, fx læger og psykologer kan påtage sig attestarbejde i deres fritid, men har ikke pligt til det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pri.rn.dk