Hvornår opfandt man å?

Å, å er det 29. bogstav i alfabetet med lydværdien [ɔ]. Det blev indført ved retskrivningsreformen i 1948 i stedet for skriveformen Aa, aa.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvornår begyndte man med å?

Bogstaverne æ og ø har man brugt nogenlunde lige så længe som man har skrevet dansk med latinske bogstaver (og ikke som tidligere med runer). Å blev indført i 1948 og er dermed det yngste bogstav i det danske alfabet — selvom det i nogle kredse faktisk er blevet brugt i det danske skriftsprog siden 1800-tallet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvornår begyndte man at bruge æ ø og å?

Æ og ø er nemlig blevet brugt på dansk lige siden man omkring 1100 skiftede runerne ud med de latinske bogstaver, som vi stadig bruger i dag. Tegnet for å er sandsynligvis opstået efter 1948. I 1948 blev bogstavet nemlig indført i det danske alfabet (før skrev man aa i stedet for å).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansktegnsprog.dk

Hvornår gik man fra dobbelt å til å?

Århus gik allerede i oktober 1948 over til skrivemåden med å, mens der andre steder var større modstand. Utilfredsheden tog til igennem årene, og i 1984 blev det derfor muligt for kommunale myndigheder at bruge dobbelt-a i lokale stednavne i stedet for bolle-å.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvornår brugte man å?

Å blev officielt indført i 1948 og er dermed det yngste bogstav i det danske alfabet. Men bogstavet har været brugt i dansk helt tilbage i 1800-tallet. Man kan godt finde eksempler på at å blev brugt i dansk før bogstavet blev indført i den officielle retskrivning i 1948.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvordan floder dannesHvor gammelt er å?

Å blev officielt indført i 1948 og er dermed det yngste bogstav i det danske alfabet. Men bogstavet har været brugt i dansk helt tilbage i 1800-tallet. Man kan godt finde eksempler på at å blev brugt i dansk før bogstavet blev indført i den officielle retskrivning i 1948.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvornår kom å i Danmark?

Bogstavet kaldes også bolle-å. Det blev indført i Danmark ved retskrivningsreformen i 1948 i stedet for skrivemåden aa. I mange personnavne og nogle stednavne bruges aa stadig som stavemåde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår stoppede vi med at bruge dobbelt-A?

I 1956 kom alle landets stednavne så med på vognen og gik fra dobbelt-a til bolle-å. Dermed blev Aabenraa, Taarnby, Grenaa og Aarhus til Åbenrå, Tårnby, Grenå og Århus.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Hvilke lande bruger å?

Å, å er det 29. og det sidste bogstav i det danske alfabet. Bogstavet bruges også i andre alfabeter, fx det svenske, norske og finske.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvornår skiftede Ålborg til Aalborg?

Aalborg er centrum i Byregion Aalborg, som i praksis er helt sammenfaldende med Aalborg Kommune. Den nuværende kommune opstod i sin nuværende form 1. januar 2007 ved en sammenlægning af Gl. Aalborg Kommune samt nabokommunerne Hals, Nibe og Sejlflod og havde et befolkningstal på ca. 222.500 indbyggere d.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor har vi å?

Bogstavet å blev indført i den officielle danske retskrivning i 1948 som et tegn for den dybe bagtungevokal, som man har i ord som så og båd. Disse ord blev tidligere stavet med aa. Indførelsen af det såkaldte bolle- å satte et foreløbigt punktum for en debat, der havde været ført blandt sprogfolk i 175 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på blog.folkeskolen.dk

Hvornår fik vi ø i Danmark?

Ø er blevet brugt i det danske skriftsprog siden 1100-tallet, altså på det tidspunkt hvor man begyndte at skrive dansk med latinske bogstaver. Da man begyndte at bruge ø, skrev man ø'et på forskellige måder, se nedenfor.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvordan skrev man ø i gamle dage?

I de nordiske middelalderhåndskrifter brugte man oe og ø som varianter, dvs. at det ikke ændrede et ords betydning om man skrev ø eller oe .

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.quora.com

Hvornår stoppede vi med at skrive navneord med stort?

Det skete med retskrivningsreformen i 1948. I dag er det 70 år siden de store begyndelsesbogstaver i navneordene blev afskaffet. Det skete med retskrivningsreformen i 1948. I foråret 1948 udsendte daværende undervisningsminister Hartvig Frisch sin "Bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen" (Bek.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Er Århus med Å eller aa?

I dag skal alle ansatte i kommuner, som staves med hhv. dobbelt-a eller bolle-å, stave kommunens navn, som det officielt er blevet besluttet. Men det er stadig retskrivningsmæssigt korrekt for alle os andre at skrive både Århus og Aarhus og Åbenrå og Aabenraa – dog skal man (som altid) være konsekvent.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tjerry-korrektur.dk

Er Aalborg med Å eller aa?

Det er altid korrekt at skrive danske stednavne med å: Åbenrå, Ålborg, Århus, Fåborg, Grenå, Tåsinge, Tåstrup. Om muligheden for at bruge aa i afledninger til og sammensætninger med sådanne navne, se § 3.1.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvor kommer å fra?

Bolle-å'ets historie

Digrafen aa betegnede oprindelig [a:], men fra 1200-tallet [ɔ]. Bogstavformen Å, å, kaldet bolle-å, opstod i svensk håndskrift i 1400-tallet som en sammenskrivning af a og o med en lydværdi først svarende til diftongen, senere til [ɔ].

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Er ø kun dansk?

Ø er det andet sidste bogstav i det dansk-norske alfabet. Det indgår tillige i det færøske alfabet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Er der æ i norsk?

Æ bruges i dag i dansk, norsk, islandsk, færøsk og ossetisk som et selvstændigt bogstav i alfabetet. På tysk og svensk bruges i stedet bogstavet Ä. Svensk har brugt Æ frem til 1600-tallet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor skiftede Århus til Aarhus?

Med retskrivningsreformen i 1948 blev Århus den officielle stavemåde fra kommunens side; der var dog valgfrihed i ordbøgerne. En række kommuner ønskede at beholde den gamle retskrivning af deres stednavne. Århus byråd godkendte derimod allerede samme år den nye stavemåde. Derved kunne byen markere sig som progressiv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvilke lande bruger æ ø og å?

I Danmark har man brugt bogstaverne æ, ø og å lige så længe, som man har skrevet dansk med latinske bogstaver. Æ bliver brugt som et selvstændigt bogstav på dansk, norsk, islandsk og færøsk. På engelsk og fransk bruges æ meget sjældent.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvordan staves Aabenraa?

Dansk Sprognævn har altid anbefalet, at byen staves med bolle-å, men den danske regering åbnede i 1984 for, at kommunerne selv kunne vælge stavemåder. I Aabenraa har man altid været for at stave byens navn med dobbelt-A, da byen så ville figurere først i alfabetisk orden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fla.de

Hvor gammelt er det danske alfabet?

Det fønikiske alfabet

Alle nuværende alfabeter går tilbage til det fønikiske, der kendes fra 1200-tallet f.v.t. Bogstavernes form og lydværdi har undergået store forandringer, og nye tegn er føjet til, men i alle alfabeter er der alligevel spor af den fælles oprindelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er æ på engelsk?

Æ i andre sprog

På engelsk og fransk behandler man æ som en ligatur. Det vil sige at man ikke opfatter æ som et selvstændigt bogstav, men som en sammensmeltning mellem a og e. Hvis man skal finde æ i engelske og franske ordbøger, skal man altså kigge under bogstaverne ae.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad hedder æ ø å?

Hvis du skal have de danske bogstaver Æ, Ø og Å med, så hedder de: Æ - Ægir. Ø - Ødis. Å - Åse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på logtenradio.dk