Hvornår bruger man tankestreg?

Tankestreg anvendes nogle gange i stedet for anførselstegn til at markere replikker: – Hvornår kommer du, spurgte Lise. Bemærk at tankestregen her kun sættes foran replikken og at reglen om mellemrum stadig gælder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor bruger man tankestreg?

Tankestreg kan bruges mellem helsætninger for at betegne et indholdsmæssigt skift: Svigerfar var i dårligt humør. Det var derfor jeg helst ikke ville diskutere politik. – I næste uge rejser vi så på ferie, og det glæder vi os meget til.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Er tankestreg og bindestreg det samme?

Tankestreger og bindestreger. Rent visuelt er der forskel på tanke- og bindestreger. Tankestregen er nemlig lidt længere end bindestregen. En tankestreg kan sættes omkring en indskydelse eller foran en tilføjelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kommunikationogsprog.dk

Hvordan ser en tankestreg ud?

Tankestregen adskiller sig fra andre tegn, fordi den giver dig en vis valgfrihed. Tankestregen lever op til sit navn, idet den giver plads til tanke eller en pause i teksten. Tankestregen viser, at indholdet i teksten skifter. Bruges ligesom parentes og komma – ingen faste regler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studiekorrektur.dk

Hvornår bruger man bindestreg i sætning?

Bindestregen indgår i sammensatte ord med forkortelser, fx EU-regler og VM-håndbold. Bindestregen bruges i sammensætninger med tal og med symboler, fx ved 2-tiden. Bindestregen bruges i andre sammensætninger, fx ad hoc-udvalg og hjerte-kar-sygdomme. Bindestregen bruges i orddelinger ved linjeskift.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogkontoret.dk

Tankestreger | Tegnsætning | Khan AcademyHvad betyder en tankestreg?

Tankestregen viser, at der er en lille pause i teksten. Tankestreger er et erstatningstegn. Du kan bruge en tankestreg i stedet for komma, parentes og semikolon.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tekstfokus.dk

Hvordan laver man en tankestreg?

Når du taster tekst+mellemrum+bindestreg+mellemrum+tekst, bliver bindestregen ændret til tankestreg ved førstkommende mellemrum, punktum eller komma (m. fl.) efter første efterfølgende ord efter bindestregen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på answers.microsoft.com

Hvornår skal man bruge semikolon?

Semikolon er et sætningstegn, der afgrænser ret selvstændige, men indholdsmæssigt tæt forbundne udsagn, fx chefen kom for sent; hans tog var forsinket. Efter semikolon skrives lille begyndelsesbogstav.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvordan laver man en tankestreg på Mac?

På Mac-computere kan du nøjes med at holde Alt-tasten nede samtidig med Shift, og så trykke på bindestregen på tastaturet for at lave en tankestreg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på komputer.dk

Hvad er EM Dash?

Typer af tankestreger

M-tankestregen ( — ) har en længde svarende til et m i den aktuelle skrifttype. Figurtankestregen ( ‒ ) ligner en almindelig bindestreg, men bruges i andre situationer. Citationstankestregen ( ― ) ligner m-tankestregen og bruges til citater.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår skal ord sættes sammen?

På dansk bruger vi nemlig ikke mellemrum i sammensatte ord, sådan som man gør i fx engelsk. Når man skal skrive et ord, som skal forstås som én samlet genstand, så skal det altid være sammensat. Hvis der kommer mellemrum imellem, så bliver det grammatisk set til to forskellige ord.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studiekorrektur.dk

Hvornår sætter man ord sammen?

Hvis ordene har ét stærkt tryk, når du siger dem højt, skal de staves i ét ord. Der er altså tale om et sammensat ord. Hvis ordene har to stærke tryk, når du siger dem højt, skal de staves i to ord. Der er altså ikke tale om et sammensat ord.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tekstr.dk

Hvordan bruger man skråstreg?

Skråstreg ( / ) bruges i grammatisk tegnsætning til at angive alternative ord. Det bruges desuden i stor stil i matematisk notation. Skråstregen benævnes ofte retvendt skråstreg for at tydeliggøre, at der ikke er tale om en omvendt skråstreg. På engelsk kaldes skråstregen for slash eller forward slash.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår skal man bruge gåseøjne?

Altid anførselstegn
  1. Altid anførselstegn omkring kæle-/øgenavne og skibsnavne.
  2. Altid anførselstegn ved ironi og forbehold.
  3. Altid anførselstegn omkring konfererede citater.
  4. Altid anførselstegn som markering.
  5. Altid anførselstegn ved sammensætninger med kan og skal.
  6. Altid anførselstegn omkring titler og overskrifter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Hvordan skriver man minustegn?

Sådan Taster du Plus–minus Tegnet ved Hjælp af Tastaturgenveje, Alt Koder og LaTeX. Windows: Hold Alt -tasten nede og tast 0177 på det numeriske tastatur, og slip derefter Alt -tasten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.piliapp.com

Er Mac eller PC bedst?

PC'en – fleksibel, diskret og hårdtarbejdende

PC'en kan lettere tilpasses, opgraderes og specialiseres efter dine ønsker. Tidligere var Mac overlegen i forhold til PC på hardware – i dag finder du faktisk meget af det samme under kabinettet. Derfor er forskellene i høj grad udlignet, hvis du punger ud til en god PC.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på elgiganten.dk

Hvordan laver man en Tilde?

Kig under tastatur. Hold alt, shift eller alt+shift nede, indtil du kan se det tegn du skal bruge. Tryk så bogstavet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på computerworld.dk

Hvordan laver man et cirka tegn?

Tryk på Alt+0176 på tastaturet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvad er forskellen på semikolon og kolon?

Tegnet bruges til at markere en lille pause inde i en sætning – her har du den største forskel, i forhold til kolon. Du kan bruge semikolon, hvis du vil vise, at her er to helsætninger, som betydningsmæssigt hører tættere sammen, end hvis du havde brugt et punktum mellem dem.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogkontoret.dk

Hvad hedder punktum komma?

Adskillelsestegn omfatter punktum, semikolon, kolon, komma, blanktegn, tankestreg, parentes, anførselstegn og apostrof. Tankestreg og parentes bruges som alternativ til komma.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad hedder semikolon på engelsk?

Semicolon (semikolon) Quotation mark (anførselstegn) Parentheses (parentes) Apostrophe (apostrof)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gotutor.dk

Hvordan skriver man bindestreg?

Bindestregen ( - eller ‐ ) er et symbol brugt i grammatisk tegnsætning. Den bruges til at lave sammensatte ord eller adskille stavelser ved linjeskift. Den er ikke at forveksle med tankestregen, der blandt andet kan se ud som –, — eller ―. Bindestreger skrives uden afstand (mellemrum) til de omgivende orddele.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder skråstreg foran navn?

/, // og xxx

Svaret er at hilsenen formentlig stammer fra kontorteknisk sprog hvor skråstregen i breve står foran navnet på medunderskriveren, dvs. den der har forfattet brevet, men som af en eller anden grund ikke kan skrive under alene.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad er backslash på dansk?

Den omvendte skråstreg ( \ ) – også kendt som backslash fra engelsk – er et typografisk symbol. Den er opstået som en direkte spejlvending af den almindelige skråstreg tilbage i 1960'erne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan laver jeg en omvendt skråstreg?

Shift + alt + 7.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk