Hvorfor siger man 60 tyvende?

60. I daglig tale kaldes tallet tres på dansk. Det er en forkortelse af formen tresindstyve, hvilket afslører at tallet oprindeligt har hørt til et talsystem med grundtallet 20. Tresindstyve kan opløses fra gammelt nordisk sprog til tre sinde tyve, hvor sinde betyder gange.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor hedder det 50 tyvende?

50. Halvtreds kommer af halvtredsindstyve, en sammensætning af halvtredje (der betyder 2½, ligesom halvanden betyder 1½), sinde (gange) og tyve, altså egentlig '2½ gange tyve'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor hedder det halvfjerds?

Halvfjerds kommer af halvfjerdsindstyve, en sammensætning af halvfjerde (der betyder 3½, ligesom halvanden betyder 1½), sinde (gang) og tyve, altså egentlig '3½ gange tyve'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor hedder det 20?

De danske talord bygger nemlig på et gammelt 20-tals-system. 20 er som bekendt en snes. Det gælder dog ikke "fyrretyve" (de fire tiere), som bygger på 10-tals-systemet. Halvtredsindstyve er dannet af halvtredje, sinde og tyve, altså "2½ gange 20".

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fyens.dk

Hvorfor hedder det firs?

Ordet firs er kortform af firsindstyve, en sammensætning af fire, sinde (gange) og tyve, altså egentlig 'fire gange tyve'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor er tandlægen ikke gratis?Hvorfor hedder det to og halvfems?

Halvfems kommer af halvfemsindstyve, en sammensætning af halvfemte (der betyder 4½, ligesom halvanden betyder 1½), sinde (gang) og tyve, altså egentlig '4½ gange tyve'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor hedder det 40?

Det kommer af norrønt fjorir tigir (= fire tiere). Via formerne fyritiughu og førretiuge og fyrretiwe opstod ordet "fyrretyve".

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er talord på dansk?

Talord er en ordklasse, der betegner hele størrelser i talrækken. Talordene kan opdeles i mængdetal eller kardinaltal, fx tre, seksten, og ordenstal eller ordinaltal, fx tredje, sekstende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvordan siger man 92?

80 udtales som 4 gange 20, 90 er 4 gange 20 plus 10. Og for eksempel 92 er 4 gange 20 plus 12. De øvrige vesteuropæiske folkeslag har ikke gjort det så kompliceret.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvad hedder tallet med 21 nuller?

Trilliard, (dannet til trillion, idet der går 1000 trillioner på 1 trilliard, ligesom der går 1000 millioner på 1 milliard), = 1021 (1 efterfulgt af 21 nuller).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvorfor hedder det treds?

I daglig tale kaldes tallet tres på dansk. Det er en forkortelse af formen tresindstyve, hvilket afslører at tallet oprindeligt har hørt til et talsystem med grundtallet 20. Tresindstyve kan opløses fra gammelt nordisk sprog til tre sinde tyve, hvor sinde betyder gange.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor hedder 50 50?

Hvorfor hedder det halvtreds (50) og halvfjerds (70)? - Quora. Peter B.E. , bor i Danmark (1962 - nu) Halvtreds kommer af halvtredsindstyve, en sammensætning af halvtredje (der betyder 2½, ligesom halvanden betyder 1½), sinde (gange) og tyve, altså egentlig '2½ gange tyve'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.quora.com

Hvorfor hedder det halvtreds halvfjerds og halvfems?

De mærkelige tal, som begynder med halv, kommer af en række gamle talord, der betegner "grundtallet minus en halv". Derfor hedder det også halvanden, halvtredje, halvfjerde og halvfemte, som betyder 1½, 2½, 3½ og 4½. Ordet halvanden bruges stadig. Men halvtredje bruges stort set ikke længere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fyens.dk

Hvad er det danske talsystem?

Nu til dags bruges et positionstalsystem med grundtal ti, det såkaldte titalssystem, decimalsystemet eller det dekadiske talsystem: Det har ti cifre svarende til tallene fra 1 til 9 samt 0, men deres betydning i en talbetegnelse afhænger af positionen, fx står 340 for 3∙102 + 4∙10(1) + 0∙100, dvs.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvorfor hedder det 100?

Ordets første del stammer fra den indoeuropæiske rod *km-tom. På gammelengelsk sagde man hund i betydningen "hundrede". Anden del stammer fra protogermansk *rath (= antal, regning). Betegnelsen et storhundre har været i brug i nyere tid i Norge, Island og på Færøerne, men betød da "120".

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor hedder det fyrre?

Firsindstyve: dannet af fire, sinde og tyve, altså '4 gange 20'. Halvfemsindstyve: dannet af halvfemte, sinde og tyve, altså '4½ gange 20'. Man skulle tro at tallet fyrretyve med den forkortede form fyrre på samme måde som ovenstående tal havde noget med tyve at gøre, men det er ikke tilfældet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på biblioteksvagten.dk

Hvordan staver man til 16?

16 (seksten) er: Det naturlige tal efter 15, derefter følger 17. Et heltal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan staver man til 8 på dansk?

8 (otte) er: Det naturlige tal efter 7, derefter følger 9. Et heltal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder Numeraler?

Numeraler er talord. Både på dansk og på kinesisk findes der to typer numeraler, nemlig kardinaltal og ordinaltal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cas.au.dk

Hvornår bruger man ordenstal?

Ordinaltal eller ordenstal er tal brugt til at angive placeringer på en ordnet liste: Første, anden, tredje, osv., i modsætning til kardinaltal, som siger, "hvor mange der er": En, to, tre, osv. I grammatik udgør talordene en ordklasse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår bruger man talord?

Som en tommelfingerregel kan man sige, at i løbende tekst skrives tal til og med ti med bogstaver, mens tal over ti skrives med tal. Der er dog mange undtagelser fra denne regel, og det kan ofte være det fornuftigste at skrive også små tal med tal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på publications.europa.eu

Hvad er en halvfætter?

Min halvtante og halvonkel er af samme generation som min tante og onkel og én af dem er desuden fætter/kusine til tante eller onkel. Halvfætre og -kusiner er børn af ens forældres fætter eller kusine. Halvfætre og -kusiner har altså fælles oldeforældre, hvor fætre og kusiner har fælles bedsteforældre.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad er en Halvrim?

Assonans eller halvrim anvendes i metrikken ved lydlighed mellem vokaler i trykstærke stavelser eller i starten af hvert ord. Assonans blev udbredt i ældre typer af poesi, for eksempel i det oldnordiske versemål drottkvætt. I skjaldesproget kaldtes sådanne rim hendingar.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan staves halvfjerds?

halvfjerds — Den Danske Ordbog.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk