Hvordan udregnes erstatningen på min ulykkesforsikring?

Har du fx en forsikringssum på 1 mio. kroner, vil du få 50.000 kroner ved en méngrad på 5 %, mens en méngrad på 30 % giver hele 600.000 kroner (2 x 300.000). Din erstatning afhænger altså både af, hvor alvorligt dit mén er – dvs. din méngrad - og hvor stor en forsikringssum du har valgt, da du købte forsikringen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på if.dk

Hvor meget kan jeg få i erstatning?

Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis dine gener svarer til 5 % eller mere. Taksten udgør 1.013.500 kroner ved 100 % invaliditet. I helt særlige tilfælde kan méngraden fastsættes til 120 procent, dog ikke højere end 1.215.000 kroner. Per mengrad er taksten 10.135 kroner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatningsretten.dk

Hvordan beregner man erstatning?

din løn i året inden skaden x erhvervsevnetabsprocenten x 10. Er din løn året inden skaden eksempelvis 325.000 kr. årligt, og har du fået konstateret et erhvervsevnetab på 30%, så vil din erstatning være: 325.000 x 0,30 x 10= 975.000 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på elmer-adv.dk

Hvordan fastsættes mengrad?

Fastsættelsen af méngraden sker på baggrund af relevante lægelige oplysninger om skadens følger. De lægelige oplysninger er ofte speciallægeerklæringer og journaloplysninger fra hospitaler, hvor den tilskadekomne er behandlet. Oplysninger fra den tilskadekomnes egen læge kan også være relevante.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Hvor meget får man i ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen dækker varige mén som følge af ulykke. Ulykkesforsikringen giver dobbelterstatning ved en méngrad på over 30 % ved ulykke. Ulykkesforsikringen dækker dødsfald som følge af ulykke. Ulykkesforsikringen dækker behandlingsudgifter ved ulykke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på if.dk

Hvordan beregner forsikringsselskaber bilulykkesafregninger?Hvor meget dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker kun, hvis du får varigt mén efter ulykken. Der skal være 5% méngrad, hvilket vil sige, at det varige mén er over 5%. Méngraden afgør hvor meget, du får udbetalt efter ulykken. Du kan selv vælge, om din ulykkesforsikring kun skal dække i fritiden eller hele døgnet rundt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på codan.dk

Hvor meget får man i erstatning for diskusprolaps?

Såfremt din skade bliver anerkendt, kan du have krav på godtgørelse for varige mén. Hvilken godtgørelse for varige mén, du kan have krav på, afhænger af de konkrete omstændigheder. Hvis din diskusprolaps alene medfører lette, daglige rygsmerter, vil du typisk kunne få anerkendt en méngrad på 5%.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stormadvokatfirma.dk

Hvad er 100% mengrad?

Der fastsættes hvert år et nyt beløb for godtgørelsen for varigt mén. I 2024 svarer 100 % i mén til en godtgørelse på 1.013.500 kr. Det betyder, at tilskadekomne med et mén på 5 %, som er det laveste mén, der udbetales godtgørelse for, vil få udbetalt 50.675 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Hvor lang tid tager det at vurdere mengrad?

Så lang tid tager en afgørelse af mén

Det er meget forskelligt fra skade til skade, hvornår man får en afgørelse, da det afhænger af, hvornår skaden er stabil. Typisk er skaden stabil efter 6-9 måneder, herefter kan vi undersøge tilstanden endeligt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Hvornår beregner man mengrad?

Hvornår vurderes din méngrad? Méngraden kan typisk først fastsættes, når din helbredstilstand er stationær – dvs. når det vurderes, at du ikke bliver bedre - og når du er færdigbehandlet. Typisk siger man dog, at méngraden først kan vurderes 1 år efter ulykken/skaden er sket.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på personskade.dk

Hvor lang tid tager det at få udbetalt erstatning?

Hvornår bliver erstatningen udbetalt? Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afgjort din sag og anerkendt din arbejdsskade går der normalt fem uger, før din erstatning bliver udbetalt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Kan man få erstatning 2 gange?

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få erstatning for det samme 2 gange. Har du således fået godtgørelse for varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven, kan du ikke også få godtgørelse for varigt mén efter erstatningsansvarsloven.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ret-raad.dk

Hvor lang tid tager det at få erstatning?

9 måneder tager det i gennemsnit, før du får en afgørelse i din sag. Læs hvilke trin en erstatningssag typisk skal igennem.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på patienterstatningen.dk

Hvor lang tid efter en skade kan man søge erstatning?

Hvad er fristen for at søge erstatning for en skade? Fristen for at søge erstatning for en skade er: 3 år fra det tidspunkt, hvor du opdager, at du har fået en skade.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad får man i erstatning for hjernerystelse?

Méngraden fastsættes i procent, og udbetalingens størrelse afhænger af din méngrad og din forsikringssum. Hvis du har en ulykkesforsikring med en sum på 1 mio. kr., og du pådrager dig et varigt mén på 5 procent, vil du derfor få udbetalt 50.000 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stormadvokatfirma.dk

Kan man få erstatning for en gammel skade?

Der må ikke gå mere end 3 år, fra du finder ud af – eller burde have fundet ud af – at du har en skade, til du søger om erstatning. Det betyder, at hvis du i mere end 3 år har haft viden eller mistanke om, at din behandling eller medicin har givet dig en skade, er din sag for gammel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på patienterstatningen.dk

Hvem kan vurdere mengrad?

Erstatningen udregnes efter din såkaldte méngrad, altså graden af hvor meget du er kommet til skade. Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis dine gener svarer til en méngrad på 5 % eller mere. Vurderingen foretages typisk ud fra en speciallægeeklæring og den vejledende méntabel fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatningsretten.dk

Hvor kan jeg se min mengrad?

Hvis du ønsker at bruge méntabellen, finder du tabellen på retsinformation.dk. Hvis du i forvejen kender størrelsen på det varige mén (ménprocenten), kan du beregne en godtgørelse her: Beregn méngodtgørelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Hvem vurderer méngrad?

Méngraden fastsættes ud fra en lægefaglig vurdering af, hvilke varige helbredsmæssige gener du har fået efter din skade. Såfremt din skade er sket uden for arbejdstiden – og din ulykkesforsikring skal dække – så kan det være, at méngraden skal være højere, før du er berettiget til godtgørelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på elmer-adv.dk

Hvor meget får man for svie og smerte?

Svie og smerte er fastsat ved en takst på 220 kr. skattefri (2023), og taksten reguleres årligt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatning.dk

Hvad er en straks erstatning?

Med Udvidet strakserstatning får du erstatning med det samme, hvis du kommer til skade ved en ulykke – fx brudskader og mistet syn – uanset om du får varige mén eller ej. Du bestemmer selv, hvad du vil bruge erstatningen til.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på codan.dk

Kan man få erstatning for slidgigt?

Din slidgigt kan udløse erstatning

Slidgigt ses ofte i skulder, ryg, knæ og hofter og årsagerne til gigten kan være flere. Nogle gange kan en skade medføre slidgigt, som kan berettige dig til erstatning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatningsretten.dk

Er diskusprolaps dækket af ulykkesforsikring?

Det er muligt at have en diskusprolaps uden, at skaden giver dig symptomer, men hvis du har symptomer, sygemeldes eller på anden vis mister indtægt eller førlighed, som følge af en diskusprolaps efter en ulykke, et fald eller en arbejdsskade, så kan du have ret til erstatning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatningsretten.dk

Kan man få erstatning for nerveskade?

Hvis en nerveskade er arbejdshindrende kan der udover varigt mén være mulighed for at søge godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller erstatning for tab af erhvervsevne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stormadvokatfirma.dk

Kan man få erstatning for meniskskade?

Hvis du får anerkendt din meniskskade som en arbejdsskade, har du mulighed for at søge erstatning for dine behandlingsudgifter, medicin og hjælpemidler, godtgørelse for varigt mén, samt erstatning for tab af erhvervsevne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stormadvokatfirma.dk