Hvordan regner man minus i Excel?

Subtrahere tal i en celle Hvis du vil udføre simpel subtraktion, skal du bruge den aritmetiske operator - (minustegn). Hvis du f. eks. angiver formlen =10-5 i en celle, vises 5 som resultatet i cellen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan laver man minus i Excel?

Den nok mest basale måde at subtrahere i Excel er ved at indtaste et minus i en formel. Dette gør du, som ved brug af andre formler, ved at indsætte '=' og herefter minus to værdier. Herefter vil resultatet på minus-stykket dukke op i cellen, hvor du indtaster formlen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på proximo.dk

Hvordan trækker man en formel i Excel?

Sådan kopierer og indsætter du en formel: Markér den celle, der indeholder den formel, som du vil kopiere. Tryk på ⌘ + C. Klik på den celle, hvor du vil indsætte formlen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan laver man udregning i Excel?

Opret en simpel formel i Excel
 1. Klik på den celle i regnearket, hvor du vil angive formlen.
 2. Skriv = (lighedstegn) efterfulgt af de konstanter og operatorer (op til 8.192 tegn), du vil bruge i beregningen. I vores eksempel skal du skrive =1+1. Bemærkninger!: ...
 3. Tryk på Enter (Windows) eller Enter (Mac).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan viser formel i Excel?

Du kan få vist formler i alle celler ved at trykke på CTRL+` (det lille mærke er et accent grave).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Sådan bruges minusfunktionen i Excel: MS Excel-tipHvorfor virker min formel ikke i Excel?

Når en formel ikke beregnes, skal du kontrollere, om automatisk beregning er aktiveret i Excel. Formler udfører ikke beregninger, hvis manuel beregning er aktiveret. Følg disse trin for at se, om Automatisk beregning er slået til. Vælg fanen Filer, vælg Indstillinger, og vælg derefter kategorien formler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan tæller man felter i Excel?

På fanen Formler skal du klikke på Flere funktioner, pege på Statistisk og derefter klikke på en af de følgende funktioner: TÆLV: For at tælle celler, der ikke er tomme. TÆL: For at tælle celler, der indeholder tal. ANTAL.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan skriver man i et regneark?

Rediger data i en celle
 1. Åbn et regneark i Google Sheets.
 2. Klik på en tom celle, eller dobbeltklik på en celle, der ikke er tom.
 3. Begynd at skrive.
 4. Valgfrit: Hvis du vil tilføje en anden linje i en celle, skal du trykke på ⌘+Enter på en Mac eller Ctrl+Enter i Windows.
 5. Tryk på Enter, når du er færdig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.google.com

Hvordan virker sum i Excel?

SUM, funktionen
 1. =SUM(A2:A10) Adderer værdierne i cellerne A2:10.
 2. =SUM(A2:A10, C2:C10) Adderer værdierne i cellerne A2:10 samt cellerne C2:C10.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvad gør dollartegn i Excel?

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist. Når du laver formler i Excel, kan du lette kopieringen af dine formler ved hjælp af ét tegn – nemlig dollartegnet $. Dollartegnet bruges til det der i Excel kaldes 'absolutte referencer'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på proximo.dk

Hvordan skriver man gange i Excel?

Gang tal, der står i to separate celler. I en tredje celle skriver du '=', vælger den første celle, du vil bruge i regnestykket, indtaster derefter gange-symbolet (*) og vælger så den anden celle. Tryk “Enter”, og du vil se resultatet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på officekursus.dk

Hvordan skrives minus?

Det viser man med tegnet - (kaldet et minus eller et minustegn) mellem tallene, fx 5 - 2 (siges “fem minus to.” Man kan også sige, at “man trækker to fra fem”). Ordet subtraktion betyder 'fratrækning', og det at subtrahere betyder det samme som at trække fra.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gotutor.dk

Hvordan fryser man flere rækker i Excel?

Markér cellen under og til højre for de rækker og kolonner, der skal forblive synlige, mens du ruller. Vælg Vis > Frys ruder > Frys ruder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan trækker man 2 tal fra hinanden?

Man trækker to tal fra hinanden ciffer for ciffer, startende fra højre mod venstre, og når det ikke går (altså giver et negativt tal) udnytter man, at cifferet til venstre er ti gange så stort og tager dette med ind i beregningen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samples.pubhub.dk

Hvordan finder man en SUM?

Vi siger, at vi lægger 3 og 2 sammen, eller at vi adderer 3 og 2. Ordet addere er latin og betyder tilføje. Selve processen kaldes addition. Tallene 3 og 2 kaldes addender, mens resultatet, 5, kaldes summen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på spelledoutmath.dk

Hvordan sætter man ting i rækkefølge i Excel?

Sortér hurtigt og nemt
 1. Vælg en enkelt celle i den kolonne, du vil sortere på.
 2. Klik på under fanen Data i gruppen Sortér og filtrer for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A-Å eller fra mindste til største tal).
 3. Klik på for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller fra største til mindste tal).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvad er et Vopslag?

VOPSLAG bruges til at slå vandret op i en liste, modsat LOPSLAG, som er lodret op i en liste. VOPSLAG og LOPSLAG har samme opbygning, så når du først har lært den ene at kende, er det let at benytte den anden. VOPSLAG hedder HLOOKUP, hvis du har en engelsk udgave af Microsoft Excel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på officekursus.dk

Hvad bruger man regneark til?

Regneark er en programtype til håndtering af data i celler ordnet i rækker og kolonner. Inden for erhvervsadministration benyttes det blandt andet til at holde styr på og præsentere regnskabs- og kundedata samt beregning af pristilbud. Til regnskab benyttes det til fakturaer, beregne moms, daglig bogføring samt budget.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på amino.dk

Hvad hedder gange i Excel?

Multiplicere tal i en celle

Hvis du vil udføre denne opgave, skal du bruge den aritmetiske operator * (stjerne). Hvis du f. eks. skriver =5*10 i en celle, viser cellen resultatet 50.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvad kan man bruge Excel til?

Excel er et databehandlingsprogram, som er udviklet af Microsoft og det anses som værende ét af de mest benyttede programmer til databehandling i verden. Excel kan bruges til databehandling og analyse af eksempelvis større og mindre talmængder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på itucation.dk

Hvordan tæller man kolonner i Excel?

Statuslinjen i nederste højre hjørne af Excel-vinduet fortæller dig antallet af rækker. Gør det samme for at tælle kolonner, men denne gang skal du klikke på rækkevælgeren i venstre side af rækken. Hvis du markerer en hel række eller kolonne, tæller Excel kun de celler, der indeholder data.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvorfor forsvinder 0 i Excel?

Når du skriver tal, der starter med nuller, ligesom i nogle personlige identifikationsnumre, telefonnumre, kreditkortnumre, produktkoder eller postnumre, fjerner Excel disse foranstillede nuller. Hvis du vil undgå dette, kan du først anvende tekst formatet på cellerne, før du skriver eller indsætter tallene.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvad er IT forkortelse for?

It, IT, forkortelse af informationsteknologi, udstyr, teknikker og værktøjer til behandling og distribution af data, information og viden. It er tæt knyttet til brugen af computere og lignende former for hardware (maskinel) samt den software (programmel), der er en forudsætning for anvendelsen heraf.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Kan man låse felter i Excel?

Markér kun de celler, du vil låse, i regnearket. Få vist pop op-vinduet Formatér celler igen (Ctrl+Skift+F). Denne gang skal du på fanen Beskyttelse markere afkrydsningsfeltet Låst og derefter vælge OK. På fanen Gennemse skal du vælge Beskyt ark.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan fryser man en kolonne i Excel?

Sådan fryser du flere rækker eller kolonner:
 1. Markér rækken under den sidste række eller til højre for den sidste kolonne, du vil have frosset.
 2. På fanen Vis skal du vælge. Frys ruder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com