Hvordan låser man en række fast i Excel?

Markér cellen under og til højre for de rækker og kolonner, der skal forblive synlige, mens du ruller. Vælg Vis > Frys ruder > Frys ruder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan låser man flere rækker i Excel?

Sådan fryser du flere rækker eller kolonner:
 1. Markér rækken under den sidste række eller til højre for den sidste kolonne, du vil have frosset.
 2. På fanen Vis skal du vælge. Frys ruder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan låser man felter i Excel?

Låse celler for at beskytte dem
 1. Markér de celler, du vil låse.
 2. Klik på den lille pil i gruppen Justering under fanen Hjem for at åbne pop op-vinduet Formatér celler.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Låst under fanen Beskyttelse, og klik derefter på OK for at lukke pop op-menuen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan låser man en fane i Excel?

Markér kun de celler, du vil låse, i regnearket. Få vist pop op-vinduet Formatér celler igen (Ctrl+Skift+F). Denne gang skal du på fanen Beskyttelse markere afkrydsningsfeltet Låst og derefter vælge OK.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan beskytter man celler i Excel?

Aktivér beskyttelse af regneark
 1. I din Excel-fil skal du markere det regneark, du vil beskytte.
 2. Markér de celler, som andre kan redigere. ...
 3. Højreklik et vilkårligt sted i arket, vælg Formatér celler (eller brug Ctrl+1 eller kommando+1 på Mac), og gå derefter til fanen Beskyttelse, og fjern markeringen i Låst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Excel Frys øverste række og første kolonne (2020) - 1 MINUTHvordan låser man en celle i Excel på Mac?

Markér de celler, du vil låse op. + 1. Klik derefter for at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Låst, så det ikke er markeret. Hvis der er andre celler, der stadig skal være låst, skal du på fanen Gennemse klikke på Beskyt ark eller Beskyt projektmappe.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan slår man skrivebeskyttelse fra i Excel?

Fjern skrivebeskyttelse
 1. Klik på Microsoft Office-knappen. , og klik derefter på Gem eller Gem som, hvis du tidligere har gemt dokumentet.
 2. Klik på Værktøjer.
 3. Klik på Generelle indstillinger.
 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttelse anbefalet.
 5. Klik på OK.
 6. Gem dokumentet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Kan ikke slette række i Excel?

Markér en række eller kolonne, du vil slette. Tryk på Backspace, eller vælg fanen Layout for tabelværktøjer >Slet, og vælg derefter en indstilling. Bemærk!: I Excel skal du markere en række eller kolonne, du vil slette, højreklikke og vælge Slet og vælge den ønskede indstilling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan koder man i Excel?

Opret en simpel formel i Excel
 1. Klik på den celle i regnearket, hvor du vil angive formlen.
 2. Skriv = (lighedstegn) efterfulgt af de konstanter og operatorer (op til 8.192 tegn), du vil bruge i beregningen. I vores eksempel skal du skrive =1+1. Bemærkninger!: ...
 3. Tryk på Enter (Windows) eller Enter (Mac).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Kan ikke slette celler i Excel?

Slette en række, kolonne eller celle fra en tabel
 1. Højreklik på en celle, række eller kolonne i en tabel, som du vil slette.
 2. Klik på Slet på miniværktøjslinjen.
 3. Vælg Slet celler, Slet kolonner eller Slet rækker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Kan ikke se alle rækker i Excel?

Find skjulte celler
 1. Markér det regneark, der indeholder de skjulte rækker og kolonner, du skal finde, og få derefter adgang til funktionen Speciel på en af følgende måder: Tryk på F5 > Speciel. Tryk på Ctrl+G > Speciel. ...
 2. Klik på Kun synlige celler under Vælg, og klik derefter på OK.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvad er en relativ reference i Excel?

A1. Relative referencer En relativ cellereference i en formel, f. eks. A1, er baseret på den relative placering af den celle, der indeholder formlen og den celle, referencen refererer til.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Kan ikke indsætte nyt ark i Excel?

For at indsætte et nyt regneark foran et eksisterende regneark skal du markere regnearket og derefter på fanen Hjem i gruppen Celler, klikke på Indsæt og derefter klikke på Indsæt ark. Tip!: Du kan også højreklikke på fanen i et eksisterende regneark og derefter klikke på Indsæt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan bruger man dollartegn i Excel?

Når du laver formler i Excel, kan du lette kopieringen af dine formler ved hjælp af ét tegn – nemlig dollartegnet $. Dollartegnet bruges til det der i Excel kaldes 'absolutte referencer'. Her låser du en celle i en formel ved at bruge $, hvorefter formlen refererer til samme celle, uanset hvorhen den kopieres.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på proximo.dk

Hvordan får man flere linjer i Excel?

Hvis du vil starte en ny linje med tekst eller tilføje afstand mellem linjer eller afsnit med tekst i en regnearkscelle, skal du trykke på Alt+Enter for at indsætte et linjeskift. Dobbeltklik på den celle, hvor du vil indsætte et linjeskift. Klik på det sted i den markerede celle, hvor du vil indsætte linjeskiftet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan laver man minus i Excel?

Subtrahere tal i en celle

Hvis du vil udføre simpel subtraktion, skal du bruge den aritmetiske operator - (minustegn). Hvis du f. eks. angiver formlen =10-5 i en celle, vises 5 som resultatet i cellen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan laver man funktioner i Excel?

Skriv en kort beskrivelse af, hvad du vil have en funktion til at gøre, og vælg derefter Start. En liste over funktioner, der sandsynligvis passer til dine behov og baseret på din beskrivelse, vises i feltet Vælg en funktion.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan lægger man en hel kolonne sammen i Excel?

Markér en celle ud for de tal, du vil lægge sammen, klik på AutoSum under fanen Hjem, og tryk på Enter for at færdiggøre processen. Når du klikker på Autosum, angives der automatisk en formel (der bruger funktionen TOTAL) til at lægge tallene sammen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan fjerner man linjer i Excel?

Hvis du vil have vist gitterlinjerne, skal du klikke på fanen Vis i Excel, PowerPointeller Wordog derefter markere afkrydsningsfeltet Gitterlinjer . Hvis du vil skjule gitterlinjerne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Gitterlinjer .

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan markerer man en række i Excel?

7 og 8, Shift+Mellemrum for at markere en række og Ctrl+Mellemrum for at markere en kolonne, inden du anvender Ctrl og + og Ctrl og – for at indsætte eller slette hele rækker eller kolonner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på 4d.dk

Hvordan flytter man en række i Excel?

Hvis du vil flytte rækker eller kolonner, skal du klikke på Klip. eller trykke på Ctrl+X i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem. Hvis du vil kopiere rækker eller kolonner, skal du klikke på Kopiér. eller trykke på Ctrl+C i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvad betyder skrivebeskyttet?

Skrivebeskyttet betyder, at du kun kan få vist eller udskrive. I nogle tilfælde er dette for ekstra sikkerhed, f. eks. når du åbner filer fra internettet, og andre gange kan det skyldes en indstilling, der kan ændres.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan slår man Beskyttet visning fra?

Klik på Center for sikkerhed og rettighedsadministration > Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration > Beskyttet visning. Foretag de ønskede valg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Kan man fjerne skrivebeskyttelse?

Alle med skriverettigheder kan fjerne skrivebeskyttelsen fra et Excel ark – det kan også være andre end ejeren af dokumentet. Hvis du alligevel vil gemme ændringerne, du har lavet i dokumentet, skal du derfor gemme en kopi af filen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kasperlangmann.dk