Hvordan kan man få ekstra SU?

Er du blevet forsinket på din videregående uddannelse på grund af sygdom eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip. Tillægget af SU-klip lægges oven i både de SU-klip du kan bruge til den enkelte uddannelse (støttetiden) og dit overordnerede SU-klippekort på 70 måneder (rammen).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få ekstra SU?

Får du SU kan du i visse særlige situationer få økonomisk støtte ved siden af din SU. Du har mulighed for at få særlig støtte i nogle forskellige situationer, mens du er under uddannelse. Du kan for eksempel få særlig støtte, hvis du er forælder, eller hvis du har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvordan far jeg dobbelt SU?

Skal du i praktik med løn som del af din videregående uddannelse, kan du få dobbelt SU og SU-lån i måneden op til den første lønnede praktikperiode, hvis din lønnede praktik er bagudlønnet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få udbetalt dobbelt SU?

Du kan vælge at kombinere de forskellige former for udbetaling. Med andre ord behøver du ikke at vælge samme udbetalingsmåde for hele den ekstra SU. For eksempel kan du som mor vælge at få enkeltklip i de første seks måneder og miksklip i de sidste seks måneder, hvis du har genoptaget din uddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvordan far man forhøjet SU?

Du kan få et forhøjet fribeløb, hvis du:
  1. har barn/børn under 18 år.
  2. modtager visse legater, erstatninger eller skolarstipendier.
  3. får SU afhængigt af dine forældres indkomst, og dine forældre har en høj indkomst.
  4. gør forsvarstjeneste i udlandet.
  5. modtager SU-ph. d. ...
  6. modtager løn for udførelse af særlige politiopgaver.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Beauty in the castle: decorating Hassan and Zulikha nomadic castles with exquisite flowersHvor meget kan man højest få i SU?

Udeboende: 6.589 kr./md. Hjemmeboende: 1.024 – 2.841 kr./md. Slutlån: 8.697 kr./md.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man søge om mere SU?

Hvordan bruger jeg minSU? minSU indeholder tre forskellige funktioner: du kan søge SU, SU-lån med mere, du kan se dine aktuelle SU-forhold og du kan foretage rettelser i dine SU-forhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvordan søger man ekstra SU klip?

Du søger tillæg af klip i minSU under "søg SU". Du får en kvittering, som du skal sende eller aflevere til SU-medarbejderen eller SU-kontoret på dit uddannelsessted. Du kan sende e-mails sikkert til dit uddannelsessted.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få ekstra SU hvis man har børn?

Du kan vælge at få supplerende SU-lån, hvis du er forsørger og modtager SU. Hvis du tilmed er enlig forsørger eller bor sammen med en anden SU-modtager, kan du få supplerende SU-lån og et tillæg til din SU (forsørgertillæg).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvordan far man fuld SU?

Betingelserne for at kunne få SU er, at:
  1. du er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der er godkendt til SU. ...
  2. du er studieaktiv på din uddannelse.
  3. du selv søger SU i minSU og søger igen, hvis du har et studieskift (skifter sted eller uddannelse)
  4. du er fyldt 18 år, hvis du går på en ungdomsuddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er SU satsen 2024?

Satsen for udeboende på videregående uddannelser er 6.820 kr. pr. måned før skat i 2024.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få ekstra SU hvis man har en diagnose?

En bestemt diagnose er ikke ensbetydende med, at du med sikkerhed kan få handicaptillæg. Selv om én studerende har fået handicaptillæg som følge af en diagnose, er det ikke ensbetydende med, at alle med samme diagnose er berettiget til handicaptillæg, da omfanget af symptomer kan variere fra person til person.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvem far dobbelt SU?

Er du forsørger til et barn, der bor hos dig, kan du få supplerende SU-lån. Derudover kan du i nogle situationer få tillæg til din SU. Betingelsen for at få tillæg er, at du er forsørger og bor sammen med en anden SU-modtager, eller du er enlig forsørger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvornår kan man få ekstra SU klip?

Er du optaget og indskrevet på din første videregående uddannelse senest 2 år efter din først afsluttede adgangsgivende uddannelse, kan du få udvidet din støttetid med op til 12 klip ud over din uddannelses normerede studietid.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor mange uddannelser kan man tage?

Du kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, med mindre du får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet. Alle de ungdomsuddannelser du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med, når vi ser på, hvor mange ungdomsuddannelser du har fået SU til.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad svarer et SU-klip til?

Går du på en videregående uddannelse på et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller universitetet, er SU klippekortet din bedste ven. Når du begynder på en videregående uddannelse får du nemlig tildelt SU-klip, der svarer til det antal måneder, din uddannelse varer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Hvad hvis man ikke har mere SU?

Du kan vælge at tage et slutlån i de sidste 12 - og i nogle tilfælde 24 - måneder af din videregående uddannelse, hvis du har brugt al din SU. For at få slutlån skal du være studieaktiv på en videregående uddannelse og have brugt al den SU, du kan få til uddannelsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er dobbelt SU-klip?

Dobbeltklippet betyder ikke et ekstra SU-klip, men at det første klip efter praktikken udbetales på forskud. Så det betyder også, at du ikke kan få SU umiddelbart efter praktikken.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieservice.mediajungle.dk

Hvornår får man ikke SU mere?

Din SU stopper

Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned. Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny i minSU. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor mange gange kan man få SU?

Per 1. januar 2015 kan du maksimalt få SU til fem påbegyndte ungdomsuddannelser. Du skal have et særligt timeantal for at få SU til enkeltfag, og du må ikke have fået SU til samme fag tidligere. Du skal stadig have klip tilbage på dit SU klippekort, når du søger SU til en videregående uddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Hvor meget får man i SU når man bor hjemme?

Udeboende: 6.321 kr./md. Hjemmeboende: 982 – 3.143 kr./md.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvordan fungerer SU klip?

Du får tildelt SU-klip alt efter, hvor lang den konkrete videregående uddannelse er fastsat til (kaldes normeret tid). Klippene bliver opgjort efter antallet af måneder, som uddannelsen varer. Hvis uddannelsen eksempelvis varer 5 år – fra september 2016 til juli 2021, dvs. 4 år og 10 måneder – tildeles du 58 klip.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Er SU skattefrit?

Din SU er skattepligtig indkomst, og vi trækker skat af den, inden du får den udbetalt. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din SU. Oplysningerne om din skat får vi direkte fra Skattestyrelsen. Du skal derfor ikke sende dit skattekort til os.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er et SU stipendium?

Hvis du er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan du søge økonomisk støtte fra staten. SU-stipendiet er et tilskud og skal normalt ikke betales tilbage.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk