Hvordan fryser man en linje i Excel?

Frys kolonner og rækker
 1. Markér cellen under og til højre for de rækker og kolonner, der skal forblive synlige, mens du ruller.
 2. Vælg Vis > Frys ruder > Frys ruder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan fryser jeg ruder i Excel?

Frys ruder.
 1. Markér en celle, f. eks. D5.
 2. På fanen Vis skal du vælge. Frys ruder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan låser man en fane i Excel?

Markér kun de celler, du vil låse, i regnearket. Få vist pop op-vinduet Formatér celler igen (Ctrl+Skift+F). Denne gang skal du på fanen Beskyttelse markere afkrydsningsfeltet Låst og derefter vælge OK.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan laver man en ekstra linje i Excel?

Start en ny linje med tekst i en celle i Excel
 1. Dobbeltklik på den celle, hvor du vil indsætte et linjeskift.
 2. Klik på det sted i den markerede celle, hvor du vil indsætte linjeskiftet.
 3. Tryk på Alt+Enter for at indsætte et linjeskift.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan låser man i Excel på Mac?

Sådan låses celler

Klik på fanen Beskyttelse, og sørg for, at afkrydsningsfeltet Låst er markeret. Bemærk!: Som standard har alle celler formateringen Låst, medmindre du tidligere har slået det fra. + 1. Klik derefter for at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Låst, så det ikke er markeret.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Sådan fryser du ruder i ExcelHvad gør dollartegn i Excel?

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist. Når du laver formler i Excel, kan du lette kopieringen af dine formler ved hjælp af ét tegn – nemlig dollartegnet $. Dollartegnet bruges til det der i Excel kaldes 'absolutte referencer'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på proximo.dk

Kan man fryse flere kolonner i Excel?

Hvis du gerne vil fryse både rækker og kolonner på én gang, kan det også lade sig gøre. 1. Vælg cellen, der ligger i skæringspunktet mellem ruderne, du vil fryse. Du skal vælge den celle, der ligger umiddelbart efter den række og kolonne, du gerne vil fryse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kasperlangmann.dk

Hvordan flytter man linjer i Excel?

Højreklik på en række eller kolonne under eller til højre for, hvor du vil flytte eller kopiere markeringen til, og gør derefter et af følgende:
 1. Når du flytter rækker eller kolonner, skal du klikke på Indsæt udklippede celler.
 2. Når du kopierer rækker eller kolonner, skal du klikke på Indsæt kopierede celler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan markere man to kolonner i Excel Mac?

Markér en eller flere rækker og kolonner

Eller klik på en vilkårlig celle i kolonnen, og tryk derefter tryk på Ctrl+mellemrum. Vælg rækkenummeret for at markere hele rækken. Eller klik på en vilkårlig celle i rækken, og tryk derefter tryk på Skift+mellemrum.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan slår man skrivebeskyttelse fra i Excel?

Fjern skrivebeskyttelse
 1. Klik på Microsoft Office-knappen. , og klik derefter på Gem eller Gem som, hvis du tidligere har gemt dokumentet.
 2. Klik på Værktøjer.
 3. Klik på Generelle indstillinger.
 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttelse anbefalet.
 5. Klik på OK.
 6. Gem dokumentet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan koder man i Excel?

Opret en simpel formel i Excel
 1. Klik på den celle i regnearket, hvor du vil angive formlen.
 2. Skriv = (lighedstegn) efterfulgt af de konstanter og operatorer (op til 8.192 tegn), du vil bruge i beregningen. I vores eksempel skal du skrive =1+1. Bemærkninger!: ...
 3. Tryk på Enter (Windows) eller Enter (Mac).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan fjerner man beskyttelse i Excel?

Åbn den projektmappe, du vil ændre eller fjerne adgangskoden for. På fanen Gennemse skal du klikke på Beskyt ark eller Beskyt projektmappe. Klik på Fjern arkbeskyttelseeller Beskyt projektmappe, og angiv adgangskoden. Når du klikker på Fjern arkbeskyttelse, fjernes adgangskoden automatisk fra arket.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan beskytter man celler i Excel?

Aktivér beskyttelse af regneark
 1. I din Excel-fil skal du markere det regneark, du vil beskytte.
 2. Markér de celler, som andre kan redigere. ...
 3. Højreklik et vilkårligt sted i arket, vælg Formatér celler (eller brug Ctrl+1 eller kommando+1 på Mac), og gå derefter til fanen Beskyttelse, og fjern markeringen i Låst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan laver man kolonner i Excel?

Indsæt eller slet en kolonne
 1. Markér en vilkårlig celle i den pågældende kolonne, gå til Hjem > Indsæt > Indsæt arkkolonner eller Slet arkkolonner.
 2. Alternativt kan du højreklikke øverst i kolonnen og derefter vælge Indsæt eller Slet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan åbner man Excel Fil?

Åbn en fil
 1. Åbn Stifinder, og dobbeltklik på filen, eller højreklik på filen og vælg Åbn.
 2. Åbn den Office-app, du har oprettet filen i, og vælg filen fra listen Seneste.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan markerer man flere rækker i Excel?

Tryk på Ctrl+A. Bemærk! Hvis regnearket indeholder data, og den aktive celle er over eller til højre for dataene, markeres det aktuelle område, når du trykker på Ctrl+A.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Kan man skjule kolonner og rækker i Excel?

Højreklik på de markerede celler, og vælg derefter Skjul.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Kan ikke flytte celler i Excel?

Hvis du vil bruge piletasterne til at flytte mellem celler, skal du slå SCROLL LOCK fra. Det gør du ved at trykke på Tasten Scroll Lock (kaldet ScrLk) på tastaturet. Hvis tastaturet ikke indeholder denne tast, kan du slå SCROLL LOCK fra ved hjælp af skærmtastaturet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvordan lægger man en hel kolonne sammen i Excel?

Markér en celle ud for de tal, du vil lægge sammen, klik på AutoSum under fanen Hjem, og tryk på Enter for at færdiggøre processen. Når du klikker på Autosum, angives der automatisk en formel (der bruger funktionen TOTAL) til at lægge tallene sammen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Kan man sortere i Excel?

Sortering er en af de hyppigst brugte funktioner til administration af data. I Excel kan du sortere tabeller efter én eller flere kolonner, i stigende eller faldende rækkefølge eller udføre en brugerdefineret sortering.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Kan ikke se kolonne i Excel?

Hvis du vil have vist kolonne A, skal du højreklikke på overskriften i kolonne B og vælge Vis kolonner. Hvis du vil have vist række 1, skal du højreklikke på overskriften eller navnet på række 2 og vælge Vis rækker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com

Hvad betyder dollartegn?

Dollartegnet, et S med to tværstreger, er i virkeligheden en forenkling af bogstaverne U.S. – United States, selve landets navn forenklet til et mønttegn.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er tegnet for dollars?

Facts om Amerikanske dollar

Desuden anvendes US$ som en forkortelse for at adskille den amerikanske dollar fra de andre valutaer, der benytter sig af dollartegnet ($), f.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på amino.dk

Hvordan laver man dollartegn i Excel på Windows?

F4 bruges til at skifte mellem de forskellige referencetyper i formler, nemlig relative, absolutte eller blandede referencer, i stedet for at du selv skriver de nok så kendte dollartegn som i $A$1. F11 opretter et diagram med de markerede celler som et separat diagram (brug Alt+F1 for at oprette et indlejret diagram).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på innovate.dk