Hvordan forkorter man jævnfør?

Naboord jf. uofficiel, men almindelig form: jfr. uofficiel, men almindelig form: jvf.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvordan skriver man Jf?

jf. forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) uofficiel, men almindelig form: jfr. uofficiel, men almindelig form: jvf. = jævnfør cf.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad betyder jf paragraf?

jævnfør — Den Danske Ordbog.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvornår bruges Jf?

Jævnfør forkortes jf. Og det betyder, at du sammenligner noget med ligheder og forskelligheder. Jævnfør er et verbum, der kommer af at jævnføre.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studyquiz.dk

Hvad betyder jf bilag?

Et bilag er overordnet set det, der dokumenterer en handel mellem en køber og en sælger. Som udgangspunkt skal du have bilag på alt hvad der går ind og ud af din virksomhedskonto, da du skal bruge dine bilag, til at dokumentere din virksomheds regnskab.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på amino.dk

Brøkregning - Hvordan forkorter man en brøk?, hjælp til brøkregning, inklusiv gratis opgaverHvordan bruger man Jf?

I Informationsordbogen bruges forkortelsen jf. når der henvises til definition af en term brugt i definitionens ordlyd, eller til termer, der er udtryk for dele af den term, som defineres (jf. NT).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på informationsordbogen.dk

Hvordan refererer man til et bilag?

Bilagene skal gives et nummer, for at du kan referere til dine bilag i din opgave. Når du refererer til dine bilag, skal du referere med bilagsnummer (et tal eller bogstav) og sidetal (hvis der er flere sider i det angivne bilag). Eksempelvis (se bilag 2, s. 13).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studiekorrektur.dk

Hvornår bruges forkortelser?

En forkortelse er en samling bogstaver, der står i stedet for et eller flere ord. Omfatter forkortelsen flere ord, dannes den ofte af forbogstaverne i de enkelte ord. De bruges typisk som kort form af hyppigt brugte udtryk og betegnelser eller som kort form af lange betegnelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan forkorter man i følge?

uofficiel, men meget almindelig form: iflg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad er RP en forkortelse af?

er en forkortelse for det latinske recipe, der på dansk betyder "tag". Udtrykket anvendes på recepter og i journaler, når der ordineres et nyt lægemiddel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er Servicelovens 52?

Ifølge Servicelovens § 52 (Barnets Lov § 32) kan børn og unge med behov for særlig støtte få tilbudt hjælp.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på psykiatriplus.dk

Hvad er FL en forkortelse for?

fl. forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) • = med flere o.a. et al. | m.m. mfl. eller m.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad er SF en forkortelse af?

SF er en forkortelse med flere betydninger: Socialistisk Folkeparti – dansk politisk parti. San Francisco – en by i delstaten Californien i USA. Science fiction – en litteraturgenre.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad kaldes en forkortelse?

Akronym - Wikipedia, den frie encyklopædi.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan forkortes hjemmelavet?

diy — Den Danske Ordbog.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvordan skriver man en akademisk artikel?

Kriterier for videnskabelige artikler
  1. Forfatteren beskriver og begrunder udvælgelse af materiale (kvalitativt/kvantitativt materiale)
  2. Forfatteren argumenterer tilstrækkeligt for valg af analysemetode / fremgangsmåde.
  3. Den valgte metode er hensigtsmæssig givet artiklens formål/forskningsspørgsmål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tidsskrift.dk

Hvad betyder tsk i en sms?

tsk udråbsord (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) • bruges for at udtrykke overbærenhed, opgivelse eller fordømmelse • udtales ved at man placerer fortungen bag fortænderne og bagtungen mod den bløde gane, suger luften ind og med et lille smæld lader tungen slippe fortænderne tsk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad står ut for sosu?

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kalder man det en utilsigtet hændelse (UTH).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvordan forkorter man svar udbedes?

S.U. (svar udbedes)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kokken-jomfruen.dk

Hvordan forkorter man opgave?

a skriftligt arbejde som indgår i et uddannelsesforløb, og som afleveres til en lærer eller censor • kan fx indgå som et led i den løbende undervisning eller udgøre en eksamen i sig selv – Forkortelse: opg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Kan man skrive fx?

Forkortelsespunktum viser at et ord i den skriftlige form er afkortet ved at bogstaver er udeladt: ca., f. eks. (men fx uden punktum), gnsntl., Chr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Hvad er forkortelsen for milliarder?

Betydninger. Se også milliardte Forkortelse mia.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvordan henviser man til en lov?

Henvisninger til love og andre bekendtgørelser kan udformes ved angivelse af lovens eller bekendtgørelsens fulde titel, men uden nummer og dato. Har loven en forkortet titel (»populærtitel«) angivet i parentes til sidst i titlen, bør denne anvendes.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lovkvalitet.dk

Er appendix og bilag det samme?

Et bilag eller appendiks er en samling af det materiale, du gerne vil stille til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme inde i opgaven, fx på grund af materialets omfang.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studypedia.au.dk

Hvordan henviser man til en figur?

Når du indsætter figuren/tabellen i din opgave, skal du gøre følgende:
  1. Nummerér hver figur/tabel med et fortløbende nummer: Figur 1/Tabel 2 osv. ...
  2. Giv hver figur/tabel en kort, beskrivende titel (måske har den allerede en titel). ...
  3. Angiv den fulde reference til, hvor du har hentet figuren/tabellen fra.
  4. Angiv copyright.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skrivopgave.kk.dk