Hvordan bortskaffer man spraydåser?

Spraydåser skal altid afleveres som farligt affald, da spraydåsen er under tryk og kan eksplodere i skraldebilen, når skraldebilen presser affaldet sammen. Desuden kan indholdet i spraydåsen have farlige egenskaber, der også skal bortskaffes som farligt affald. Man må ikke selv punktere dåsen og aflevere den som metal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på affaldplus.dk

Hvordan bortskaffes spraydåser?

Deosprays og andre beholdere under tryk kan eksplodere eller bryde i brand, hvis de bliver udsat for høj varme eller tryk. Det kan ske, hvis de bliver afleveret som restaffald og bliver presset sammen i skraldebilen. Derfor skal du aflevere din brugte deospray som farligt affald.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Hvordan smider man hårspray ud?

Dåser fra hårspray sorterer du som 'Farligt affald' hjemme, hvor du bor – enten i kassen til 'Farligt affald' eller i anden fællesløsning. Har du fået udleveret en rød kasse til farligt affald, skal du være opmærksom på, at kassen med indhold max må veje 4 kg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Hvilken skraldespand skal deodoranter i?

Roll-on deodoranter i glas sorterer du som restaffald hjemme, hvor du bor, eller som 'Småt brændbart' på genbrugsstationen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Hvor smider man gammel maling ud?

Aflever maling på nærmeste genbrugsstation

Aflever altid rester af flydende maling og træbeskytelse på din nærmeste genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage. Det må ikke hældes i afløb eller smides i skaldespanden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bilka.dk

Sådan bortskaffes gammel maling korrekt - råd til garagerengøringHvad skal maling sorteres som?

Malingen skal herefter smides ud blandt “farligt affald” på en genbrugsstation, da maling kan være farligt for miljøet og dit helbred, hvis det ikke bliver behandlet rigtigt som affald. Du kan læse mere om farligt affald på Affald.dk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på idenyt.dk

Hvordan skal deodoranter sorteres?

Spraydåser - hvadenten det er deodoranter, hårlak, ovnrens eller noget fjerde - skal sorteres som farligt affald.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samvirke.dk

Hvilken skraldespand skal spraydåser i?

Spraydåser sorterer du som 'Farligt affald' hjemme, hvor du bor – enten i kassen til 'Farligt affald' eller i anden fællesløsning. Har du fået udleveret en rød kasse til farligt affald, skal du være opmærksom på, at kassen med indhold max må veje 4 kg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Hvor skal tomme parfumeflasker kastes?

En deodorant eller parfume i glasbeholder må du godt smide i glascontaineren, selvom den også indeholder plastik, men fjern løse plastikdele som fx låget først.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bolius.dk

Hvor skal man smide staniol?

Rent sølvpapir afleverer du sammenkrøllet i beholderen til 'Metal' hjemme, hvor du bor. Er det beskidt, skal det til restaffald. Det rene sølvpapir kan også afleveres på genbrugsstationen i containeren til 'Jern & metal'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Er mascara farligt affald?

Makeup som fx pudder, øjenskygge og mascara er ikke farligt affald og skal derfor i restaffald.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fors.dk

Hvor skal man smide barberskum ud?

Der er overtryk i spraydåser, og det betyder, at de kan eksplodere, hvis de bliver brændt af. Derfor må spraydåser ikke komme i din beholder til restaffald eller metal, men skal i stedet afleveres som Farligt affald.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på affald.kk.dk

Hvordan sorterer man pizzabakker?

Pizzabakker indeholder oliepletter, krummer og andet snask, som ikke hører til sammen med rent og tørt pap. Smid derfor pizzabakken i restaffaldet. Al affald til genbrug skal afleveres løst i din beholder. Der må nemlig ikke komme poser i beholderen, da de skader genanvendelsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på affaldplus.dk

Hvordan smider man en toiletbørste ud?

Toiletbørste, opvaskebørste og tandbørste

Mange af disse børster er i øvrigt også sammensat af flere forskellige materialer – endnu en grund til, at de skal i restaffald.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bolius.dk

Er æggebakker papiraffald?

Pap. Papkasser, toilet- og køkkenruller, tomme æggebakker og kartonemballage skal du smide ud som papaffald. Du må kun smide pap ud som papaffald, hvis det er tørt og rent.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samvirke.dk

Hvad må man ikke smide i restaffald?

Restaffald er det affald, som ikke kan sorteres i de andre beholdere, fx:
  • Støvsugerposer.
  • Kattegrus.
  • Cigaretskodder.
  • Bleer.
  • Hygiejneaffald.
  • Flamingo.
  • Snasket/vådt papir eller pap, fx pizzabakke.
  • Plastemballage med metalfolie, fx visse typer chipsposer, kaffeposer, chokoladeindpakning mv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på affald.kk.dk

Hvad skal staniol sorteres som?

Rent stanniol afleverer du sammenkrøllet i beholderen til 'Metal' derhjemme. Er det beskidt, skal det til restaffald. Det rene stanniol kan også afleveres på genbrugsstationen i containeren til 'Jern & metal'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Hvor skal kaffeposer smides hen?

Kaffeposer sorterer du som restaffald hjemme, hvor du bor. Er posen mærket som blød plast, afleverer du den i beholderen til 'Plast'. Posen skal være tømt for indhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Hvor skal bagepapir smides ud?

Bagepapir er behandlet så det er fedt- og vandafvisende, derfor skal det med i Restaffald.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tonfor-sortering.dk

Hvor skal æggebakker sorteres?

Tomme æggebakker uden rester af æg kan du smide i din genbrugsbeholder som Papir og Pap eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til Pap.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sortering.sonfor.dk

Er hundeposer restaffald?

Hundeposer (med indhold) sorterer du som restaffald derhjemme.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Hvor skal man kaste kaffekapsler?

Kaffekapsler i aluminium kan du aflevere på genbrugsstationen ved 'Jern & metal'. Derhjemme skal du sortere dem som restaffald. Nogle forhandlere har desuden en returordning til genbrug af kaffekapsler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Hvordan skal tyggegummi sorteres?

Restaffald. Tyggegummi skal smides i restaffaldsspanden og ikke sorteres som madaffald.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bolius.dk

Hvad skal pizzabakker sorteres i?

Beskidte pizzabakker sorterer du som restaffald hjemme, hvor du bor. Er bakkerne ikke beskidte og fedtede, kan du sortere dem i beholderen til 'Pap'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kredslob.dk

Hvilken spand skal flamingo i?

Flamingo skal i spanden med husholdningsaffald, såfremt det ikke afleveres på genbrugsstationen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på recollectorstore.com