Hvor meget kan man højest få i SU?

Udeboende: 6.589 kr./md. Hjemmeboende: 1.024 – 2.841 kr./md. Slutlån: 8.697 kr./md.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget kan man højst få i SU?

Sats 2024. Satsen er 6.820 kr. pr. måned før skat i 2024, når du er 20 år eller derover og udeboende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget kan du få i SU?

Udeboende: 6.321 kr./md. Hjemmeboende: 982 – 3.143 kr./md. Slutlån: 8.344 kr./md.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får jeg i SU 2024?

Satsen for udeboende på videregående uddannelser er 6.820 kr. pr. måned før skat i 2024.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad får man i SU når man er over 25 år?

Sats 2021. Satsen er 6.321 kr. pr. måned før skat i 2021, når du er 20 år eller derover og udeboende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvordan fungerer et SU-lån for dig – og for staten?Hvor meget får man i SU som 18 årig hjemmeboende 2024?

Grundsats 2024

Grundsatsen i 2024 er 4.375 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget kan man få i SU når man bor hjemme?

Udeboende: 6.820 kr./md. Hjemmeboende: 1.060 – 2.940 kr./md.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Er SU skattefrit?

Din SU er skattepligtig indkomst, og vi trækker skat af den, inden du får den udbetalt. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din SU. Oplysningerne om din skat får vi direkte fra Skattestyrelsen. Du skal derfor ikke sende dit skattekort til os.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor længe kan man få SU?

Der er en overordnet ramme på 70 SU-klip, som du højst kan få til videregående uddannelser. De 70 klip svarer til 70 måneders SU – det vil sige en eller flere uddannelser på i alt seks studieår (fem år og 10 måneder).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er SU for voksne?

Hvis du er over 25 år og i arbejde, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte. SVU er især målrettet personer, der ønsker at uddanne sig på folkeskoleniveau, på gymnasialt niveau eller deltage i en akademiuddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvor længe får man SU efter endt uddannelse?

Din SU stopper

Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned. Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny i minSU. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få SU når man har en formue?

Jeg har en formue/jeg har arvet. Påvirker det min SU? Du vil stadig modtage SU. Dog skal du huske at et eventuelt afkast, fx renteindtægter, tæller med i din årsindkomst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på grenaa-gym.dk

Hvordan kan man få mere i SU?

Får du SU kan du i visse særlige situationer få økonomisk støtte ved siden af din SU. Du har mulighed for at få særlig støtte i nogle forskellige situationer, mens du er under uddannelse. Du kan for eksempel få særlig støtte, hvis du er forælder, eller hvis du har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få SU som 17 årig hjemmeboende?

For at få SU er der nogle betingelser, som den studerende og dennes uddannelse skal opfylde: den studerende skal være 18 år, hvis han eller hun går på en ungdomsuddannelse – på de videregående uddannelser, er der ingen aldersbegrænsning. uddannelsen skal være godkendt til SU. den studerende skal være dansk statsborger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ufm.dk

Hvorfor betaler jeg 39% i skat?

I Danmark varierer trækprocenten fra 38% til 53% alt afhængig af, om man betaler topskat eller bundskat, og om man er medlem af folkekirken og altså betaler kirkeskat. Trækprocenten står noteret på ens skattekort. Man beregner trækprocenten ud fra den samlede sum af de forskellige skatter man betaler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på billy.dk

Hvad er den højeste skat i Danmark?

Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) ? Skatteloftet fortæller, hvor høj en samlet skatteprocent, du kan komme til at betale af din indkomst. Fra indkomståret 2010 blev der indført yderligere et skatteloft for positiv nettokapitalindkomst. Positiv nettokapitalindkomst kan højst beskattes med 42 % (2024).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skat.dk

Kan man bruge frikort på SU?

Når vi trækker skat af din SU, bruger vi som udgangspunkt dit hovedkort eller frikort. Ønsker du, at vi i stedet skal bruge dit bikort eller en forhøjet trækprocent, skal du oplyse det i minSU.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget må man tjene om måneden på SU?

Går du på en ungdomsuddannelse, stiger dit fribeløb fra 9.178 kroner til 13.178 kroner (2022-niveau) pr. måned, i de måneder du har fået SU i 2022 eller de måneder, du får SU i fremover. Går du på en videregående uddannelse, stiger dit fribeløb fra 13.876 kroner til 17.876 kroner (2022-niveau) pr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får man i SU med handicaptillæg?

Sats 2024. Sats for handicaptillæg til videregående uddannelser per måned i 2024 før skat: 9.700 kr. Sats for handicaptillæg til danske erhvervsuddannelser per måned i 2024 før skat: 6.084 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor langt væk skal man bo fra sine forældre for at få udeboende SU?

Betingelser for at få udeboendesatsen

For at blive godkendt til at få satsen til udeboende, når du er 18 eller 19 år, skal du opfylde mindst en af følgende betingelser (samt være udeboende): Den normale transportvej er 20 kilometer eller mere mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Er SU afhængig af forældres indkomst?

At dine forældres indkomst er afgørende for, hvor meget du kan få i SU betyder, at du kan få SU med et fast grundsats og eventuelt et tillæg, der afhænger af, hvor meget dine forældre har i indkomst. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør, hvor stort et tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får man i SU som udeboende 18 årig efter skat?

Grundsats. Grundsatsen i 2021 er 4.055 kr. før skat pr. måned.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få SU som 40 årig?

Statens Uddannelsesstøtte

Voksne kan få SU til uddannelser, der berettiger til det efter de almindelige regler. Vær opmærksom på, at SU er beregnet til at dække leveomkostninger for unge og ikke for voksne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk