Hvor lang tid holder en vindmølle?

Levetiden afhænger nu af møllestørrelse og placering og ligger inden for 25-40 år afhængig heraf. Det giver en gennemsnitlig levetid på ca. 35 år for eksisterende møller2. 1 Møller med en kapacitet på mindre end eller lig med 25 kW.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ens.dk

Hvornår har en vindmølle tjent sig selv ind?

En vindmølle på land holder i cirka 20 år. Normalt tager det 2-3 måneder for en vindmølle at tjene sig selv ind igen. Og her har man endda indregnet den energi, der gik til at producere, installere, vedligeholde og bortskaffe vindmøllen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på andel.dk

Hvor lang tid går der før en vindmølle er CO2 neutral?

Det korte svar er 9,5 måneder. Det er den tid, en vindmøllepark skal være operationel, før den har produceret grøn energi, svarende til den energi, der er brugt til at producere den. I en livscyklusanalyse opererer man med udledning af CO2 sat op over for, hvor meget møllen sparer miljøet for. Illustration: Siemens.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ing.dk

Hvor længe holder en vindmølle vinge?

Forskere arbejder på sagen. Vindmøller er designet til at holde mindst 20 år. Men hvis de vedligeholdes ordentligt, kan de i mange tilfælde fungere langt ud over den estimerede levetid.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dtu.dk

Hvor meget strøm laver 1 vindmølle?

Produktionen varierer næsten med 3.

0,5 GWh pr. år, dvs. 500.000 kWh pr. Med en gennemsnitlig vindhastighed på 9 m/s vil møllen producere 2,4 GWh/år=2.400.000 kWh/år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnomvind.dk

The truth about wind turbines - how bad are they?Hvad koster en vindmølle til privat?

Priser på husstandsvindmøller

Priserne starter som regel fra 30.000 kr. for de helt små modeller, mens en stor og meget effektiv vindmølle kan koste op imod 800.000 kr. Her er prisen dog inklusive fundament og opsætning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på energikoeb.dk

Kan det betale sig med vindmøller?

Vindmøller er konstrueret, så de producerer elektricitet så billigt som muligt. Derfor producerer vindmøller normalt mest energi ved ca. 15 m/s. Det kan ikke betale sig at optimere vindmøller til kraftigere vind, da det kun sjældent blæser så meget.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnomvind.dk

Kan vindmøller dreje efter vinden?

På vindmøllens nacelle er der placeret en vindfane, der registrerer vindens hastighed og retning. Vindfanen aktiverer en krøjemotor, som sørger for, at nacellen bliver drejet imod vindretningen, så man får mest mulig energi ud af vinden. Hvorfor tre vinger? Langt de fleste vindmøller har i dag tre vinger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på windenergy.dtu.dk

Hvad koster en 10 kW vindmølle?

Den gennemsnitlige pris på en husstandsvindmølle varierer fra omkring 25.000 kroner op til 800.000 kroner. Prisen afhænger af størrelse og type på vindmøllen. Derudover har større husstandsvindmøller en omfattende godkendelsesordning og installation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ditbyg.dk

Hvad sker der med udtjente vindmøller?

Cirka 85 procent af en vindmølle genanvendes i dag, men mange vinger skrottes fortsat som affald på lossepladser. En opgørelse fra WindEurope viser, at der i 2025 vil være cirka 66.000 tons udtjente vindmøllevinger i Europa.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på greenpowerdenmark.dk

Hvornår er en vindmølle mest effektiv?

Det ses, at vindhastigheden skal være på 4 m/s, før vindmøllen producerer energi. Fra 8 m/s til 15 m/s stiger energiproduktionen pro- portionalt med, at vindhastigheden stiger. Ved 15 m/s (stiv kuling) når elproduktionen sit maksi- mum på 600 kW. Ved 600 kW har vindmøllen nået det, man kalder mærkeeffekten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vindiskolen.dk

Hvorfor kører vindmøller ikke hele tiden?

Årsagen til, at vindmøller kan stå stille i blæsevejr er, at hovedparten af elproduktionen i det danske elsystem i lange perioder stort set kun kommer fra vindmøller. I disse perioder er vindmøllerne udover en grøn elproduktion også med til at sikre, at elforbruget og elproduktionen altid er lige store og i balance.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnomvind.dk

Hvilke ulemper er der ved vindmøller?

Ulempen er, at vindmøllen kun producerer elektricitet, når vinden blæser. Den kan altså ikke klare vores energibehov alene. Den skal suppleres med andre energiformer. Man har heller ikke fundet en effektiv måde at gemme den ekstra elektricitet der produceres, hvis det blæser meget.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på klimadebat.dk

Hvor er det bedst at placere vindmøller i verden?

Langs en stormfuld kystlinie kan man også se århundreders erosion af kystlinjen i en bestemt retning. Meteorologidata, helst en vindrose beregnet over 30 år, er det bedste grundlag for valg af en placering.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnomvind.dk

Hvor meget larmer en vindmølle?

Grænseværdierne for den almindelige støj fra vindmøller er 44 dB udendørs ved boliger i det åbne land og 39 dB i boligområder ved 8 m/s.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mst.dk

Hvor mange huse kan en vindmølle forsyne?

Når møllens 108 meter lange vinger snurrer for fulde omdrejninger, kan møllen forsyne cirka 18.000 gennemsnitlige europæiske husstande med strøm - på en gang. Men selv ved lave vindhastigheder vil det kun tage møllen tre rotationer med vingerne for at oplade en Tesla model 3, oplyser vindproducenten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvor stor vindmølle må man sætte op uden tilladelse?

Og hvor stor må den være? En hustandsmølle skal primært levere elektricitet til husstandens eget forbrug. Det vil sige, at du fx ikke må dele en husstandsmølle med din nabo. Møllen må højst være 25 meter fra fundament til vingespids og have en maksimal effekt på 25 kW.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bolius.dk

Hvor meget strøm giver en lille vindmølle?

Minivindmøller. En minivindmølle er større end en micro vindmølle og har en størrelse på omkring 1 m2 og 5 m2. Denne vindmølle kan derfor generere omkring 1-10 kW i nominel effekt. Det betyder imidlertid, at den kan give et fornuftigt tilskud el på omkring til din bolig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på greenmatch.dk

I hvilket land blæser det mest?

I mange år var Danmark det land i verden, der lavede mest vindenergi, men nu har lande som Tyskland, Spanien, England, Frankrig og Italien overhalet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på okolariet.dk

Hvor mange vindmøller skal der til for at forsyne hele Danmark?

Står en 3 MW-vindmølle alternativt inde i landet, kan den producere i størrelsesordenen 9 mio. KWh om året, og det giver så behov for omkring 1.900 møller til at dække halvdelen af landets elforbrug.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ing.dk

Hvor er der flest vindmøller i Danmark?

Både i forhold til antal landvindmøller og den samlede kapacitet for vindmøllerne, er det Region Midtjylland, der ligger højest. Når vinden blæser henover landet, er der i de danske kommuner næsten 4.200 landvindmøller med en kapacitet til at danne omkring 4,7 mio. kW energi i timen, hvis det blæser helt optimalt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvad er billigst atomkraft eller vindmøller?

Sammenlignet med sol- og vindkraft er atomkraft langt dyrere og langsommere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på information.dk

Hvad koster strøm fra en vindmølle?

El fra nye vindmøller på land kan i gennemsnit produceres til 40 øre/kWh, viser nye beregninger. Offshore-vindstrøm koster ca. 51 øre/kWh (gennemsnittet af de indgåede kontrakter på levering af strøm fra Horns Rev II og Nysted II). producere helt ned til 29 øre/kWh.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk

Hvor koster en vindmølle?

Prisen af en vindmølle, afhænger af størrelsen på den. En husstandsvindmølle koster ca. 30.000 for de små modeller, og 800.000 for de større, men de store vindmøller ligesom dem fx Vestas ejer, koster mellem 20 og 100 millioner kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på avxperten.dk