Hvilket løntrin er jeg på lægesekretær?

Uddannede lægesekretærer starter på løntrin 24 efter nedenstående skema.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pla.dk

Hvor kan jeg se mit løntrin?

Hvis du ikke kender dit løntrin eller ved, hvilke tillæg du allerede får eller har mulighed for at få, kan du se det på din lønseddel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bupl.dk

Hvad er forskellen på lægesekretær og Sundhedsadministrativ koordinator?

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er placeret på et højere uddannelsesniveau i kvalifikationsrammen for livslang læring end uddannelsen til lægesekretær. Som sundhedsadministrativ koordinator lander du på niveau 5, mens lægesekretæruddannelsen er kategoriseret som niveau 4.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ucsyd.dk

Hvad får en lægesekretær i timen?

1. juni 2022 (løntrin 19): 175,87 kr./time inkl. pension. forventning også henset til den indkomst klinikken kan opnå fra Sygesikringen når lægestuderende løser sådanne opgaver.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fadl.dk

Hvornår skifter man løntrin?

Når du bliver ansat, bliver du indplaceret på løntrin 1, 2, 4, 5, 6, 7 eller 8, og der findes ikke længere et løntrin 3. Du rykker et basisløntrin op, hver gang du har opnået 12 måneders anciennitet med undtagelse af basisløntrin 4, som er 2-årigt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ida.dk

Fase 1: Forhandlingen med sig selv (Bliv en bedre forhandler)Hvor kan jeg finde min anciennitet?

På skat.dk under fanen Skatteoplysninger, finder du dine skatteoplysninger fra 2003 til i dag. De kan være med at dokumentere yderligere anciennitet for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagligsenior.dk

Hvad hedder en lægesekretær i dag?

Sundhedsvæsenet har derfor udvidet sit perspektiv fra sygdomsbehandling til en mere helhedsorienteret patientbehandling og derfor har kravene for den sundhedsfaglige administration også ændret sig. Arbejdsopgaverne favner bredere. Stillingen hedder derfor i dag Sundhedsadministrativ koordinator – ikke lægesekretær.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kp.dk

Hvor lang tid tager det at blive lægesekretær?

Uddannelsen som lægesekretær består af både en elevtid og skoleophold. I alt tager det to år at blive lægesekretær.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Hvor meget er løntrin 23 sosu-assistent?

Mens en nyuddannet sosu-assistent er på løntrin 23, hvilket svarer til mellem 162 og 171 kroner i timen før tillæg, så får en social- og sundhedsassistent med 4 års erfaring mellem 173 og 181 kroner, og efter 11 års erfaring er lønnen på mellem 185 og 191 kroner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bemlo.dk

Hvornår stiger man i rådighedstillæg?

Både kandidater og bachelorer kan få rådighedstillæg – men ikke special- og chefkonsulenter. Rådighedstillægget er anciennitetsbestemt ligesom basislønnen – men efter en anden skala. Du når sluttrinet efter 8 års ansættelse i staten og efter 7 år i kommuner og regioner. Rådighedstillægget er pensionsgivende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på services.djoef.dk

Hvad er lønstigningen i 2023?

Funktionærer på DA-området har i 3. kvartal 2023 fået en lønstigning på 4,3 pct., mens lønningerne for de timelønnede stiger 5,4 pct.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskindustri.dk

Hvornår stiger lønnen i 2023?

Du stiger i løn d. 1. oktober 2023, hvis du er ansat i det offentlige. Lønstigningerne er en sidste del af overenskomstresultatet for 2021, der nu bliver udmøntet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dp.dk

Hvad betyder de forskellige løntrin?

Når du er ansat i det offentlige, er din løn sammensat af en grundløn og forskellige tillæg. Din grundløn svarer til et skalatrin eller et løntrin. Man bruger begrebet skalatrin inden for ansættelser i staten, og begrebet løntrin inden for ansættelser i kommune og region.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lederne.dk

Hvad får man i løn som koordinator?

gennemsnitslønnen for en koordinator

Dog anslås det jf. Djøfs lønstastistik at gennemsnitslønnen for en koordinator ligger på cirka 41.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension og tillæg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på randstad.dk

Hvad hedder den nye Lægesekretæruddannelse?

Alt om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Uddannelsen erstatter uddannelsen som lægesekretær og skal matche faggruppens nye virkelighed og højne fagligheden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Er der mangel på lægesekretærer?

De mener, at der gennem flere år ikke er uddannet tilstrækkeligt mange lægesekretærer. Og effekten af det lave optag af elever forstærkes nu yderligere, da der fra 2022 ikke længere optages lægesekretærelever som følge af overgangen til en ny sundhedsadministativ koordinatoruddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhedspolitisktidsskrift.dk

Er lægesekretærer autoriserede?

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke kompetence til at opstille regler for lægesekretærer, idet de ikke er autoriserede sundhedspersoner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk