Hvilket atom har 11 protoner?

Det er natrium. Hvert enkelt natrium-atom har 11 protoner inde i kernen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på virtuelgalathea3.dk

Hvilket grundstof har atomer med flest protoner?

Alle grundstofferne fra atomnummer 1 (hydrogen) til 118 (oganesson) er blevet opdaget eller syntetiseret.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor mange protoner er der i carbon?

Carbon er et kemisk element med symbolet C og atomnummer 6, og er opbygget af atomkerner med 6 protoner og 6 neutroner omgivet af 6 elektroner. Dette giver carbon sine unikke kemiske egenskaber, som gør det til et alsidigt element, der kan findes i mange forskellige former, såsom grafit, diamanter og kulstofnanorør.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gioventu.dk

Hvor mange protoner er der i neon?

10, placeret i det periodiske systems 18. gruppe; atomtegn Ne. Neon er en farveløs og lugtfri ædelgas.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvor mange protoner er der i et atom?

I et atom, der er elektrisk neutralt, er antallet af protoner lig med antallet af elektroner. Antallet af protoner er også lig med grundstoffets atomnummer. Summen af antallene af protoner og neutroner er atomets atommasse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Sådan beregnes antallet af protoner, neutroner og elektroner - KemiHvor mange protoner er der i svovl?

Svovl er grundstof nr. 16, placeret i 16. gruppe af det periodiske system med atomtegn S.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvor mange protoner indeholder oxygen?

Oxygen (ilt) har atomnummer 8, og i den mest almindelige form har oxygen 8 protoner og 8 neutroner i kernen, dvs. 16 atomkernepartikler i alt, kaldet oxygen-16 (168O). Oxygen findes også som en naturlig isotop med 8 protoner og 10 neutroner, oxygen-18 (188O).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fysikleksikon.nbi.ku.dk

Hvor mange protoner er der i et oxygen?

Atomnummeret fortæller os, hvor mange protoner og hvor mange elektroner atomet har. Oxygen har altså både otte protoner og otte elektroner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nf.systime.dk

Er Einsteinium et metal?

Dens placering i det periodiske system indikerer at dens kemiske og fysiske egenskaber er magen til andre metaller. Trods for at det kun er små mængder man har lavet af stoffet, så har man kunne bestemme, at det er et sølvfarvet metal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor mange neutroner er der i guld?

Guld er et grundstof, som bliver dannet gennem en fusion af grundstoffer, der binder 79 protoner og 118 neutroner sammen. Det er nummer 79 i det periodiske system og går under navnet "Au", som står for aurum, hvilket betyder guld på latin.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på toftjessen.dk

Hvor mange protoner er der i sølv?

47, placeret i det periodiske systems 11. gruppe med atomtegn Ag (af lat. argentum 'sølv').

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvor mange protoner har sodium?

11, placeret i det periodiske systems 1. gruppe med atomtegn Na. Natrium, der er et af alkalimetallerne, er et sølvhvidt, blødt og let metal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Er hydrogen en proton?

Hydrogenatomet er opbygget af en atomkerne med én proton og én elektron i en bane (orbital) om kernen. I kernen kan der være nul en eller to neutroner. Disse isotoper har fået særlige navne henholdsvis protium (1H), deuterium (tung brint, 2H eller D) og tritium (3H eller T).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvilket atom har 6 protoner?

Carbon (kulstof) har fx atomnummer 6 i Det periodiske System, fordi der er 6 protoner i kernen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på virtuelgalathea3.dk

Er oxygen og ilt det samme?

Oxygen findes i den atmosfæriske luft som dioxygen, hvis molekyler indeholder to oxygenatomer, O2, og udgør ca. 21%. En ældre dansk betegnelse for oxygen er ilt, som også har fungeret som trivialnavn for dioxygen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Er oxygen et atom?

Oxygen er et grundstof. Et oxygenmolekyle er opbygget af to oxygenatomer, som er forbundet af en dobbeltbinding.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på projekter.au.dk

Hvad lugter af svovl?

Hvis du mærker en lugt af rådne æg i nabolaget eller omkring dit eget hjem, forekommer der sandsynligvis svovlbrinte (H₂S) i nærheden. H₂S kommer fra rensningsanlæg, kloaksystemer og anlæg til behandling af spildevand. Gassen kendes også som kloakgas og er ekstremt giftig for mennesker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på yara.dk

Hvilket atom har 5 protoner?

Bor i det periodiske system

Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiBor er et grundstof med symbolet B og atomnummeret 5.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på periodictable.one

Kan svovl brænde?

Svovl kan brænde i atmosfærisk luft med en blålig flamme, hvorved det reagerer med luftens indhold af ilt under dannelse af det stærkt lugtende svovldioxid, SO2.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er den mindste ting i verden?

Atom er et grundlæggende begreb i fysikken og kemien. Et atom udgør den absolut mindste del af et grundstof. Et atom kan eksistere selvstændigt, men er oftest bundet til andre atomer, der enten kan tilhøre det samme grundstof eller andre grundstoffer, hvorved der dannes et molekyle.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er en proton lavet af?

Protoner består af kvarker, to op-kvarker og en ned-kvark. Som alle andre sub-atomare partikler der består af tre kvarker, tilhører protonen gruppen af baryoner. Protonen har positiv elektrisk ladning (1 e) og en masse på ca. 938.27 MeV, hvilket svarer til ca.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk