Hvilken metode bruger man til at lave en redegørelse?

I en redegørelse skal du lave en fokuseret analyse af det, du bliver spurgt om. En taksonomi er en skala, der angiver forskellige niveauer fx fra simpelt til mere komplekst. De taksonomiske niveauer henviser til redegørelsesniveauet, påvisningsniveauet og diskussionsniveauet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på metodenu.systime.dk

Hvilken metode bruger man i en redegørelse?

En præcis, loyal og objektiv gengivelse af forlægget

En god redegørelse er en struktureret fremstilling af det, der redegøres for, fx et emne, en tekst, en begivenhed eller en teori. Redegørelsen medtager de væsentlige og relevante dele af forlægget, så læseren kan danne sig indtryk af det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på opgavekorrektur.dk

Hvordan laver man en god redegørelse?

En redegørelse er en loyal og præcis gengivelse af fx et tema, et emne, en teori, en problematik eller de synspunkter, der kommer til udtryk i en tekst. En redegørelse skal holdes i et neutralt og præcist sprog, uden at du skriver, hvad du mener om emnet, teorien, teksten eller måske skribenten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnomlaesning.dk

Hvordan skriver man en redegørelse til SRO?

Redegørelsen skal være fokuseret på dit emne, og den skal bygge på kilder. Forsøg at trække på flere forskellige tekster for at give din redegørelse dybde og bredde. Den skal ikke bare være et resumé; den skal give en velovervejet sammenfatning, der peger frem mod den efterfølgende analyse og vurdering.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad er en faglig redegørelse?

Redegørelse betyder, at du gengiver hovedindholdet i en tekst, et problem, en teori eller et begreb. En redegørelse er hverken et referat eller et resumé. En redegørelse er altid styret af en problemformulering/et spørgsmål, der angiver, hvad der er relevant at tage med i besvarelsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aarhusstatsgymnasium.dk

Hvilken metode skal du vælge til dit projektHvorfor laver man en redegørelse?

Formålet med en redegørelse er, at den skal gøre læseren i stand til at forstå de vigtigste synspunkter og konklusioner i en tekst, som vedkommende ikke nødvendigvis selv har læst. Det gør det muligt for dig at diskutere indholdet i teksten, samtidig med at din læser er bekendt med den tekst, som du diskuterer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på suneweile.wordpress.com

Hvad er forskellen på analyse og redegørelse?

Når du redegører fortæller du blot hvad der faktisk står i teksten. Ved en analyse fortæller hvad der står mellem linjerne. I en redegørelse, går du bare ind og stiller spørgsmål som hvad. I en analyse går du ind og stiller spørgsmål som hvorfor og hvordan.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Hvor lang er en redegørelse?

Hvor lang skal den være? I de større skriftlige opgaver kan en redegørelse fylde flere sider. I hverdagens danskopgaver er den til gengæld kort. En tommelfingerregel er, at en redegørelse maksimalt må svare til 1/3 af længden på den samlede opgave.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad skal en redegørelse indeholde DHO?

Redegørelsen skal være fokuseret og kun beskæftige sig med det, der er relevant i forhold til din analyse og diskussion. Redegørelsen er loyal over for det læste stof (oftest grundbøger), du skal altså hverken analysere eller diskutere. Husk fodnoter og rammende overskrifter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gymnasiet.dk

Hvordan skriver man en god redegørelse i DHO?

Du skal altid skrive din redegørelse i dine egne ord og et neutralt sprog. Du må ikke inddrage dine egne holdninger eller meninger. Du må til gængæld godt bruge fagbegreber og centrale begreber fra teksterne. Hold fokus på dit emne og det, som du skal redegøre for.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad er en redegørelse i historie?

I historie er en redegørelse en objektiv fremstilling af en begivenhed, en periode eller lignende, som bygger på fagligt relevant stof. I dansk-historie-opgaven kan du fx blive bedt om at skulle redegøre for industrialiseringen eller Romerrigets forfald.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på suneweile.dk

Hvordan redegør man for en artikel?

Sådan redegør du
 1. Skab overblik over emnet og synspunkterne i teksten for din læser. ...
 2. Du skal skrive redegørelsen på en objektiv og neutral måde, men med dine egne ord. ...
 3. Du må ikke give udtryk for dine egne holdninger til emnet eller teksten i denne del, men du skal derimod gengive, hvem der mener hvad i teksten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvor lang skal en redegørelse være i SRP?

Redegørelser ser forskellige ud, alt efter hvilke fag du skriver i. I samfundsfag, dansk, retorik, religion og sprogfagene vil en redegørelse bestå i, at du beskriver en teori, en litteraturhistorisk periode, en genre, et begreb eller lignende. I disse sammenhænge vil redegørelsen fylde 3-5 sider.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på xn--sdanskriverdusrp-dob.ibog.forlagetcolumbus.dk

Hvad kan man bruge metode til?

Metode handler om de værktøjer, du har brugt til at undersøge problemformuleringens spørgsmål med. Det er den måde, du fremskaffer og analyserer dine data på. Metode er det, du har gjort for at komme frem til konklusionen og svaret på dit spørgsmål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hvadvilduvide.dk

Hvad er metode i en opgave?

Det er den måde, man vælger at bevæge sig fremad på, når man skal undersøge en problemstilling, eller teste en hypotese. Det er en slags opskrift på hvordan man på struktureret vis, kan komme frem til en konklusion. Med andre ord, metode er din fremgangsmåde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gotutor.dk

Hvad skal en metode indeholde?

Metodeafsnittet indeholder dine begrundelser for samt overvejelser over valg af teori og empiri. Her svarer du på, hvorfor du har valgt netop den eller de metoder og den teori eller de teoretiske begreber, du har gjort.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ucviden.dk

Hvor lang er en redegørelse i DHO?

Typisk er en redegørelse i en DHO 1 til 1½ side, men spørg din lærer. Med analyse og fortolkning kommer danskfaget oftest for alvor i gang. Her skal du vise, at du mestrer den danskfaglige analyse på skrift.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gymdansk.dk

Hvad er forskellen på SRO og SRP?

Fakta om SRP og SRO

Studieretningsprojektet (SRP) er en større skriftlig opgave, som oftest skrives i 14 skrivedage i december måned i 3. g. Studieretningsopgaven (SRO) er en øvelse i SRP, som oftest skrives i 2. g.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samfundsfag.dk

Hvad er formålet med DHO?

Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e). Derfor er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan du bedst og klarest formidler den faglige viden, du har.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på roedkilde-gym.dk

Hvordan afslutter man en redegørelse?

Det vigtigste ved en afslutning er:
 1. At den afslutter din tekst.
 2. At den indeholder en kort overvejelse om emnet.
 3. At den hænger sammen med indledningen.
 4. At den gerne må være kreativ.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på suneweile.wordpress.com

Hvad er forskellen på et referat og et resumé?

Forskellen på referat og resume:

I et referat kan man både fortælle om plot, personer, miljø, vigtige detaljer i handlingen og slutningen. Resume: er den hurtige genfortælling, du giver, hvis du møder en ven, der er på vej ind i biograften, når du er på vej ud. I et resume fortæller man mest om plottet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på indidansk.dk

Hvad skal med i et referat?

Hvordan skriver jeg et referat?
 • Hold dig tæt til indholdet i teksten. ...
 • Giv overblik over indholdet i teksten ved at gengive, hvad de enkelte dele af teksten handler om.
 • Byg referatet op, sådan at det følger tekstens opbygning. ...
 • Skriv ikke af fra teksten, men beskriv handlingen/indholdet med dine egne ord.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad er redegørende?

På det redegørende niveau skal du forklare baggrunden for din opgave. Du skal med dine egne ord beskrive og forklare, hvad dit emne går ud på, og hvad der ligger bag. Du skaber ikke noget nyt her, men du genfortæller heller ikke ukritisk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gotutor.dk

Hvad er analysemetoder?

Der eksisterer forskellige analysemetoder alt efter om dine empiriske data består af spørgeskema, interview, observationer, videooptagelser mm. Metoderne bruger du til systematisk at komme fra dine rådata til et resultat, som du efterfølgende skal fortolke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeremiddel.dk

Hvor meget skal metode fylde?

Metodeafsnittet bør fylde en halv til en hel side, afhængig af opgavens længde: Hvilke fag bruger du, og hvorfor er de særligt velvalgte til at besvare din problemformulering? Hvilke teorier, metoder og modeller bruger du, og hvorfor?

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på slotshaven-studieportal.dk