Hvem tager beslutninger i EU?

Europa-Parlamentet træffer beslutninger om EU-lovgivning sammen med Rådet for Den Europæiske Union. Hvis Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed om en lov, vedtages der ikke en ny lov. Parlamentet vælger formanden for Europa-Kommissionen og har ret til at godkende eller afskedige hele Europa-Kommissionen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på op.europa.eu

Hvem bestemmer hvad i EU?

Det politiske lederskab kommer fra et team af 27 kommissærer (en fra hvert EU-land) – der ledes af Kommissionens formand , som bestemmer, hvem der har ansvaret for de enkelte politikområder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på european-union.europa.eu

Hvordan bliver beslutninger taget i EU?

Sådan træffer EU beslutninger
 1. EU-Kommissionen fremsætter forslag til lovgivning.
 2. Rådet og Europa-Parlamentet vedtager lovgivningen.
 3. Medlemslandene har hovedansvaret for at gennemføre EU-beslutningerne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på um.dk

Hvem vedtager lovene i EU?

EU laver mange forskellige regler for medlemslandene gennem lovgivning. EU's love kaldes for retsakter, og de bliver vedtaget af Ministerrådet og Europa-Parlamentet. De mest almindelige typer retsakter er forordninger, direktiver og afgørelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvem godkender EU's kommissærer?

Det Europæiske Råd udnævner formelt alle kommissærer til deres respektive stillinger med kvalificeret flertal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på european-union.europa.eu

Hvordan vedtager EU LOVE?Hvem vælger EU kommissær?

Formanden for Europa-Kommissionen og de 26 indstillede kommissærer udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal efter at være blevet godkendt af Europa-Parlamentet. Parlamentet godkender den samlede Kommission og har ikke mulighed for at nedlægge veto mod enkelte kommissærer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvordan bliver en kommissær valgt?

Hvert EU-land har en kommissær, der indstilles af landets regering, hvorefter Europa-Parlamentet godkender den samlede Kommission. Godkendelsen sker på baggrund af en høring af hver kommissærkandidat i Europa-Parlamentets fagudvalg for kommissærkandidatens ansvarsområde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk

Hvem repræsentere Danmark i EU?

Danmark har udpeget Margrethe Vestager som medlem af Europa-Kommissionen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på european-union.europa.eu

Hvad gør Kommissionen?

Kommissionen er EU's udøvende magt. Den foreslår ny lovgivning og kontrollerer, om medlemslandene overholder gældende love og regler. Europa-Kommissionen befinder sig i hjertet af det europæiske samarbejde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvem fremsætter lovforslag i EU?

Europa-Kommissionen har ansvaret for at planlægge, forberede og foreslå ny europæisk lovgivning. Dette kaldes "initiativretten". EU's love forsvarer EU's og borgernes interesser som helhed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Hvor er EU's hovedkvarter?

EU's hovedinstitutioner (Kommissionen, Ministerrådets Sekretariat, Europa-Parlamentet og EU's Fælles Udenrigstjenestes hovedkvarter) er koncentreret omkring Bruxelles. En del af Europa-Parlamentets kontorer, Domstolen, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank er beliggende i Luxembourg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på um.dk

Hvad er forskellen på en forordning og et direktiv?

En forordning er en bindende retsakt, der gælder direkte i medlemslandene. Det betyder, at EU har besluttet, hvordan de danske domstole og myndigheder skal anvende forordningen. Sådan er det ikke med direktiver. Direktiver er retsakter, der fastlægger et fælles mål, der skal nås i alle EU's medlemslande.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvilken rolle spiller EU-Domstolen?

EU-Domstolen har til opgave at værne om lov og ret ved fortolkning og anvendelse af EU-retten. Domstolen blev oprettet i 1952, og den har hjemsted i Luxembourg. Domstolen består af 27 dommere - en fra hver medlemsstat - og 11 generaladvokater.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk

Hvilken rolle har Ministerrådet?

Hvad laver Rådet?
 • Forhandler og vedtager EU-lovgivning sammen med Europa-Parlamentet på grundlag af forslag fra Europa-Kommissionen.
 • Koordinerer EU-landenes politikker.
 • Udformer EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik på grundlag af Det Europæiske Råds retningslinjer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på european-union.europa.eu

Hvem består Kommissionen af?

Europa-Kommissionen består af 27 kommissærer - en fra hvert medlemsland. Kommissærerne udpeges i de respektive EU-lande for fem år ad gangen og får ansvaret for hver deres portefølje. Kommissionen består i øvrigt af en række generaldirektorater med en generaldirektør, der refererer til en kommissær.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk

Hvem sidder i Kommissionen i EU?

Ursula von der Leyen fra Tyskland er formand for Europa-Kommissionen. Hendes ene næstformand er danske Margrethe Vestager, som har ansvar for at udvikle det digitale område. Vestager er også konkurrencekommissær.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvem er i Europa-Kommissionen?

 • Den europæiske grønne pagt. Maroš Šefčovič European Green Deal. ...
 • Et Europa klar til den digitale tidsalder. Margrethe Vestager. ...
 • En økonomi, der tjener alle. Valdis Dombrovskis. ...
 • Fremme af vores europæiske levevis. Margaritis Schinas. ...
 • Et stærkere Europa i verden. Josep Borrell Fontelles. ...
 • Nyt skub i europæisk demokrati. Věra Jourová

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commissioners.ec.europa.eu

Hvor mødes EU Kommissionen?

I praksis holder kommissærerne møde hver onsdag morgen i Bruxelles. Når Europa-Parlamentet træder sammen i plenarmøder i Strasbourg, sker det dog om tirsdagen. Udover de ugentlige møder kan Kommissionens formand også indkalde til Kommissionen til ekstraordinære møder, når omstændighederne kræver det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Hvor holder EU til?

Steder. De fleste af Kommissionens afdelinger ligger i Bruxelles og Luxembourg, men Kommissionen har kontorer i alle EU-lande.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Hvorfor meldte Danmark sig ind i EU?

Formålet med det europæiske samarbejde er at sikre økonomisk velstand, stabilitet og sikkerhed i hele Europa. En af de væsentligste styrker i EU-samarbejdet er samarbejdets evne til at hjælpe medlemsstaterne med at kunne håndtere udfordringer i en omskiftelig verden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på um.dk

Hvor mange danskere er der i EU?

Antallet af danskere ansat i EU er faldet fra 875 i 2009 til 704 i 2019.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvor mange stemmer til EU valg?

Valgdeltagelsen var 66,08 % ud af de 4.237.550 stemmeberettigede vælgere. Det var den højeste stemmeprocent ved et europaparlamentsvalg i Danmark nogensinde. Den tidligere rekord var 59,5 % ved valget i 2009, hvor valgdeltagelsen blev fremmet af afholdelsen samtidig en folkeafstemning om tronfølgeloven.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår ny EU kommission?

I sommeren og efteråret 2024 skal EU-Kommissionen alligevel skiftes ud.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på altinget.dk

Hvad hedder EU's præsident?

Formanden for Det Europæiske Råd siden 2019 er for øjeblikket Charles Michel, som ligesom Van Rompuy er tidligere premiereminister i Belgien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk