Hvem er Menoitios søn?

Patroklos er i græsk mytologi søn af Menoitios, Achilleus' fostbroder og ven. Efter at være flygtet fra et drab hjemme blev Patroklos optaget i Peleus' hus, hvor han fik til opgave at ledsage Achilleus til Troja.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvem gjorde Zeus gravid?

Da Zeus skulle til at fødes, spurgte Rhea Gaia til råds og lavede en plan om at redde Zeus. Tiden var kommet til, at Kronos skulle have sin straf. Gaia førte Rhea til den græske ø Kreta, hvor hun fødte Zeus i al hemmelighed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem slog Achilleus ihjel?

Der skød Paris en pil mod ham, og Apollon styrede den, så den ramte ham i hælen. Hans fætter Aias og Odysseus fik fat i liget, og bar det tilbage til skibene. Ved lodtrækning blev det afgjort, at Odysseus skulle arve Achilleus' våben.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem dræbte Hector?

Læs om Troja. Efter at have jaget Hektor tre gange rundt om Trojas mure, lykkedes det for Akilleus at dræbe Hektor. Han spændte liget fast til sin stridsvogn og kørte til grækernes lejr med Hektors krop slæbende i støvet efter vognen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på natmus.dk

Hvem er forældre til Achilleus?

Achilleus er en græsk sagnhelt, søn af Peleus og havnymfen (nereiden) Thetis. Achilleus deltog med 50 skibe i togtet til Troja, og hans ubændige vrede mod grækernes leder, Agamemnon, er hovedtemaet i Iliaden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

The Birth of Achilles - Peleus and Thetis - Greek Mythology - See U in HistoryHvem er Hades børn?

Hades var søn af Kronos og Rhea og broder til Zeus, Hera, Hestia, Demeter og Poseidon.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem er Nestor?

Nestor er i græsk mytologi konge i Pylos og søn af Neleus. Homer skildrer ham i Iliaden som den ældste og klogeste af de græske helte ved Trojas belejring. Hans forsøg på at forlige Agamemnons og Achilleus' strid var forgæves.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Er Paris og Hektor brødre?

Hektor er en trojansk prins, søn af kong Priamos og Hekabe. I modsætning til sin vege bror Paris var den tapre Hektor en værdig modstander for de græske helte i Den Trojanske Krig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvordan dør Agamemnon?

På tilbagerejsen splittedes flåden af et uvejr, og mange nåede først sent deres hjemstavn. Agamemnon kom hurtig til sit land, men blev der dræbt af sin hustru og Aigistos, en søn af Ty estes. De to mordere herskede siden over Argos, til Agamemnons søn Orestes vendte tilbage fra fremmede lande og slog dem ihjel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kb.dk

Hvorfor er Achilleus sur?

Årsagerne til konflikten er, at Agamemnon tager Achilleus' største krigsbytte, nemlig den smukke pige Brisëis. Det gør Achilleus meget vred, og han nægter derfor at kæmpe. Achilleus' vrede og den krise, som vreden udløser, er det gennemgående tema i Iliaden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Er Achilleus en gud?

Achilleus er halvgud, for hans mor er havnymfen Thetis. Hans far er kong Peleus, og derfor kaldes han også Peleïden/Peliden. Achilleus er usårlig alle steder på kroppen, undtagen hæl og ankel (akillessenen), hvor Thetis holdt ham, da hun dyppede ham i floden Styx.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvem myrdede Agamemnon?

Mens Agamemnon deltog i belejringen af Troja, forelskede hans kone Klytaimnestra sig i Aigisthos, og ifølge Homer myrdede Aigisthos Agamemnon ved hjemkomsten og tog magten. Agamemnon blev senere hævnet af sin søn Orestes.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad hed Agamemnons søn?

Agamemnons søn Orestes ledes i eksil af en slave, mens hans døtre Elektra og Chrysothemis må leve under samme tag som deres fars mordere. Elektra har i hele sin ungdom ventet på, at Orestes skulle komme og hævne deres far, og hun angriber til stadighed moren for drabet på Agamemnon.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forfatterweb.dk

Hvem er mor til Zeus tvillinger?

Leto er en græsk gudinde, som med Zeus er mor til tvillingerne Apollon og Artemis.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvor mange børn fik Hera?

Ifølge den græske mytologi forførte Zeus i forskellig skikkelse adskillige gudinder og jordiske kvinder. I sit ægteskab med Hera blev han far til Ares, Hebe og Hefaistos. Nedenstående viser en række af de kvinder/gudinder (ordinær), som han fik børn (kursiv) med uden for ægteskab.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvor mange børn har Poseidon?

Poseidon er en græsk havgud. Han er søn af Rheia og Kronos, gift med Amfitrite og far til Triton. I nogle myter er han sammen med Medusa ophav til Pegasus.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvem dræber priamos?

I de cykliske digte og i tragedierne optræder Neoptolemos som den, der dræbte Priamos og Astyanax. Hjemvendt fra Den Trojanske Krig giftede han sig med Hermione, datter af Menelaos og Helena, og døde i Delfi, hvor man foreviste hans grav.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

I hvilket land ligger Troja?

Troja (også kaldet Ilion, Solbyen) er i græsk mytologi centrum for den trojanske krig, som det beskrives i Iliaden. Byen lå i Anatolien i det nuværende Tyrkiet, men lå under den Trojanske krig under det daværende Grækenland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan døde Herkules?

Herkules døde, da hans anden kone, Deianeira i jalousi havde sendt ham en forgiftet dragt. Den gav ham så mange smerter, at han brændte sig til døde på et bål på Oëlabjerget.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk

Hvem er Poseidons brødre?

Poseidon er havets gud i klassisk græsk mytologi. I den klassiske litteratur/Homer er han bror til Zeus og Hades.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem lavede den trojanske hest?

Den trojanske hest – krigslist, udtænkt og udført af Odysseus under den trojanske krig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor er Agamemnon fra?

Agamemnon er en græsk sagnkonge i Mykene, søn af Atreus, bror til Menelaos. Agamemnon er som grækernes leder i togtet mod Troja en af hovedpersonerne i Iliaden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad hedder Zeus og letos søn?

Apollon er søn af Zeus og Leto og tvillingebror til Artemis/ Diana. Han er musisk og festlig, men også krigerisk og hævngerrig. Apollon er far til Aristaios.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hjv.dk

Hvem er Athenes forældre?

Athena i den græske mytologi

Zeus' første hustru Metis var mor til Athena, men da Zeus havde slugt Metis, voksede fosteret videre i hans hoved. Smedeguden Hefaistos måtte kløve det med sin økse, og ud af panden sprang Athena i fuld rustning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvem er erebos?

Erebos er i græsk religion betegnelsen for underverdenens mørke, Hades eller en dybereliggende del heraf. Erebos er hos Hesiod søn af Chaos og har sammen med Nyx (Natten) datteren Hemera (Dagen).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk