Hvad tjener en butiksassistent i timen ufaglært?

Det er, hvad du som faglært salgsassistent eller kassedame tjener på et fuldtidsjob. Det giver en timeløn på 130,28 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mitfoerstejob.dk

Hvad får man i løn som ufaglært?

En ufaglært tjener omkring 26.000 kr. om måneden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på indkomsten.dk

Hvad får en butiksansat i timen?

Ufaglærte over 18 år 3,99 kr. Faglærte 0,13 kr. Butiksmedhjælpere 2,06 kr. Unge under 18 år 4,95 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskerhverv.dk

Hvad er en lav timeløn?

Knap ti procent af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked er lavtlønnede. I analysen er Eurostats definition af et lavtlønsjob brugt. Man betragtes som lavtlønnet, hvis man har en timeløn under 153,7 kroner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ae.dk

Hvad får man i løn som handelsassistent?

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 27.518 kr. 24.887 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Get Paid Hourly vs Salary | Pros & ConsHvor meget får man i timen i Netto?

marts 2021 udgør ugelønnen kr. 5.444,92 svarende til kr. 147,16 pr. time.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på 3f.dk

Hvad er en normal løn?

Den gennemsnitlige lønmodtager i Danmark har en løn på 45.481 kr. om måneden før skat.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvad kan man arbejde med ufaglært?

Ufaglærte jobs
  • Detail, Restauration og Hotel.
  • Industri, håndværk og teknik.
  • Informationsteknologi.
  • Kommunikation, marketing, salg.
  • Kontor, handel og service.
  • Sundhed og forskning.
  • Undervisning.
  • Økonomi og jura.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ufaglaertejobs.dk

Hvad tjener en butiksassistent i Lidl?

Vi tilbyder. Som butiksassistent i Lidl får du: Verdensklasse sammenhold. En konkurrencedygtig løn på 139,78 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på karriere.lidl.dk

Hvad er timelønnen i Rema 1000?

Hvis du efter din praktik bliver ansat som servicemedarbejder, får du cirka 50 kroner i timen. Hvis du gerne vil arbejde hos REMA 1000, skal du selv kontakte din lokale KLAPjob-konsulent, der har kontakt til REMA 1000 butikker i dit lokalområde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på klapjob.dk

Hvor meget får man i løn i Lidl?

En konkurrencedygtig løn på 145,78 kr. i timen som faglært og 137,92 kr. i timen som ufaglært. Et Lidl-tillæg på 6 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på karriere.lidl.dk

Hvor meget får man i voksenløn?

Voksenelevlønnen ligger på mellem ca. 19.500 og 22.000 kr. om måneden af hængigt af, hvor i landet du bor. Det er altså betydeligt mere end de knap 10.000 kr., du kan få som almindelig social- og sundhedselev.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvor meget tjener en butikselev?

Nedenstående er et løneksempel fra 2022 på en butikselev: uddannelsesår: 12.338 kr/måned. uddannelsesår: 13.667 kr/måned. uddannelsesår: 14.914 kr/måned.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ungarbejde.dk

Hvad er lønnen for en kassedame?

måned i 2023. En månedsløn på indgangsniveauet for Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening varierer fra 13.060 kr. til 23.209 kr.. Efter 5 års erhvervserfaring vil deres indkomst være mellem 15.766 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lontjek.dk

Hvad tjener en ufaglært kassedame?

20.888 kr. Det er, hvad du som faglært salgsassistent eller kassedame tjener på et fuldtidsjob. Det giver en timeløn på 130,28 kr. Hvor meget du får i løn som kassedame, afhænger af, hvilken ansættelse du har, om du er faglært eller ej, samt om din arbejdsplads har en overenskomst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mitfoerstejob.dk

Hvor meget får man i timen som vikar?

Generelt kan vikarer forvente at tjene en timebetaling, som typisk vil ligge mellem 100 og 200 kroner i timen, afhængigt af de ovennævnte faktorer. Hvis du har specialiserede færdigheder eller erfaring, kan du dog tjene mere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ungarbejde.dk

Hvad tjener en SSA på 37 timer?

Ifølge FOA er en sosu-assistents gennemsnitsløn for en 37 timers arbejdsuge omkring 34.000 kroner inklusiv pension og tillæg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på avisen.dk

Hvad er den gennemsnitlige timeløn i Danmark?

Lønnen stiger med højere uddannelse

I 2021 tjente lønmodtagere på det danske arbejdsmarked i gennemsnit 265 kr. i timen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvad er det bedst betalte job i Danmark?

Øverste virksomhedsledelse er det højest betalte erhverv, men listen omfatter også finansmæglere, speciallæger og ingeniører inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder. Toplønningerne mellem mænd og kvinder er meget forskellige. En mandlig senior manager tjener ca. 16 000 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cv.dk

Hvad er forskellen på at være timeløn og månedsløn?

Timelønnede medarbejdere er karakteriseret ved, at de får løn svarende til det antal timer, de arbejder. I modsætning til eksempelvis medarbejdere, der får en fast månedsløn, uanset hvor mange arbejdsdage eller timer der er i måneden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskindustri.dk