Hvad kalder man i musikken en bearbejdelse af en melodi eller et musikstykke med henblik på en bestemt besætning der ofte er en anden end den oprindelige?

At bearbejde en melodi eller et musikstykke så musikken kan udføres af en bestemt besætning, ofte en anden end musikstykket oprindelig er skrevet til. Kaldes også at udsætte eller at orkestrere. Betegnelsen orkestrere bruges normalt kun i forbindelse med klassisk orkestermusik.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på musikipedia.dk

Hvad kalder man i musikken en bearbejdelse af en melodi?

At bearbejde et musikstykke, så musikken kan udføres af en bestemt besætning (gruppe af musikere og/eller sangere), ofte en anden end den musikstykket oprindeligt er skrevet til. Betegnelsen bruges oftest, når der er tale om rytmisk musik.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på musikipedia.dk

Hvad hedder de forskellige musikgenre?

Enhver musikgenre har særlige musikalske og tekstlige kendetegn, der adskiller musikgenren fra andre genrer. Det gælder genrer som pop, rock, soul, hiphop, dance, disco, country, blues, funk, punk, reggae, jazz og mange flere. Nye musikgenrer opstår løbende ved, at konventionerne i eksisterende musikgenrer brydes.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på musikipedia.dk

Hvad kaldes afslutningen af et musikstykke?

Fine, (ital. 'afslutning', lat. finis), ord, der betegner afslutningen på et musikstykke, ofte anvendt i forbindelsen da capo al fine, dvs. forfra til slutningen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad kaldes et musikstykke for otte stemmer?

ottetto (it.) – et værk for otte stemmer, et ensemble på otte musikere eller sangere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på musikipedia.dk

Musikteoriminut #2.1 - Introduktion til melodisk strukturHvad kaldes det indledende musikstykke til en opera?

Ouverture – kort instrumentalt musikstykke som indleder en opera, ballet, skuespil eller lign.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad kaldes et musikstykke?

Tema (musik) - Wikipedia, den frie encyklopædi.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad kalder man en musiker der kan spille på mange forskellige instrumenter?

Nogle få musikere er multiinstrumentalister og mestrer flere instrumenter, men de fleste holder sig til en bestemt type instrumenter. Nogle musikere har deres musikudøvelse som arbejde. Det er meget forskelligt, hvad en musiker kan tjene på sit fag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan beskriver man genre?

Genre bruges til at kategorisere tekster og hjælper os til at forstå, hvilken hensigt tekster har. Genre kan være epik, lyrik og drama. Det kan være i forskellige tekstgenrer, såsom brevet, romanen og essayet, og det kan være i tekster, der har forskellige formål, såsom instruerende, informerende og berettende tekster.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnomlaesning.dk

Hvad hedder det når man blander to sange?

Mashup-musik er disciplinen, hvor elementer fra to (eller flere) sange blandes og dermed danner et nyt nummer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på heartbeats.dk

Hvad hedder musikstykke af flere melodier?

Bearbejdning af et stykke musik for flere musikinstrumenter eller stemmer eller blot en anden sammensætning heraf. Kaldes også en udsættelse eller en orkestration. Betegnelsen orkestration bruges normalt kun i forbindelse med klassisk orkestermusik.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på musikipedia.dk

Hvornår må man bruge andres musik?

Ophavsretten til et musikværk gælder i 70 år efter ophavsmandens død, dvs. i ophavsmandens levetid plus 70 år. Beskyttelsestiden for de nærtstående rettigheder (udøvende musikere og producenter) gælder i 50 år efter fremførelsen, optagelsen eller udgivelsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på musikipedia.dk

Er det ulovligt at downloade musik?

Det er aldrig tilladt at downloade musik, film, tv- og radioprogrammer, der uden rettighedshaverens tilladelse er lagt ulovligt ud på internettet – heller ikke selvom det er til personlig brug.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jegvaelgeraegte.dk

Hvilke genretræk er der?

Der findes tre litterære hovedgenrer - episk, dramatisk og lyrisk. Alle litterære tekster henføres altid til en af disse tre genrer. Klassificeringen af litterære tekster i genrer har til formål at sammenfatte og skelne tekster på grundlag af deres ligheder og forskelle. Der skelnes både i forhold til indhold og form.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvad er de forskellige genre?

Der findes tre litterære hovedgenrer - episk, dramatisk og lyrisk. Alle litterære tekster henføres altid til en af disse tre genrer. Klassificeringen af litterære tekster i genrer har til formål at sammenfatte og skelne tekster på grundlag af deres ligheder og forskelle. Der skelnes både i forhold til indhold og form.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på superprof.dk

Hvordan kan man genkende en genre?

Man skal kunne genkende genren – de træk, der får teksten til at tilhøre en bestemt type af tekster. Det er meningen, at du skal blive god til at spotte genren og se den kasse, som genren udgør og bruge disse træk i din analyse. Når vi ser en tekst, kategoriserer vi altid teksten efter dens type.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskpaany.systime.dk

Hvad er musikalsk udtryk?

Musikudtryk er ord i noderne, der angiver, hvordan et musikstykke skal udføres. De kan angive forhold vedrørende dynamik, tempo, karakter og spillestil i øvrigt. I klassisk musik bruges almindeligvis italienske ord. I rytmisk musik bruges almindeligvis engelske ord.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på musikipedia.dk

Hvad kaldes et musikstykke for et instrument?

Etude er en komposition for et instrument, skrevet med det formål at indøve et bestemt instrumentalteknisk problem. En etude er derfor et enhedspræget musikstykke, der domineres af skalabevægelser, triller, dobbeltgreb og lignende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvorfor hedder det kammermusik?

I 1600-t. blev de musikalske genrer i høj grad defineret ved deres funktion, og da ordet kammer brugtes om fyrsternes saloner, betegnede kammermusik hoffernes musik (modsat kirke- og teatermusik). Musiche da camera omfattede således også vokale former (kantater, solosange) og værker for orkester.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad kalder man et ensemble på otte musikere?

Helt små ensembler (under 10 musikere) kaldes i klassisk musik ikke for orkester, men i stedet ensemble eller et ord der beskriver antallet af musikere: Duo.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder akkord musik?

En akkord er en samklang af tre eller flere forskellige toner. Tonerne skal ikke nødvendigvis spilles samtidigt – hvis blot de opleves som en helhed, kan de udgøre en akkord. I rytmisk musik noteres akkorder ofte med becifringer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på musikipedia.dk

Hvad hedder det når man synger uden musik?

a cappella (italiensk), egentlig "i kapelstil", "i kirkestil", betegner flerstemmig sang uden instrumentalledsagelse. Barbershop-gruppe, der synger a cappella.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad kaldes den ledende sangerinde i et opera Ensemble?

Prima donna 'første dame'. Den sanger, der synger det ledende kvindelige parti i en opera. Primo uomo 'første mand'. Frem til slutningen af 1700-tallet betegnelsen for den ledende kastratsanger i en opera.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på henrikengelbrecht.dk

Hvad kaldes et musikstykke i flere satser?

I nogle former for musik skifter komponisten meget hurtigt mellem de forskellige tonearter. Man kalder det at "modulere". Det var almindeligt i slutningen af 1800-tallet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på randers-kammerorkester.dk

Hvad kaldes en ledende sangerinde i et Operaen sample?

Sopraner har siden sidste halvdel af det 18. århundrede som regel sunget den kvindelige hovedperson i operaen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org