Hvad hedder portør i dag?

Når servicefunktionerne inden for køkken-, rengørings- og portørområdet er integreret, kaldes arbejdsområdet hospitalsservice, og medarbejderne hospitalsserviceassistent eller blot serviceassistent. Portører ved private hospitaler kaldes serviceportører.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Hvad hedder en portør?

En portør (også kaldet apoteksportør, hospitalsportør, hospitalsserviceassistent, plejehjemsportør eller sygehusportør) er stillingsbetegnelsen for servicemedarbejdere på sygehuse, sygehusapoteker eller plejehjem.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor meget får en portør i løn?

26.301 kr. Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede portører, der er ansat i stillinger med andre titler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvor meget tjener en portør på et hospital?

En portør tjener omkring 28.000 kr. om måneden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på indkomsten.dk

Kan man arbejde som portør uden uddannelse?

Der stilles ingen særlige betingelser for at blive portør, men det forventes, at du kan tale og læse dansk samt regne på et rimeligt niveau. Endvidere kræver kontakten med patienterne, at du er omsorgsfuld og tager hensyn.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sosuh.dk

Den Hvide Verden 2014 - Lene, portørHvad tjener en ufaglært portør?

Lønnen er mellem 22.100 kr. og 23.200 kr. pr. måned.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvad laver en portør på et sygehus?

Portørerne varetager praktiske opgaver som for eksempel patienttransport og betjening af teknisk udstyr. Portørerne sørger også for forsyninger til afdelingerne og transporterer varer, blandt andet madvogne, inventar, depotvarer, medicin, sygejournaler og anden intern post mellem afdelingerne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rn.dk

Hvor meget for en kirurg i løn?

Indkomst. Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 49.845 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvor meget får en sygeplejerske i løn?

Sygeplejersker har på tværs af kommuner og regioner en gennemsnitlig løn på 37.881 kr. om måneden ekskl. genetillæg ifølge tal fra Danmarks Statistik. Gennemsnittet er for en 37 timers arbejdsuge.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsr.dk

Hvad tjener en læge på et hospital?

I Danmark er der en stor del af lægerne der arbejder på kommunale og regionale hospitaler. Læger der er ansat på hospitaler, tjener en basisløn på 53.705 kr. pr. måned.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bemlo.dk

Hvad er timeløn i normal?

161,98 kr. Faglærte/tillærte kl. 05.00 – 18.15 (normal timeløn) 130,28 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskerhverv.dk

Hvad får man i løn som kassedame?

Check din Løn

måned i 2023. En månedsløn på indgangsniveauet for Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening varierer fra 13.060 kr. til 23.209 kr.. Efter 5 års erhvervserfaring vil deres indkomst være mellem 15.766 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lontjek.dk

Er portør et godt job?

Fremtidsudsigter for Portør. Stillingen er ikke præget af rekrutteringsproblemer. Ledigheden er lav, men til gengæld er der høj jobomsætning. Der er gode jobmuligheder i området.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Hvad kræver det at blive serviceassistent?

Uddannelsen til serviceassistent er en erhvervsuddannelse, og den består af både skoleperioder og praktik/oplæring. Uddannelsens varighed er op til 2 år og 6 mdr. Uddannelsen består af to trin, hvor man kan vælge at stoppe efter første trin: Trin 1: Rengøringstekniker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvad tjener en Kapelassistent?

2,5 mia. kr. årligt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på simplyjob.com

Hvor meget får en skolelærer i løn?

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 47.200 kr. (inkl. pension) om måneden før skat, en pædagog tjener 38.700 kr., mens sygeplejersker tjener 43.300 kr. inkl.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cepos.dk

Hvad får man i løn som jordemoder?

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 34.367 kr. Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvilke læge tjener mest?

En lille gruppe lægespecialer udgør nemlig størstedelen af listerne med de løntunge læger. Det drejer sig om anæstesiologi, psykiatri, kardiologi og radiologi.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dagensmedicin.dk

Hvad får man i løn som psykolog?

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 34.560 kr. 37.633 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvor meget tjener en hudlæge?

Aflønningen er 350 kr. pr. konsultation og forventet timeløn vil være på mellem 1.050-1.750 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hejdoktor.dk

Hvad er forskellen på sygehuse og hospitaler?

Organisations- og lovmæssigt bruges betegnelsen sygehuse, mens betegnelsen hospitaler kun sjældnere bruges i nutiden, ofte om større sygehuse eller i sammensatte ord, fx Rigshospitalet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad laver en Hospitalsassistent?

Du får en dybdegående viden om midler og materialer, rengøring efter forskellige hygiejneniveauer, forebyggelse af smittespredning, servicering af patienter, anretning af mad, patienttransport, forflytning og lejring m.m. Du bliver elev på en arbejdsplads, der har fokus på arbejdsmiljø.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ouh.dk

Hvordan bliver man hospitalsserviceassistent?

Adgangskrav
  1. Er erklæret uddannelsesparat eller er på baggrund af en samtale med erhvervsskolen blevet vurderet parat.
  2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
  3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlig) ved folkeskolensafgangseksamen, 10.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sde.dk