Hvad hedder Danmarks mindste dyr?

Der findes 15 slags mus i Danmark. Danmarks mindste pattedyr er dværgspidsmusen, som slet ikke er en mus, men en insektæder ligesom pindsvinet og muldvarpen. Egern bygger reder ligesom fugle. Egernets rede er kugleformet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på groennespirer.dk

Hvad er det mindste dyr i Danmark?

Dværgspidsmusen vejer kun mellem 2-6 gram og er således Danmarks mindste pattedyr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på naturguide.dk

Hvad er Danmarks mindste rovdyr?

Bruden er Danmarks mindste rovdyr, og den lever i det meste af landet med undtagelse af Bornholm og andre øer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Hvad er den mindste dyr i verden?

Verdens mindste hvirveldyr er frøen Paedophryne amauensis, der blev fundet på Papua Ny Guinea i 2012. Frøen bliver 7 millimeter lang, hvorimod den nyopdagede kamæleon bliver 13 millimeter lang. Det er altså muligt at blive seks millimeter mindre.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad er det grimmeste dyr i hele verden?

Blobfisken er verdens grimmeste dyr

Den mærkværdige dybhavsfisk ligner en gigantisk bleg snotklat, der har fået den forkerte finne ud af akvariet. Men der er faktisk en mening med dyrets aparte ydre. Blobfisken lever nemlig i havdybder på 600-1200 meter, hvor trykket er op mod 120 gange højere end på land.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på illvid.dk

TOP 10 Mindste Dyr i Verden!Hvad er Danmarks mest sjældne dyr?

Men der er også solstrålehistorier fra naturen, siger forsker. Den rødlige perlemorsommerfugl er meget kræsen. Kun violer i skovlysninger er gode nok til dens larver.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad hedder Danmarks største og mindste pattedyr?

Danmarks mindste pattedyr er dværgspidsmusen, som slet ikke er en mus, men en insektæder ligesom pindsvinet og muldvarpen. Egern bygger reder ligesom fugle. Egernets rede er kugleformet. Vores største landlevende pattedyr er krondyret, men der findes tre andre hjortearter i Danmark: Sikahjort, dådyr og rådyr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på groennespirer.dk

Hvilket dyr jager mus i Musegange?

Bruden er Danmarks mindste rovdyr. Den er så lille, at den forholdsvis nemt kan trænge ned i musegange og fange mus, hvilket da også er dens hovedføde. Den kan også tage frøer, firben, insekter, rotter, mosegrise, muldvarper, småfugle, fugleæg og kaninunger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på naturcenter.randers.dk

Hvilket rovdyr er Danmarks største?

Gråsælen er Danmarks største rovdyr, og den er ikke sådan at tage fejl af. Hunnernes pels er oftest lysegrå med spredte mørke pletter, og hannerne er mørkegrå med nogle få lyse pletter. Hos begge er bugen lidt lysere end oversiden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kattegatcentret.dk

Hvilken fugl er den mindste i verden?

Bikolibrien (latin: Mellisuga helenae) er verdens mindste kolibri og formentlig også den mindste fugl. Hannen vejer blot 1,6 g, mens hunnen når helt op på 2 g. Kolibrien har en længde på 5-6 cm og lever kun i Cuba og på Isla de la Juventud.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er Danmarks mest kendte dyr?

Hund. På førstepladsen finder vi ingen ringere end 'menneskets bedste ven'. I Danmark er der omkring 810.000 hunde fordelt på cirka 618.000 husstande.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på livsstil.tv2.dk

Hvad er det tungeste dyr på land?

100 tons. Man er i biologiens verden blevet enige om, at præmien for største dyr måles i vægt. Derfor er den afrikanske elefant det største nulevende landdyr, fordi den vejer mest, hvis man målte `størst´ i længde eller højde, så var det nærmere giraffer eller pytonslanger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denblaaplanet.dk

Hvad er det mindste pattedyr i Danmark?

Dværgspidsmusen måler mellem 4 og 7 centimeter fra snude til halerod og vejer mellem 2 og 6 gram. Dermed tager den titlen som Danmarks mindste pattedyr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvilken dansk dyr kan blive ældst?

Top 5: Så gamle bliver Danmarks ældste dyr
 1. Molboøsters. På førstepladsen finder vi molboøsters, der bliver over 100 år gamle, men som kan komme helt op over 500 år. ...
 2. Bjørnedyret. Andenpladsen går til bjørnedyret. ...
 3. Ålen. Tredjepladsen går til ålen. ...
 4. Gråsælen. ...
 5. Den sorte hummer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Hvad er Danmarks stærkeste dyr?

Danske forskere har fundet ud af, at en type vandlopper, som holder til i Kattegat, er klodens stærkeste dyr. Den kan yde en kraftpræstation, som er mere end ti gange så stor som hos noget andet dyr på jorden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvilket dyr er Danmarks næstmindste pattedyr?

Lækatten, der især i dens hvide vinterform også kaldes hermelin, er Danmarks næstmindste rovdyr (kun bruden er mindre). Lækatten lever næsten udelukkende af mus og rotter, men kan også tage kaninunger, småfugle, æg, insekter og spidsmus.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på naturcenter.randers.dk

Hvad er Danmarks største mårdyr?

Grævlingen er Danmarks største mårdyr, men mange dør i trafikken. Vi arbejder for at nedbringe antallet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Hvilket dyr er en brud?

Brud (Mustela nivalis) eller dværgvæsel er et rovdyr i mårfamilien og den mindste rovdyrart i Danmark. Den kan kendes fra lækatten på den mindre størrelse og manglende sorte halespids. Den er vurderet som næsten truet på den danske rødliste 2019. Bruden æder især mus og rotter samt større insekter og fugleunger/æg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvilket pattedyr kan blive over 200 år?

Grønlandshvalen kan blive over 200 år gammel og er sandsynligvis det længstlevende pattedyr i verden. Den ekstraordinært lange levetid er formodentlig betinget af, at grønlandshvalen har udviklet forebyggende genetiske mekanismer mod aldersrelaterede sygdomme såsom kræft, neurodegenerering og hjerte-kar-sygdomme.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mbg.au.dk

Hvad er den mindste fisk?

Den lyder det latinske navn Paedocypris progenetica og blev fundet på Sumatra. Fisken lever i syreholdige tørvemoser - helst med en ph-værdi omkring 3. Kroppen er gennemsigtig, og hovedet har ingen knogler. En voksen hun når den lidet imponerende længde af 7,9 millimeter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politiken.dk

Hvad er det største dyr i Danmark?

Danmarks største, landlevende pattedyr

Det største, fritlevende pattedyr i Danmark er kronhjorten, der kan nå en skulderhøjde på 150 cm og i nogle tilfælde veje lige så meget som 8-9 rådyr d.v.s. op til 230-240 kg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på naturguide.dk

Hvilke dyr er Uddødet i Danmark?

Fagfolk har bedømt at 36 arter af tæger, humlebier, svampe, laver og karplanter er forsvundet fra Danmark siden 1850 udover de fire førnævnte arter, og at 272 arter er truet i større eller mindre grad.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på naturbeskyttelse.dk

Er der truet dyr i Danmark?

Danmark er blandt de lande i Europa, som har mindst beskyttet natur. Og derfor er vores vilde dyr og planter meget pressede, for de mangler simpelthen plads og uforstyrrede levesteder. 1.932 arter af danske dyr, planter og svampe er truede ifølge den danske rødliste.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Hvilket dyr er uddøde?

Se også
 • Liste over uddøde fugle.
 • Abemenneske.
 • Ferugliotheriidae - familie af uddøde pattedyr fra ordenen Gondwanatheria.
 • Dinosaurer.
 • Elefantfugl.
 • Dronte fugl.
 • Moa fugl.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org