Hvad er loven for knive i Danmark?

Forbuddet i våbenlovens § 4, stk. 1, omfatter ikke besiddelse af knive eller dolke til erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller anden besiddelse, som har et lignende anerkendelsesværdigt formål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvad for nogle knive er lovlige i Danmark?

Som udgangspunkt er alle knive med et knivsblad over 12 cm ulovlige at erhverve, besidde, bære og anvende. Dog er der undtagelser, hvis kniven bruges til det den er fremstillet til. Derfor kan du godt have en 14 eller 16 cm lang jagt- eller fiskekniv, så længe du bruger den til formålet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på outdoorpro.dk

Hvor lang en kniv må man gå med i Danmark?

Hvor lang må klingen på en kniv være ifølge knivloven? Dolke og knive må have en klinge på op til 12 cm. Hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med kniven, og den er fremstillet specielt til formålet, gælder der andre regler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på spejdersport.dk

Hvad er reglerne for knive?

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvad siger loven om knive?

Knivloven blev opdateret i 2016, og man må nu som udgangspunkt ikke bære kniv offentlig steder, som eksempelvis er uddannelsessteder, ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende. Du må dog gerne bære kniv, hvis den skal bruges til et anerkendelsesværdigt formål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på backpackerlife.dk

Danish knife laws. When lawmaking gets ridiculous.Hvor mange cm må en kniv være?

Som udgangspunkt er alle knive med et knivsblad over 12 cm ulovlige at erhverve, besidde, bære og anvende. Dog er der undtagelser, hvis kniven bruges til det den er fremstillet til. Derfor kan du godt have en 14 eller 16 cm lang jagt- eller fiskekniv, så længe du bruger den til formålet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på outdoorpro.dk

Hvilke knive må man eje?

Disse knive er ulovlige knive jf. knivloven
  • Skarpe eller spidse våben, hvis klingen overstiger 12 cm.
  • Knive med tværstillet greb beregnet til stød.
  • Springknive og springstiletter.
  • Faldkniv og faldstiletter.
  • Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af en hånd (butterflykniv)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på backpackerlife.dk

Hvad er straffen for at have en kniv på sig?

Hvis du overtræder våbenlovens bestemmelser om kniv, så kan du i dag som udgangspunkt straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder, hvis det er helt galt. Under skærpende omstændigheder, f. eks. ved gentagende lovovertrædelser, er strafferammen op til 2 års fængsel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eventyrsport.dk

Er det lovligt at gå med lommekniv?

Det betyder også, at det er tilladt at have en lommekniv med sig, hvis man eksempelvis skal en tur i skoven, så længe der er tale om et “anerkendelsesværdigt formål”, er det altså lovligt. Derfor må du ikke have en lommekniv med i nattelivet eller supermarkedet, da dette er formålsløst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvem må gå med kniv?

I grove træk må du bære kniv i forbindelse ved: Erhvervsudøvelse (i forbindelse med arbejde samt på vej direkte til eller fra arbejdet, hvor kniven skal anvendes) Jagt (i forbindelse med samt på vej direkte til og fra jagt) Lystfiskeri (i forbindelse med samt på vej direkte til eller fra lystfiskeri)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på spejdersport.dk

Hvor stor en kniv må man gå rundt med?

Hvor lang må klingen på en kniv være ifølge knivloven? Dolke og knive må have en klinge på op til 12 cm. Hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med kniven, og den er fremstillet specielt til formålet, gælder der andre regler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på spejdersport.dk

Hvor stor må en lommekniv være?

Hvor lang må en kniv være? Som udgangspunkt må knivbladet højest være 12 cm for at overholde knivloven, dog er knive og dolke undtaget så længe man har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på backpackerlife.dk

Hvornår må man have kniv på sig?

Hovedreglen i den nye knivlov er, at der må bæres kniv, så længe det sker i forbindelse med erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Kort fortalt: Du må gerne bære kniv eller dolk, så længe du har et formål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på spejdersport.dk

Er det ulovligt at gå med en hobbykniv?

Hobbyknive og andre knive til erhvervsmæssigt brug er som udgangspunkt ikke ulovlige, så længe de bruges og kun er tilgængelige i forbindelse med udførslen af erhvervet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på billigemballage.dk

Er det ulovligt at gå med kniv i Danmark?

Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Er det ulovligt at have en machete i Danmark?

Selv om en machete er stor, lang, skarp og kan ligne et drabeligt våben, så anses den ifølge knivloven og våbenloven som et redskab, så længe du bruger den til et ”anerkendelsesværdigt formål”.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på friluft.dk

Er multitool ulovligt?

Det betyder at Leathermans knive og multitools, der er enhåndsbetjente og under 7 cm bladklinge, er lovlige at benytte når du er på tur – da backpacking, lejrliv, spejder, fiskning, jagt osv alle er anerkendelsesværdige formål. Skal du med familien i skoven er dette også anerkendelsesværdigt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på spejdergear.dk

Kan man få tilladelse til springkniv?

Du skal have våbentilladelse ved: Knive beregnet til stød. Springknive og springstiletter. Faldknive og faldstiletter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på spejdersport.dk

Er det ulovligt at gå med Leatherman?

Det er lovligt at eje, bære og anvende disse tools/knive 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Disse tools/knive er lovlige at bære og anvende i forbindelse med et anerkendelsesværdigt formål, såsom erhvervsudøvelse, jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på k9outdoor.dk

Hvilke våben er lovlige i Danmark?

Følgende våbentyper kræver en tilladelse fra politiet: Alle typer skydevåben, som ikke er deaktiveret – fx rifler, haglgeværer, pistoler, luft- og fjedervåben, gas- og signalvåben. Våbendele, herunder vekselpiber og aftagelige magasiner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politi.dk

Kan man give en kniv i gave?

Før i tiden lød en skrøne, at man ikke måtte give eller modtage knive i gave. Denne overtro er dog et fortidslevn, hvorfor du sagtens kan forære knive i gave. Man må nemlig ikke undervurdere vigtigheden i at have køkkenudstyr i god kvalitet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på barlife.dk

Hvor skal den her kniv lægge?

Bestikket til den første ret ligger altså altid yderst, og bestikket til hovedretten skal være nærmest tallerkenen. Kniven skal altid ligge til højre for tallerkenen, og knivens skær skal vende ind mod tallerkenen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jysk.dk

Er det lovligt at bestille knive?

Mange af de knive, man kan købe på internettet, er nemlig ulovlige i Danmark, selvom de nemt kan bestilles hertil. Derfor risikerer man at få konfiskeret sin kniv, inden den overhovedet ankommer. Og så vanker der også en bøde for overtrædelse af knivloven.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politi.dk

Hvor mange knive har man brug for?

Man kan aldrig få for mange kokkeknive i et køkken – en kokkekniv kan aldrig være for stor! Du skal have mindst 10 knive i dit køkken for at dække alle behov – ahem! Nej selv om det er blæret at lire den slags af så holder det sgu ikke helt vand i virkeligheden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gastromand.dk

Hvornår blev knivloven indført?

I 2016 valgte man at udskille bestemmelserne om knive og blankvåben fra våbenloven og placere dem i en selvstændig lov, Lov om knive og blankvåben. I den forbindelse blev der også foretaget en række ændringer af reglerne, således at de overordnet set blev enklere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org