Hvad er en respondent?

Respondent, 1. person, der besvarer spørgsmål, især om person, der udspørges ved et interview.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder ordet responderet?

respondere give igen, svare, re- + spondere love, forpligte sig til), svare; svare til.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er det modsatte af respondent?

Begrebet operant bruges inden for psykologi om adfærd, som er en tilsigtet, viljekontrolleret reaktion i en vis problemsituation; det modsatte af respondent.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad kalder man en person der bliver interviewet?

interviewperson — Den Danske Ordbog.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad hedder interview i flertal?

Svar: Retskrivningsordbogen har kun flertalsformen interviewer. Ordbog over det danske Sprog, bind 9 (1927), anfører primært interviewer men har interviews som sideform.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Respondent | Betydning af respondent 📖Hvad er forskellen på at reagere og respondere?

Der er nemlig forskel på at reagere og responde- re på hændelser. At reagere er ikke altid lig med indsigt i alle dele af en situation, hvorimod det at respondere på situationer er at have alle ting med i sine afvejninger, inden man handler i forhold til en situation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på charlottebang.dk

Hvad betyder rapporterede?

svarende til Rapport 1: meddele; (ind)berette; melde; (af)give rapport, melding (om).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad betyder det at repræsentere?

være et eksempel på noget; tilhøre en bestemt gruppe eller stå for en bestemt opfattelse, egenskab, stil el. lign.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvordan staver man til bl a?

De fleste, også omhyggelige sprogbrugere, siger "blandt andet" i alle tilfælde: Jeg skal blandt andet have købt et nyt farvebånd – vi traf flere kendte mennesker, blandt andet Poul Schlüter. Udtrykket bl. a. opfattes som en lille formel der ikke skal tages helt bogstaveligt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvordan staves ovenikøbet?

ovenikøbet adv. oven i købet ovenikøbet adv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvordan staves selvom?

Svaret er nemt at huske: Det må du selvom/selv om. Med andre ord er begge skrivemåder lige korrekte.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på grammatip.com

Hvorfor har man rapporteringspligt?

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kalder man det en utilsigtet hændelse (UTH). Du har pligt til at rapportere utilsigtede hændelser, hvis du udfører sundhedsfaglige opgaver i dit arbejde. Når du gør dét, hjælper du med at gøre sundhedsvæsenet endnu mere sikkert.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvad er en drøftelse?

I løbet af 1700- eller 1800-tallet påvirkes drøftelserne, altså ordet drøftelser, af latin, og drøftelser, forstået som debatterende samtaler eller meningsudvekslinger, bliver nu ofte kaldt for diskussioner. Dette substantiv kommer af senlatin discussio, der betyder rystelse eller undersøgelse af noget.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvad betyder ordet demonstration?

En demonstration er en offentlig fremstilling af en holdning der er delt af en gruppe. Gruppen kan være aktivister, en gruppe af borgere med fælles baggrund (f. eks. studerende, skolelærere eller registrerede revisorer) eller en gruppe borgere med en fælles holdning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er et grundtræk?

Frølund beskriver syv grundtræk, som sammen danner helheden mennesket, og som alle er infiltrerede i hinanden. De er: rumlighed, tidslighed, kropslighed, sam-væren, stemthed, hukommelse og historiskhed samt dødelighed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på idunn.no

Hvad skal drøftes i med?

I MED skal både ledelse og medarbejdere informere hinanden og drøfte spørgsmål, som vedrører arbejdsforhold, personale- forhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold. De mulige konsekvenser for arbejdsmiljøet skal med i overvejelserne ved alle emner, som drøftes i MED.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forhandlingsfaellesskabet.dk

Hvad er er med udvalg?

Alle regioner har et MED-hovedudvalg, der er det øverste i regionen. Nogle steder går det under betegnelsen regions MED-udvalget eller hoved-MED. Her drøftes de overordnede strategier for regionens økonomi, beskæftigelsessituation, personalepolitiske tiltag, tillidsrepræsentantforhold mv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kost.dk

Hvad skal behandles i med?

I MED-systemet har man pligt til at informere og drøfte sagerne med ledelsen inden der træffes en beslutning. Herefter skal medarbejdernes synspunkter indgå i beslutningsgrundlaget. Er det muligt at foretage afstemning i et MED-udvalg, hvis man ikke kan nå til enighed? Nej, der kan ikke stemmes i et MED-udvalg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fho.dk

Er en UVI en UTH?

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis en borger: får forkert medicin. får liggesår. får urinvejsinfektion eller lungebetændelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kk.dk

Hvem kan indberette en utilsigtet hændelse?

Rapportér utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det foregår ved, at du udfylder et skema med oplysninger om hvad der skete, hvor det skete, og hvor alvorlige konsekvenser hændelsen havde. Du kan rapportere som sundhedsperson eller som patient/pårørende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Er det en UTH Hvis borger ikke vil tage sin medicin?

Husk at rapportere hændelsen som en UTH. Skriv også i borgerens journal, at der har været en UTH. Hvis beboeren ikke vil tage sin medicin, skal du følge beskrivelsen i in- struksen for medicinhåndtering samt orien- tere din nærmeste leder. Dokumenter altid, at du har givet beboeren medicinen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Kan man sige 1 kilometer?

Ordet ”kilomet” var temaet her i sprogkonsultationen for et par uger siden. Det er børnesprog – og desværre også tit voksensprog. Det rigtige er: en millimeter, en centimeter, en decimeter, en meter og en kilometer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fyens.dk

Er tillykke et eller to ord?

Begge dele er korrekte. Før i tiden skrev man altid “til lykke” i to ord, men efterhånden er det blevet mere almindeligt at skrive “tillykke” i ét ord, og begge måder er derfor rigtige stavemåder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på wordpilots.dk

Er ovenpå i et eller to ord?

oven på/ovenpå, neden under/nedenunder, uden for/udenfor, uden om/udenom, inden for/indenfor. over for/overfor, inden i/indeni osv. Hvis et af disse ord står til sidst i en sætning, kan du godt regne med, at det er i ét ord: Jeg går ovenpå.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mereteb.dk

Er i morgen i et eller to ord?

Svaret er entydigt: i dag - i morgen - i går: altid i to ord. Idag, imorgen og igår er ikke godkendte skrivemåder på dansk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kathrinemedh.dk