Hvad er det sværeste job at få?

I undersøgelsen har Arbejdsmarkedsstyrelsen spurgt virksomhederne om, hvilke stillinger, de har sværest ved at få besat, og her ligger programmører og systemudviklere på førstepladsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på version2.dk

Hvad er det sværeste job?

Malerne er den jobgruppe, der har flest fysiske krav i deres arbejde, fastslår det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø, NFA. Her har forskere i en ny, stor undersøgelse blandt 69.117 arbejdstagere på tværs af Danmark kortlagt hvor store fysiske krav, der er i forskellige jobgrupper.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på maler.dk

Hvad er det fedeste job?

Øverst på listen over prestigefulde stillinger ligger de videnstunge og kreative job. I bunden finder man ufaglærte stillinger som rengøringsassistenter, parkeringsvagter og reklameomdelere, og allernederst kommer dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bt.dk

Hvad er det sjoveste job?

De fleste har set deres produkter, men de færreste kender virksomheden. Sommer Larsen hedder den fynske virksomhed, der bygger attraktioner for de mest kendte forlystelsesparker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tv2fyn.dk

Hvilke jobs er der efterspørgsel på?

Her får flest job lige nu
 • Arbejdsformidling og vikarbureauer – 2.650 (9,2%)
 • Restauranter – 2.438 (6,2%)
 • Virksomhedskonsulenter – 2.032 (9,7%)
 • Anlægsentreprenører – 1.514 (11,4%)
 • Medicinalindustri – 1.398 (7,1%)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jobindex.dk

HARDEST JOBS TO GET ComparisonHvilke jobs har højest løn?

Øverste virksomhedsledelse er det højest betalte erhverv, men listen omfatter også finansmæglere, speciallæger og ingeniører inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder. Toplønningerne mellem mænd og kvinder er meget forskellige. En mandlig senior manager tjener ca. 16 000 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cv.dk

Hvilke jobs giver høj løn?

Overblik: Her er danskernes gennemsnitsløn fordelt på erhverv
 • Pilot – 90.500 kr.
 • Dommer – 81.000 kr.
 • Advokat mv. – 68.400 kr.
 • Farmaceut – 65.200 kr.
 • Tandlæge – 62.500 kr.
 • Læge – 61.600 kr.
 • Ingeniør – 59.200 kr.
 • Softwareudvikler – 58.800 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på alt.dk

Hvad er det bedst betalte job?

Øverst på listen finder man den akademiske uddannelse forsikringsmatematik, som har en typisk startløn på 51.250 kroner. Lige efter ligger erhvervsuddannelsen køletekniker med en typisk startløn på 50.700 kroner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagbladet3f.dk

Hvad er det mindst stressende job?

De ti mindst stressende jobs
 • Offentligt ansatte chefer.
 • Lagerekspedienter.
 • Elektrikere.
 • Lager- og havnemedarbejdere.
 • Pædagogmedhjælpere.
 • Dagplejere.
 • Mekanikere.
 • Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stressakademiet.dk

Hvad er det mest populære job?

Topscorerne på ranglisten over de mest prestigefyldte job i Danmark tager alle mange år at uddanne sig til. Øverst står piloterne. Pilot, læge, advokat eller universitetslektor. Det er de job, du skal have, hvis du skal have danskernes respekt for dit arbejde, viser en ny undersøgelse fra Ugebrevet A4 og Avisen.dk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagbladet3f.dk

Hvilket job tjener man mest på som ufaglært?

Her tjener du mest uden uddannelse
 1. Sælger: Timeløn ca. 295 kr./time.
 2. Handicaphjælper: Timeløn ca. 283 kr./time. ...
 3. Fitnessinstruktør: Timeløn ca. 280 kr./time. ...
 4. Skraldemand: Timeløn ca. 255 kr./time. ...
 5. Kran- og truckfører: Timeløn ca. 252 kr./time. ...
 6. Lufthavnsarbejder: Timeløn ca. ...
 7. Buschauffør: Timeløn ca. ...
 8. Vinduespudser: Timeløn ca. ...

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på avisen.dk

Hvad kan jeg blive uden en uddannelse?

Jobs uden uddannelse
 • Tjener.
 • Bartender.
 • Telemarketing medarbejder.
 • Kundesupport.
 • Kassemedarbejder.
 • Kontorassistent.
 • Forskellige vikarjobs (f.eks. på en skole)
 • Lufthavnsportør.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på findjobhub.com

Hvad er små jobs?

Et småjob er et almindeligt betalt arbejde på fx 5, 15 eller 20 timer om ugen. Den ledige kan løse de små opgaver, der tager tiden fra jeres kerneopgaver. Medarbejderen kan fx hjælpe med at forberede møder, købe ind til frokost, stå for lettere rengøring, hjælpe på jeres lager og meget mere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kk.dk

Hvilke job giver mest stress?

Her er den komplette liste over de mest stressende jobs:
 • Pakkere, tapperiarbejdere.
 • Fysio- og ergoterapeuter.
 • Plejepersonale, plejehjem.
 • Lægesekretærer.
 • Elektronikarbejdere, ufaglærte.
 • Folkeskolelærere.
 • Bogholdere og revisorer.
 • Pædagoger, daginstitution.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på amo-uddannelse.dk

Hvilke jobs har mest stress?

Alle tydelige stresstegn. De mest stressende job: Tapperipakkere, fysio- og ergoterapeuter, plejepersonale, lægesekretærer, ufaglærte elektronikarbejdere, folkeskolelærere, bogholdere og revisorer, pædagoger, omsorgsmedhjælpere, læger og tandlæger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagbladet3f.dk

Hvad er hårdt arbejde?

Det er karakteriseret ved at medarbejderne går/står meget og enten løfter eller bærer byrder i perioder af arbejdsdagen. Det hårde fysiske arbejde involverer som regel også andre belastende arbejdsstillinger som for eksempel foroverbøjet ryg og vredne arbejdsstillinger samt løft med lang rækkeafstand.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ameksperten.dk

Hvem har det hårdeste job?

Størst grad af fysisk hårdt arbejde:
 • Tømrere og snedkere.
 • Murere, vvs'ere m. fl.
 • Slagtere, bagere og fiskehandlere.
 • Malere.
 • Kokke og tjenere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på finans.dk

Hvad er det hårdeste erhverv?

Størst grad af fysisk hårdt arbejde:

Tømrere og snedkere. Murere, VVS'ere m. fl. Slagtere, bagere og fiskehandlere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på avisen.dk

Hvem er mest stresset?

I hvert fald ikke den virkelighed som den nationale sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen i 2017 beskriver. Her fremgår det nemlig, at risikoen for at opleve negativ stress er størst, blandt unge, enlige, ledige, syge og folk med kort uddannelse. Og især blandt kvinder er stressniveauet højest.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad er en god start løn?

De konkrete beløb afhænger af overenskomsten, men med pension ligger startlønnen pr. 1. oktober 2022 mellem 35.500 og 38.400 kr. Du kan desuden forhandle om et kvalifikationstillæg og evt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på djoefbladet.dk

Hvad er en normal månedsløn?

Løn og formue

Den gennemsnitlige lønmodtager i Danmark har en løn på 46.972 kr. om måneden før skat.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvem har den højeste løn i Danmark?

Førstepladsen på listen indtages af topcheferne. De har en gennemsnitlig månedsløn på 104.026 kr. Lige i hælene følger piloter, der i gennemsnit får 103.486 kr. om måneden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på finans.dk

Hvilket job giver mindst i løn?

I den absolutte bund ligger kasseassistenter og bartendere, i toppen ligger piloter og virksomhedsledere. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Timelønnen for en kasseassistent i cateringbranchen er 142 kroner i gennemsnit, mens piloterne i gennemsnit tjener 579 kroner i timen. En forskel på 437 danske kroner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad får man i løn som psykolog?

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 34.560 kr. 37.633 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk