Hvad er det højeste gennemsnit i Danmark?

I 2020 blev Yasmin El Youssef student fra Teknisk Gymnasium Lolland-Falster med landets højeste karaktergennemsnit på 12,7. Hun havde lutter 12-taller på sit eksamensbevis, og med to ekstra fag på A-niveau kunne hun gange sit snit med 1,06 og dermed sprænge skalaen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad er det højest mulige snit?

Efter ændringer i karakterskalaen er det højeste gennemsnit 12, men en bonusordning betyder at det er muligt at få ganget sin gennemsnitskarakter med en faktor større end én, hvis man har ekstra fag på højniveau.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er det gennemsnitlige snit i Danmark?

7,3 og 7,2. Kvinder sluttede i gennemsnit deres gymnasiale uddannelse i 2021 med et karaktergennemsnit på 7,7, mens mændenes var 7,0. I 2010 fik kvinder i gennemsnit 6,8, og mænd er steget fra 6,4. Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvor mange får over 12 i snit?

Andelen af studenter, som får mindst 11 og mindst 12 er relativt steget endnu mere. Således er andelen med et gennemsnit på mindst 11 steget fra 2,3 pct. til 6,0 pct., mens andelen, der får 12 eller mere i gennemsnit, er vokset fra 0,1 pct. til 0,6 pct.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvilket gymnasium har det højeste snit i Danmark?

Ved sommerens eksamener på gymnasielle uddannelser, der udbyder HHX, scorede Det Blå Gymnasium det højeste gennemsnit i hele landet. Forklaringen gemmer sig i det sociale samvær. Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg kan prale med landets højeste gennemsnit ved eksamerne i foråret 2020.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tv2fyn.dk

Salaries in Denmark - What They Don’t Tell YouHvad er Danmarks dårligste skole?

Tilfældighedernes spil: Udråbt som landets dårligste skole

Skærbæk Kommuneskole er lavest på undervisningsministeriets nye rangliste, tidligere år har de fået højere karakterer. Undervisningsministeriets metode angribes af flere eksperter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på folkeskolen.dk

Hvad er Danmarks dårligste gym?

Ud af landets 370 gymnasiale uddannelser ligger HHX på Campus Vejle allernederst - i al fald, når man sammenligner skolernes evne til at løfte de unges faglige niveau.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vafo.dk

Hvor mange har et snit over 9?

Kun 10 procent af de videregående uddannelser i Danmark kræver et snit over 9. 50 procent af uddannelserne har ikke noget karakterkrav. Fik du 7 i snit, kunne du i 2018 komme ind på 70 procent af alle uddannelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnskab.dk

Kan man få et gennemsnit på 13?

Maksimalt er det muligt at få et gennemsnit på 13,7 med alle bonusser, og hvis man udelukkende har 12-taller på eksamensbeviset.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ugeavisen.dk

Hvad sker der hvis man får 00 til eksamen?

Bestået/ikke bestået

Hvis der til en eksamen er et bestå-krav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren: 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren: 00 eller -3. Læs mere på karakterbekendtgørelsen (retsinfo.dk).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uvm.dk

Er 7 en god karakter?

10 - gives for den fortrinlige præstation. 7 - gives for den gode præstation. 4 - gives for den jævne præstation. 02 - gives for den tilstrækkelige præstation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvilket stx gymnasium har det højeste gennemsnit?

0,5 betyder det, at elevernes gennemsnitlige afgangskarakter er 0,5 point højere, end hvad man burde forvente ud fra elevernes sociale baggrund. Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig (STX), Herlev Gymnasium og HF (STX) samt Skolene i Oure – Sport og Performance (STX) ligger i top.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cepos.dk

Hvad er det højeste gennemsnit i folkeskolen?

Årets afgangskarakterer er netop offentliggjort i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus og viser det højeste karaktergennemsnit, så langt Datavarehuset går tilbage, nemlig 7,8 som eksamenssnit for 9. -klasseelever i normalklasser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på folkeskolen.dk

Er et gennemsnit på 7 godt?

Men får du 7, skal du huske på, at det faktisk er den tredjebedste karakter. Et 7-tal betyder, at du er godt på vej og godt kan blive endnu bedre, hvis du vil. Og får man 7 eller mindre i snit, kan man stadig komme ind på langt de fleste uddannelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gotutor.dk

Hvad er det bedste snit man kan få?

Det højeste snit er 12,7

Det højeste gennemsnit, der er muligt at få på eksamensbeviset, er altså 12,7, men det kræver, at man udelukkende får 12-taller og har haft seks fag på højniveau.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Hvad er gennemsnittet på stx?

Cirka 48.000 gymnasieelever dimitterede i 2022 fra de gymnasiale uddannelser, hvilket er på niveau med 2021. Størstedelen af studenterne (52 procent) dimitterede fra stx. Htx og stx ligger højest med et gennemsnitligt eksamensresultat i 2022 på hhv. 7,8 og 7,7.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uvm.dk

Kan man dumpe i 1g?

Man kan ikke blive smidt ud, selvom du ikke består et eksamensfag. Man kigger ikke på karakteren i hvert enkelt fag, men først på dit gennemsnit ved studentereksamen i 3. g. Så selvom man ikke består et afsluttende fag i 1.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Er 4 eller 7 middel?

7-trins-skalaen består af fem karakterer for beståede præstationer (12, 10, 7, 4 og 02) samt to karakterer for ikke-beståede præstationer (00 og -3). Skalaen er blandt andet opbygget ud fra et ønske om at lette sammenligneligheden mellem danske og udenlandske karakterer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ufm.dk

Er et gennemsnit på 5 godt?

Du har ret i, at et snit over 5 er adgangsgivende. Men dermed er det ikke 100% afgjort, at du ikke kan komme ind, hvis dit gennemsnit skulle ende under 5. Som jeg kan læse det, kan du godt til dine afgangsprøver få 3, men stadig have krav på komme ind, så længe dit gennemsnit inden eksamen, lå over 5.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bornetelefonen.dk

Hvor mange får 12?

Når man sammenligner ECTS-skalaens karakterfordeling for beståede præstationer med 7-trins-skalaen, forventes det, at af de eksaminander, der på landsplan og over tid består en given prøve, får: 10 procent karakteren 12. 25 procent karakteren 10.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uvm.dk

Hvad er de sværeste uddannelser at komme ind på?

Disse 10 uddannelser kræver det højeste gennemsnit for at blive optaget gennem kvote 1:
  • Designer, Det Kongelige Akademi, København, sommerstart: 11,5.
  • Designer, Designskolen Kolding, sommerstart: 11,5.
  • International Business, CBS, sommerstart: 11,4.
  • Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, København: 11,2.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Er det muligt at gå 3 g om?

Fra gymnasiet kan du tage 2. og 3. g på en IB-skole i udlandet. Læs mere om IB i udlandet på www.ibo.org.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvilket gymnasium har det højeste fravær?

De 10 gymnasier med højest fravær:

Frederiksberg HF-kursus – 21,1 pct. Gentofte HF – 19 pct. Høje-Taastrup Private Gymnasium – 18 pct. HF-Centret Efterslægten – 17,9 pct.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jyllands-posten.dk

Hvad er det hårdeste år på gym?

g opleves af mange som det hårdeste år i gymnasiet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gladgym.dk

Hvem klarer sig bedst i gymnasiet?

Studerede med en ungdomsuddannelse fra stx får generelt højere karakterer på første år af de videregående uddannelser end deres medstuderende fra hf, htx og hhx. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lavet for Danske Gymnasier.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eva.dk