Hvad er det dårlige ved EU?

Ulemper ved EU: De blander sig i den danske lovgivning og så kan de komme ind og overtrumfe Danmark, som de lige nu gør i forhold til grænsekontrol. Der er mange nationalister, der mener, det svækker Danmark som nation, da vi ved hver ny lov fra EU afgiver mere og mere suverænitet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bricksite.com

Hvad kan EU ikke bestemme over?

EU bestemmer f. eks. det meste om landbrug og handel, men kan ikke lovgive om plejehjem og skoler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvad er fordelene ved at være en del af EU?

Vigtige resultater
 • et fredeligt kontinent.
 • frihed for borgerne til at bo, studere eller arbejde overalt i EU.
 • verdens største indre marked.
 • hjælp og udviklingsbistand til millioner af mennesker verden over.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på european-union.europa.eu

Kan et land blive smidt ud af EU?

Der eksisterer ingen formelle regler for at smide et land ud, men et lands frivillige udtræden af EU er defineret i artikel 50 i EU-Traktaten. At et land skulle kunne smides ud af EU har været diskuteret som en mulighed overfor lande der i markant grad afviger fra spillereglerne for EU-samarbejde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad sker der hvis vi melder os ud af EU?

Vi kan melde os ud af EU og stadig have et godt samarbejde med både EU-lande og lande uden for EU. Det gælder på langt de fleste områder, også i forhold til handel, hvor Danmark sagtens kan handle med EU-landene, selvom vi melder os ud.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på folkebevaegelsen.dk

Hvad er EU?Hvem bestemmer mest i EU?

Parlamentet behandler og vedtager EU's love, og er sammen med Ministerrådet den lovgivende magt i EU. Europa-Parlamentet er i dag en meget magtfuld aktør i EU. EU-landenes regeringer har styrket Parlamentets beføjelser betydeligt over en årrække. Det skyldes navnlig et krav om at gøre EU mere demokratisk og åbent.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvornår stemte vi nej til euroen?

Danskerne stemte nej til euroen

Den 28. september 2000 stemte et flertal af danskerne nej til at ophæve forbeholdet og indføre euroen i Danmark. 53,2 pct. af danskerne stemte nej og 46,8 pct.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvilke lande vil ud af EU?

Kandidatlande
 • Albanien.
 • Bosnien-Hercegovina.
 • Moldova.
 • Montenegro.
 • Nordmakedonien.
 • Serbien.
 • Tyrkiet.
 • Ukraine.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Er Norge uden for EU?

Norge er ikke medlem af EU, men indgår i et tæt samarbejde med EU gennem EØS-samarbejdet. Norge har to gange søgt om medlemskab af EU, men et flertal af nordmændene har stemt nej ved folkeafstemninger om Norges optagelse i EU.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Hvilken lande er ikke med i EU?

Albanien, Montenegro og Nordmakedonien. Bosnien-Hercegovina, Kosovo*, Serbien og Ukraine. Andorra og San Marino. 79 lande i gruppen af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ec.europa.eu

Hvilke ulemper er der ved euroen?

Ved deltagelse i ØMU'en og den fælles valuta får Danmark altså svært ved at føre sin egen økonomiske politik. Dette kan gøre det meget vanskeligt for os at imødegå fremtidige økonomiske kriser. Alle eurolande skal være enige om hvilke samfundsøkonomiske mål, der skal arbejdes for.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samfundsfag-c.systime.dk

Hvorfor skal vi ikke have euro i Danmark?

Danmark har ført fastkurspolitik siden 1982 – først over for den tyske D-mark og siden hen over for euroen. Beslutningen om at føre fastkurspolitik uden at justere valutakursen i økonomisk-politisk øjemed blev truffet efter en periode i dansk økonomi med høj arbejdsløshed og inflation og store ubalancer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nationalbanken.dk

Er EU en fordel for Danmark?

Som medlem af Den Europæiske Union er det danske BNP 140 mia. kroner større, end hvis vi stod udenfor. Det viser ny analyse fra Deloitte og Kraka. Et EU-medlemskab medfører både øget handelsaktivitet, større udbud af kvalificeret arbejdskraft, flere udenlandske investeringer og en lang række andre økonomiske goder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på via.ritzau.dk

Hvor meget skal EU bestemme i Danmark?

EU påvirker 14 % af al dansk lovgivning direkte, men dertil kommer 4678 forordninger, der som udgangspunkt har direkte virkning i Danmark.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk

Er der forskel på EU og Europa?

EU står for Den Europæiske Union. Det er en gruppe på 27 lande i Europa.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på european-union.europa.eu

Hvilken betydning har EU for vores hverdag?

Du kan rejse, studere, arbejde og bo i et andet EU-land. Den frie bevægelighed for personer er mulig takket være det indre marked. Unionen har fjernet hindringerne for fri handel mellem medlemsstaterne. Det betyder, at du kan producere, sælge og købe varer, hvor du ønsker det i EU.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på op.europa.eu

Hvorfor må man ikke have kartofler med til Norge?

Du må ikke tage kartofler med til Norge, fordi kartofler kan bære plantesygdomme, som kan forårsage skade. Derfor har Norge restriktioner på import af kartofler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skiferietips.dk

Hvad hed Danmark Norge og Sverige?

I 1397 blev Norge forenet med Danmark og Sverige i Kalmarunionen. På det tidspunkt var befolkningen i hele Skandinavien gået over til kristendommen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Er der paskontrol til Norge?

Når du rejser i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island), er det som udgangspunkt ikke nødvendigt, at du som dansk statsborger medbringer dit pas. Du skal dog stadig kunne identificere dig med anden form for billedlegitimation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Er Sverige en del af EU?

De nuværende medlemsstater er: Tyskland, Frankrig, Italien, Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Danmark, Irland, Grækenland, Portugal, Spanien, Finland, Sverige, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Kroatien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på um.dk

Er England stadig med i EU?

Nordirland, Skotland, og den engelske London-region stemte for at blive i EU. Wales og 8 af de engelske regioner (og desuden også England som helhed) stemte for at forlade EU. Sammenlagt stemte briterne 51,89 procent for at forlade EU.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Er Polen en del af EU?

Polen. Medlem af EU siden 2004, medlem af Schengenområdet siden 2007 og mere om Polens deltagelse i EU.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på european-union.europa.eu

Hvad er Danmarks tilknytning til EU?

Danmark har været medlem af EU siden den 1. januar 1973. EU er et internationalt økonomisk og politisk forpligtende samarbejde mellem 27 medlemslande i Europa. Den danske regering fører Danmarks EU-politik i EU's Ministerråd.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk

Er den danske krone bundet til euroen?

Fastkurspolitik er en pengepolitik, hvor handelsværdien mellem to valutaer bliver fastholdt i forhold til hinanden. Danmark fører eksempelvis fastkurspolitik i forhold til euroen (€). Det vil sige, at når du veksler danske kroner til euro eller omvendt, vil prisen altid være fastlagt – +/- 2,25%.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på valutaomregner.dk

Er Danmark en del af ØMU?

ØMU'en består af tre faser. Danmark har forbehold over for deltagelse i tredje fase af ØMU'en – dvs. indførelse af euroen. ØMU'ens første fase indebar, at landene overvågede hinandens økonomier for at sikre en mere ensartet udvikling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eu.dk