Hvad er den vigtigste forskel på Arktis og Antarktis?

Med Nordpolen som iskoldt midtpunkt dækker Arktis mere end en sjettedel af Jordens samlede landmasse. I modsætning til Antarktis – området omkring Sydpolen, hvor der også er lave temperaturer året rundt – er den arktiske region befolket af mennesker, heriblandt mere end 30 forskellige oprindelige folk såsom inuitterne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Hvad er forskellen på Arktis og Antarktis?

Arktis er området omkring nordpolen. Det meste er ishavet. Området der ligger omkring den geografiske sydpol, er dækket af 98 % sne og is. Antarktis består faktisk mest af bjerge i havet, der er dækket af et lag af is, som kan være op til 4,5 km tykt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jona344c.wixsite.com

Hvad er den største forskel på Nordpolen og Sydpolen?

Sydpolen har væsentlig lavere temperaturer end Nordpolen, og det skyldes primært to væsentlige forskelle – højden over havniveau og afstanden til åbent hav. Nordpolen er placeret lige midt i Det Arktiske Hav, og selv om havet her er dækket af is, vil varmen fra havstrømme føre energi op gennem isen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på illvid.dk

Hvad er koldest Arktis eller Antarktis?

Antarktika er det koldeste kontinent på jorden og er også koldere end Arktis. Den laveste temperatur på Jorden blev målt ved hjælp af satellit i august 2010 på Antarktis til -94,7 °C. Indlandstemperaturen når under −80°C om vinteren og mellem 5 og 15°C ved kysten om sommeren.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad kendetegner Antarktis?

Antarktis. Den iskolde flade strækker sig mere end 14 millioner kvadratkilometer ud, hvilket gør det til verdens femtestørste kontinent. Landmassen er beliggende næsten udelukkende inden for den antarktiske polarcirkel, og det betyder, at temperaturen konstant er under frysepunktet det meste af året.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hurtigruten.com

The Arctic vs. the Antarctic - Camille SeamanHvorfor hedder det Arktis og Antarktis?

Antarktis kommer fra græsk: Ant-Arktikos som betyder 'modsat bjørnen'. De gamle grækere kunne se stjernebilledet Lille Bjørn med Nordstjernen mod nord og kaldte det område der måtte være mod nord for Arktikos (Arktis). Græskkyndige har i nyere tid defineret navnene som betegnelser for Nord- og Sydpolen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Kan man overleve på Antarktis?

Selvom der ikke er nogen permanente indbyggere i Antarktis, er der mennesker hele året. Kontinentets isolation og barske klima gør det perfekt til alle former for forskning, selvom det er svært at leve i. Der er omkring 45 faste stationer, og om sommeren er der yderligere 30 lejre.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hurtigruten.com

Er Arktis og Grønland det samme?

Grønland er en del af Arktis. Om sommeren går solen aldrig ned, og om vinteren står den ikke op.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på edutainmenthuset.dk

Er der isbjørne i Antarktis?

Der lever ikke isbjørne på sydpolen. Heldigvis for alle de pingviner som bor der - pingviner kan jo ikke flyve og ville være lækker aftensmad for en isbjørn… Isen på Antarktis har en gennemsnitlig tykkelse på mindst 1,6 kilometer!

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på andeby.dk

Hvilken pol er koldest?

Sydpolen har væsentlig lavere temperaturer end Nordpolen, og det skyldes primært to væsentlige forskelle – højden over havniveau og afstanden til åbent hav. Nordpolen er placeret lige midt i Det Arktiske Hav, og selv om havet her er dækket af is, vil varmen fra havstrømme føre energi op gennem isen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på illvid.dk

Hvor er det koldest Sydpolen eller Nordpolen?

Antarktis er det koldeste sted på jorden.

Om vinteren er gennemsnitstemperaturen på Sydpolen minus 76°C, mens gennemsnitstemperaturen om sommeren er minus 27°C.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dmi.dk

Hvad er forskellen på nord og Sydpolen?

Det er nemmest at måle med et kompas: magneten tiltrækker nålen mod syd, hvis du peger med magnetens nordpol, mens sydpolen på magneten vil tiltrække kompassets nål mod nord. Netop dét, at modsatte poler tiltrækkes, betyder at den nordlige pol af verden er en magnetisk sydpol.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på magnetz.dk

Hvad lever på Antarktis?

De fleste lever af havets plankton, krill og fisk, mens andre jager fugle og sæler eller røver fugles æg og unger. Blandt ynglefuglene omkring Antarktis tælles især pingviner, petreller og albatrosser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvilket land ejer Antarktis?

Antarktis har ingen regering og tilhører ikke nogen stat; flere stater gør ikke desto mindre krav på dele af kontinentet, hvoraf nogle indbyrdes har anerkendt deres respektive territorialkrav. Ingen andre lande i verden anerkender disse krav.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem har krav på Antarktis?

Antarktiske territorier

De argentinske, britiske og chilenske krav er overlappende. Australien har det største krav af alle. USA og Rusland forbeholder sig ret til senere at fremføre deres egne krav. Tyskland gjorde tidligere, mellem 1939 og 1945, krav på det område, de selv døbte Neuschwabenland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvilke ting er specielle for Arktis?

Klimaet i Arktis er kendetegnet ved kolde vintre og kølige somre. For det meste kommer nedbøren i form af sne, og vinden er ofte stærk. Mange steder er nedbørsmængderne dog små, og store områder er såkaldt 'arktisk ørken'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Er der isbjørne i Norge?

Der er flere lande, der strækker sig ind i den arktiske polarcirkel, men den norske øgruppe Svalbard , der kun ligger 1.050 kilometer fra Nordpolen , er blandt de tre bedste steder i verden at se isbjørne. Ifølge Det Norske Polarinstitut er bestanden af Svalbards isbjørne nu på 3.500.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hurtigruten.com

Hvem ejer Nordpolen?

Størstedelen af Arktis er fordelt mellem de arktiske stater, men det er endnu ikke afklaret, hvem der kan kalde sig indehavere af en del af Nordpolen. Her har Danmark, Norge, Rusland og Canada hver især gjort krav på dele af det nordlige område.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnskab.dk

Er der isbjørne i Grønland?

Isbjørnen forekommer både i Østgrønland og Vestgrønland og er i øvrigt udbredt overalt i Arktis i de områder, hvor der er havis. Den findes især i de isdækkede områder over kontinentalsoklen, hvor produktionen i havet er forholdsvis stor. Isbjørne bevæger sig meget omkring og er i sammenligning med f.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på natur.gl

Hvorfor hedder det Arktis?

Ordet Arktis kommer fra det græske ord 'arktos', som betyder 'bjørn'. Navnet henviser både til stjernebilledet Store Bjørn, som er fremtrædende på den nordlige del af himmelkuglen, og til stjernebilledet Lille Bjørn, hvor Nordstjernen hører til.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Hvor mange lande er der i Antarktis?

Der er 30 forskellige lande, som anvender 80 forskningsstationer placeret rundt omkring på kontinentet. Det samlede antal beboere i disse faciliteter er omkring 4.000 i sommermånederne og kun 1.000 i den lange barske vinter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hurtigruten.com

Hvilke dyr lever i Arktis?

Blandt de vigtigste havpattedyr i området er sæler, hvaler, hvalrosser, og isbjørne. På land er nogle af de største dyr i Arktis moskusokser, rensdyr, sneharer og polarulve og -ræve.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Kan man flyve til Antarktis?

Men, nu er det muligt at undgå sejlturen til Antarktis og i stedet flyve til verdens femtestørste kontinent. Du flyver via Santiago i Chile, hvor du har to dage på egen hånd inden du flyver via Punta Arenas (stop 1 nat i Punta Arenas) til den antarktiske halvø.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jysk-rejsebureau.dk

Hvor varmt er der på Antarktis?

Antarktis er det koldeste sted på jorden.

Om vinteren er gennemsnitstemperaturen på Sydpolen minus 76°C, mens gennemsnitstemperaturen om sommeren er minus 27°C. Den laveste temperatur er målt ved den russiske forskningsstation Vostok på Østantarktis den 21. juli 1983, hvor temperaturen var helt nede på minus 89,2°C.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dmi.dk

Hvornår er det koldest i Antarktis?

Antarktika er det koldeste kontinent på jorden og er også koldere end Arktis. Den laveste temperatur på Jorden blev målt ved hjælp af satellit i august 2010 på Antarktis til -94,7 °C. Indlandstemperaturen når under −80°C om vinteren og mellem 5 og 15°C ved kysten om sommeren.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org